Rikke Alberg Peters

Titel:

Lektor og ph.d.

Arbejdsområder:

Rikke Alberg Peters arbejde består i forsknings-, udviklings- og formidlingsopgaver. Rikke er ansvarlig for centrets MOOC/online-undervisning samt NORDMUS-samarbejdet. Desuden er hun tilknyttet efter-/videreuddannelsesprogrammet.

Baggrund:

Rikke er cand. mag i idéhistorie og tysk samt ph.d. i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Rikke har tidligere været ansat som post.doc i AU Ideas Pilotcentret Den demokratiske offentlighed og undervist på uddannelserne i æstetik og kultur samt medievidenskab på Aarhus universitet. Rikke har desuden undervist i det almene gymnasium i tysk og udgivet lærebogsmateriale på Forlaget Systime. Fagligt interesserer Rikke sig for erindringskultur, historiebrug samt koblingen mellem historie og nye medier, herunder også brugen af IT og e-læringsplatforme i undervisningen.