8. marts 2024

Konference: Historie som skolefag i antropocæn tid – historiedidaktiske perspektiver på bæredygtighed

Historiedidaktisk Netværk indbyder til konference fredag den 8. marts 2024 med overskriften "Historie som skolefag i antropocæn tid – historiedidaktiske perspektiver på bæredygtighed".

Sæt kryds i kalenderen fredag den 8. marts 2024, hvor Historiedidaktisk Netværk inviterer til konference med overskriften “Historie som skolefag i antropocæn tid – historiedidaktiske perspektiver på bæredygtighed”.

 

 

Program for dagen

Programmet for dagen er under udarbejdelse…

 

Praktisk information

Dato: Fredag 8. marts 2024

Praktisk information om tid, sted og pris oplyses ultimo 2023.

 

Historiedidaktisk Netværk består af FALIHOS/Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag, Historielærerforeningen, Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet, Historielærerforeningen for Idehistorie på htx, Foreningen af Historielærere ved Læreruddannelsen og HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.