Historiebrug – en introduktion

Problemstilling

Kan man bruge og misbruge historie?

Præsentation og begrundelse

Forløbet er en introduktion til historiebrugsbegrebet og giver eleverne en overordnet forståelse af, hvad historiebrug er, hvordan vi kan inddele den i forskellige former for historiebrug, og hvordan historie bruges i deres hverdag. For at eleverne kan identificere historiebrug, kan de have gavn af at forstå, hvilke teorier og tanker der ligger bag, og tilegne sig visse begreber.

Forløbet er opbygget således at eleverne arbejder med teori og sætter teorien i spil i forhold til egne erfaringer og andre konkrete eksempler.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan konstruere historiske fortællinger
• Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser
• Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie
• Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie

Materialer

  • Tanja Andersen: Historiebrug. Teksten downloades som bilag 1 sammen med lektionsplanen.