QR-kode-løb i historie- og samfundsfagsundervisningen

Denne artikel handler om at inddrage QR-koder i undervisningsforløb. Artiklen kommer med forslag til, hvordan du kan forberede dig til et QR-kode-løb samt erfaringer med at inddrage QR-koder i historie- og samfundsfagsundervisningen.
Emner: Historieundervisning

QR-kode-løb i historie- og samfundsfagsundervisningen

Af Henrik Smedegaard Larsen, VIA University College
September 2022

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i RADAR er skrevet af Henrik Smedegaard Larsen fra VIA University College.

Henrik Smedegaard Larsen skriver bl.a. i artiklen, at formålet med at inddrage QR-koder i undervisningen bl.a. er at udnytte de elektroniske muligheder som QR-koderne giver i forhold til at kvalificere undervisningen, at bevægelse kommer til at fylde mere i undervisning samt at øge elevernes motivation ved at de kan bruge deres mobiltelefoner i undervisningen.

Abstract

Denne artikel er skrevet på baggrund af erfaringer med at inddrage QR-koder i historie- og samfundsfagsundervisning på Læreruddannelsen i Skive og på kurser for lærere i folkeskolen.

God læselyst.

Download artiklen som PDF