Alle kilder i temaet: 4. Koloniseringen af Grønland, 1600-1850

Hvalfangst og monopol
Der var et stort behov for spæk og tran i 1600 og 1700-tallet. Det fik man fra bl.a. hvaler, som derfor blev populære at fange. England, Holland og Danmark/Norge kæmpede om retten til at fiske i havet omkring Grønland og om retten til at handle med grønlandske varer.
Hans Egede og missionen
Med støtte fra kong Frederik 4. rejste præsten Hans Egede med sin familie og tre handelsskibe i 1721 fra Bergen til Grønland for at grundlægge handels- og missionsstationer.
Hans Egedes syn på grønlænderne
Hans Egede mente, at grønlænderne levede et uartigt liv. Ifølge tidens kristne lære, måtte en mand og en kvinde kun gå i seng sammen, hvis de var gift. Loven havde strenge straffe for utroskab. Derfor var Hans Egede fortørnet over, at grønlænderne så mere frit på den slags.

På vej mod kolonisering
Den første handelsstation med Hans Egede blev oprettet på Håbets Ø. Der var dog ikke nok gang i handlen, og efter nogle år besluttede man at flytte handels- og missionsstationen til Godthåb (nuværende Nuuk) og oprette flere kolonier i landet med flere missionærer.
Sælfangst
Spæk og skind fra sæler blev de vigtigste varer, som Danmark fik fra Grønland. Grønlænderne fik meget af det, de havde brug for fra sæler. Det vigtigste var mad.