Hvad skal vi med skolen?

Problemstilling

Skal der være orden, straf og disciplin i folkeskolen?

Præsentation og begrundelse

”Da jeg gik i skole…”. Den begyndelse på en sætning har de fleste vist hørt, og med den følger som regel en længere forelæsning om, at skolen engang var meget bedre end den er i dag. En af grundene hertil skulle efter sigende være bedre disciplin og mere ”artige” børn. Men er det nu også sådan det i virkeligheden var?

Materialet ”Hvad skal vi med skolen? – om samfund og skole før, nu og i fremtiden” ligger til grund for dette forløb. Materialet, der er en del af ”skolernes inspirationskasse” kan lånes på landets CFU´er.
I lærervejledning foreslås en række oplagte temaer, der kan arbejdes med. I dette forløb er der lagt vægt på ”Orden, straf og disciplin i folkeskolen”.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløber er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KILDEARBEJDE
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden
• Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer
• Eleven har viden om kildekritiske begreber
• Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål
• Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan konstruere historiske fortællinger
• Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger

Materialer

  • Bjerre, Hyllested og Poulsen: Hvad skal vi med skolen? – om samfund og skole før, nu og i fremtiden (4-6. klasse), Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, 2014.
  • Lund, John P: Elev på Danmarks største skole, Københavns Stadsarkiv
  • Andersen, Tanja: Sammenligningsskema, 2016 (bilag 1)
  • Andersen, Tanja: Kildearbejde, 2016 (bilag 2)
  • Andersen, Tanja: Bekendtgørelse om Forholdsregler til opretholdelse af god Orden i Folkeskolen (bilag 3)
  • Andersen, Tanja: Interview, 2016 (bilag 4)