Historiebrug i spillefilm

Problemstilling

Fortæller historiske spillefilm sandheden om fortiden? Hvordan bruger denne type film historie, og hvordan påvirker de og påvirkes af vores forestillinger om fortiden?

Præsentation og begrundelse

Dette forløb har til formål at få eleverne til at reflektere over historiske spillefilm og den rolle, de spiller for vores forståelse af historie. Forløbet er opbygget, så eleverne trin for trin introduceres til forskellige analysetilgange til film, der samles til en samlet model i slutningen af forløbet. Indledningsvis sættes der fokus på, hvorvidt spillefilm kan siges at vise en fortidig virkelighed. Derefter undersøges spillefilm som genre, inden blikket rettes mod, hvordan historie bruges i denne type film. Endelig fokuseres der på, hvordan film ofte afspejler den kollektive historiebevidsthed, der var på den tid, hvor den blev til, og der gives eksempler på, hvordan opfattelsen af fortiden typisk ændrer sig over tid.

Til forløbet er der udviklet en online platform, hvor eleverne kan se videoer, læse korte tekster, tage test og besvare og diskutere opgaver om film. Platformen lægger op til individuelt virtuelt arbejde foran computeren og ren virtuel kommunikation, men opgaverne kan selvfølgelig varieres, så dele heraf foregår i par, grupper eller på klassen. Forløbet afsluttes med et større projektarbejde, hvor eleverne får mulighed for gennem analyse af film fra besættelsestiden at vise, hvad de har lært i forløbet.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Nikolaj Petersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte
• Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv
• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

Materialer

  • HistorieLab: ”Historie i spillefilm – for elever”, http://historielab.dk/til-undervisningen/mooc/historie-i-spillefilm-for-elever/. Sammenhængende online-kursus (MOOC), der ved hjælp af film, tekster og opgaver introducerer til, hvordan spillefilm bruger fortiden, og hvordan vores opfattelse af historien både sætter sig spor i filmene og bliver påvirket af dem. Alle materialer, der skal bruges i dette forløb kan findes på denne side med tilhørende undersider.