Push and Pull (Folkevandringer)

Problemstilling

Hvad sætter folkevandringer i gang og hvilke sammenhænge er der mellem folkevandringer i fortid og nutid?

Præsentation og begrundelse

Migration er et begreb, der dækker over menneskers bevægelse fra et sted til et andet. Fænomenet har man kendt til gennem hele historien og i alle verdensdele. Krig og fattigdom i visse dele af verden betyder aktuelt, at man ser en massiv folkevandring fra syd mod nord. Her kan man på alle medieplatforme følge den farefulde rejse, som disse grupper begiver sig ud på, og hvor en del i sidste ende beder om indrejse til bl.a. Danmark. Dermed bliver det også en debat, der siver ud i både offentlige og private samtalerum. Med dette forløb vil eleverne både få mulighed for at reflektere over denne debat samt hente viden om, hvordan livet som flygtning i Danmark opleves i børnehøjde. Migrationsproblematikken sættes i et historisk lys, og begreberne Push and Pull vil blive introduceret. Push and Pull henviser til de forhold der ”skubber” folk væk fra deres hjemlande, samt de forhold der ”trækker” dem bestemte steder hen. Eleverne vil opleve refleksionsøvelser, animationsfilm og læsning af simple kilder om emnet. Forløbets vedlagte bilag samler op på den erfarede viden og refleksion.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid
• Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold
• Eleven har viden om enkle fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

Materialer