Holocaust

Problemstilling

Hvad er Holocaust og hvorfor fandt det sted?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Dette forløb tager udgangspunkt i kanonfilmen ”Augustoprøret og Jødeaktionen 1943” og har fokus på perspektiveringen til ”Jødeaktionen”. Ønsker man at arbejde med Augustoprøret, herunder den danske besættelse og 2. verdenskrig, anbefales det, at man også arbejder med det andet forløb ”9. april 1940”, der også knytter sig til filmen.

I forløbet skal eleverne arbejde med folkedrab i 3 temaer: Holocaust, Folkedrab ifølge FN og Holocaust set med danske øjne under besættelsen.
Der er i første omgang fokus på, at eleverne tilegner sig viden om det jødiske folkedrab og her med vægt på forudsætninger samt forløb og følger. Herunder skal de tilegne sig begreber, der er knyttet til nazisterne og Holocaust. I andet tema skal de arbejde mere samfundsfagsfagligt og skal i den forbindelse arbejde med FN´s folkedrabskonvention, om forebyggelse af folkedrab og derefter undersøge et folkedrab.

I tredje tema arbejder eleverne med Holocaust set med danske øjne. Her præsenteres de for en række kilder og skal bruge disse til at skrive et læserbrev, hvor de kommenterer på Kasper Ravn Fredensborgs kontroversielle udtalelse om, at bådflygtninge selv er skyld i at de drukner. De skal med andre ord bruge historien som argument i deres svar til Kasper Ravn Fredensborg.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
• Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden
• Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i

SAMFUNDSFAGLIGE METODER
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
• Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
• Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelsesmetoder

Materialer