Fra stenalderhytter til parcelhuse

Problemstilling

Hvordan har boligformerne ændret sig fra stenalderen til nu?

Præsentation og begrundelse

I forløbet bliver eleverne præsenteret for de forskellige måder, man har boet på gennem historien – fra stenalderhytter til kollektiver og parcelhuse.

Forløbet gennemgår kronologisk boformer fra jægerstenalderen til nutidens måder at bo på og stiller spørgsmålet: Hvorfor vælger man at bo, som man gør? I stenalderen boede man for eksempel tæt på kysten, og ofte rejste man efter maden. Kommer man længere op i tiden til middelalderen, begyndte man at bygge bindingsværkshuse samt stalde til dyrene, som man ellers før delte stue med. Sådan har de fleste tidsperioder noget karakteristisk for netop de boligformer, som folk har organiseret sig i.

Eleverne skal i forløbet arbejde med forskellige videoklip, små tekster og billeder til at beskrive udviklingen i menneskenes boliger over tid, bl.a. ved hjælp af en fælles billedtidslinje i klassen.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Sandra Koch Halskov.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden
• Eleven har viden om enkle kildekritiske begreber

Materialer