2. Verdenskrig og Danmarks besættelse

I dette tema finder du læremidler og materialer, der omhandler 2. Verdenskrig og Danmarks besættelse. Her kan du blandt andet finde:

  • Undervisningsforløb, der lægger op til at eleverne arbejder med kilder og historiske problemstillinger, samtidig med at de opnår et historisk overblik og en sammenhængsforståelse for perioden.
  • De fire dilemmaspil Festen: Om Augustoprøret i Sønderjylland, Nordslesvigere i tysk tjeneste, Modstand – ja eller nej? og Sønderjylland 1940: Grænseproblematikken, hvor eleverne skal forholde sig til en række historiske scenarier, som danskerne oplevede under besættelsen.
  • Faglige artikler fra det historiedidaktiske tidsskrift RADAR, der undersøger danskernes holdning og viden om den 9. april, og hvordan man som underviser håndterer ømtålelige emner såsom tyske soldaters minerydning i historieundervisningen.