Marie Bonde Olesen

Titel:

Lektor og cand. mag. i historie og samfundsfag

Arbejdsområder:

Jeg arbejder med undervisning i samfundsfag, internationalisering i lærer- og pædagoguddannelsen samt med udvikling og koordinering af samarbejde mellem dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner.

Det er et bredt opgavefelt, men en fællesnævner for min interesse i områderne er at bringe mennesker sammen om en fælles interesse for at lære sammen og af hinanden, hvad enten det er mennesker af forskellig profession, nationalitet eller politisk holdning. I mit arbejde, som underviser i samfundsfag, er jeg blandt andet optaget af lærerens evne til at udvikle alle elevers samfundsfaglige forståelse ud fra elevernes ofte meget forskellige forudsætninger. I mit arbejde som international koordinator for lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling arbejder jeg især med at styrke de studerendes mulighed for at få et internationalt blik på både teori og praksis. I mit arbejde med udvikling af samarbejde mellem dagtilbud, skole og kulturinstitutioner har jeg fokus på det positive udbytte for børn og elever, når nærmiljøets aktører samarbejder om aktiviteter, hvilket styrker overgange fra fx dagtilbud til skole.

Baggrund:

Jeg er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag fra Aarhus Universitet. Jeg har tidligere arbejdet på Nationalmuseet med undervisning og udstillinger som arbejds- og ansvarsområder.