Podcast i historie – som læremiddel og produkt

Denne artikel sætter fokus på på hvilke pædagogiske og didaktiske muligheder podcasts som medie giver til historieundervisningen, samt hvad læreren skal være opmærksom på, når eleverne lytter til og selv producerer podcasts.
Emner: Historieundervisning

Podcast i historie – som læremiddel og produkt

Af Karina Bruun Houg, pædagogisk konsulent for historie, kristendom og samfundsfag, Professionshøjskolen Absalon
Juni 2022

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i RADAR er skrevet af Karina Bruun Houg, pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Professionshøjskolen Absalon.

Karina Bruun Houg fortæller:

Historiefaget defineres ofte som et læsetungt fag, hvor grundbogen er det dominerende læremiddel. Denne artikel sætter fokus på de potentialer, der ligger i at inddrage podcast som læremiddel i historieundervisningen og dermed skabe en mere vedkommende og meningsfyldt historieundervisning, der understøtter folkeskolens formål om at skabe rammer for elevernes ’oplevelse, fordybelse og virkelyst’.

Abstract

Der produceres mange nye podcasts til både børn og voksne. Mange lærere inddrager podcast som læremiddel i deres undervisning, også i historieundervisningen. Men hvilke pædagogiske og didaktiske muligheder giver dette medie til historieundervisningen? Og hvad skal vi være særlig opmærksom på, når vi ”lytter” til podcasts, og når eleverne selv producerer podcasts?

God læselyst.

Download artiklen som PDF