Hur elever förstår och använder begreppen förändring och kontinuitet

Denne artikel sætter fokus på fagsprog og historiske begreber, der vægtes i såvel historiedidaktisk forskning som i styrende dokumenter/læreplaner for historiefaget i flere lande.
Emner: Historieundervisning

Hur elever förstår och använder begreppen förändring och kontinuitet

Af Niklas Ammert, Professor, Prorektor fra Institutionen för kulturvetenskaper samt Fakulteten för konst och humaniora.
Februar 2022

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i Radar er skrevet af Niklas Ammert, professor, prorektor fra Institutionen för kulturvetenskaper samt Fakulteten för konst och humaniora. 

Abstract

Denne artikel sætter fokus på fagsprog og historiske begreber, der vægtes i såvel historiedidaktisk forskning som i styrende dokumenter/læreplaner for historiefaget i flere lande. Spørgsmålene om, hvorvidt eleverne kan bruge begreberne, hvordan de bruger dem, og om de forstår begreberne, stiller Niklas Ammert skarpt på i artiklen: Hur elever förstår och använder begreppen förändring och kontinuitet.

Artiklen tager udgangspunkt i konkrete elevsvar på ovenstående spørgsmål for at give et nuanceret billede herpå. Til sidst drøftes tanker om, hvordan lærere og elever kan udvikle evnen til at bruge historiske begreber.

God læselyst.

Download artiklen som PDF