Drengen i den stribede pyjamas

Problemstilling

Hvordan kan to forskellige drenges skæbne blive den samme?

Præsentation og begrundelse

Forløbet tager udgangspunkt i John Boynes roman ”Drengen i den stribede pyjamas”, der handler om drengen Brunos skæbnesvangre møde med den jødiske dreng, Shmuel. De to drenge fødes samme dag, men lever meget forskellige liv, indtil de som 9-årige mødes og derfra udvikler et venskab. I dette venskab oplever vi deres meget forskellige veje til det fælles ståsted, men må også erkende, at drengene trods alt har en del til fælles, hvilket ender ud i en fælles skæbne.

Forløbet er tværfagligt og bygger på, at eleverne i 5.+ 6. klasse samlet set har 9 lektioner i dansk og historie om ugen. Det er vigtigt ikke at tænke lektionerne som adskilte faglektioner, men derimod tænke, at både historie og dansk indbyrdes og samtidigt bidrager til elevernes læring. Sammenlagt strækker forløbet sig over 4 uger, i alt 36 lektioner. I lektionsplanen er der dog kun fastlagt 33 lektioner, hvilket giver læreren fleksibilitet.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KILDEARBEJDE
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden
• Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål
• Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
• Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier

• Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser
• Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser

INDEN FOR FAGET DANSK:
LÆSNING
Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
• Eleven kan læse ukendte ord i fagtekster
• Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i fagtekster

FORTOLKNING
Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
• Eleven kan læse med fordobling
• Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne

• Eleven kan undersøge fortællerpositioner
• Eleven har viden om fortællertyper

• Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten
• Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde

• Eleven kan sætte det læste i forhold til tekstens samtid
• Eleven har viden om udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder

Materialer

 • Andersen, Tanja: Analyse - kapitel 1, 2016 (bilag 1)
 • Andersen, Tanja: Sammenligning og stemning - kapitel 2, 2016 (bilag 2)
 • Andersen, Tanja: Personkarakteristik - kapitel 1-3, 2016 (bilag 3)
 • Andersen, Tanja: Auschwitz, 2016 (bilag 4)
 • Andersen, Tanja: Udsigten fra vinduet – kapitel 4, 2016 (bilag 5)
 • Andersen, Tanja: Togtransport, Wannsee og Nazisme - kapitel 5, 2016 (bilag 6)
 • Andersen, Tanja: Holocaustspillet, 2016 (bilag 7)
 • Andersen, Tanja: Maria og Pavel - kapitel 6+7, 2016 (bilag 8)
 • Andersen, Tanja: Den store uret - kapitel 8+9+10, 2016 (bilag 9)
 • Andersen, Tanja: Skuespil, 2016 (bilag 10)
 • Andersen, Tanja: Sammenligning - kapitel 12, 2016 (bilag 11)
 • Andersen, Tanja: Komparativ personkarakteristik – kapitel 13, 2016 (bilag 12)
 • Andersen, Tanja: Undring og undersøgelse af ligheder - kapitel 14-16, 2016 (bilag 13)
 • Andersen, Tanja: Meddigtning, 2016 (bilag 14)
 • Andersen, Tanja: Afslutningen, 2016 (bilag 15)
 • Andersen, Tanja: Fup eller Fakta, 2016 (bilag 16)