Min familie er historie

Problemstilling

Hvilke historier kan min familie fortælle om deres liv?

Præsentation og begrundelse

I dette forløb er der fokus på elevernes egen rolle i historien. Gennem interviews med familiemedlemmer skal eleverne skabe en forståelse for, at de selv og deres familie er en del af historien, og gennem denne og andre aktiviteter lærer de om de ændringer, der har været i de forskellige generationers livsvilkår, arbejdsvilkår, barndom m.m. Ud over interviewsene arbejder eleverne med historiske genstande, stamtræer, tidslinjer, spørgekort, refleksionsopgaver og filmklip, og de får herigennem et kendskab til historiske fænomener som tid, slægt, barndom, fritid, livsvilkår, stamtræ og erindring.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Sandra Koch Halskov.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu
• Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
• Eleven har viden om relativ kronologi

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden
• Eleven har viden om enkle kildekritiske begreber

• Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden
• Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien
• Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie
• Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien

Materialer

  • Stamtræ: Man kan lade eleverne lave et træ selv, finde et træ på nettet eller bruge det træ fra hjemmesiden: http://www.boernpaaflugt.dk/?ID=310, som er vedlagt i bilag 1 i dokumentet ”Lektionsplan & bilag”.
  • Interviewguide (findes som bilag 2 i dokumentet ”Lektionsplan & bilag”)
  • Barndomsgenstande som medbringes af læreren – det kan eksempelvis være et vaskebræt eller legetøj
  • Spørgekort (findes som bilag 3 i dokumentet ”Lektionsplan & bilag”)
  • Kemp, Marianne & Møllehave, Johannes: ”Filmklip fra "100 års barndom", DR 1998. Filmene kan findes elektronisk på "Bonanza" via http://www.dr.dk/bonanza/serie/danmarkshistorier/100aars_barndom.htm. Bedst egnede i denne sammenhæng er filmene med fokus på årtierne 1930-1940, 1940-1950,1950-1960,1960-1970 og 1970-1980.