Vilde vikinger eller bløde bønder?

Problemstilling

Hvad er det, der bestemmer, hvad der skal stå i historiebøgerne?

Præsentation og begrundelse

Vi vælger selv, hvad vi vil huske eller gør vi? Vi er selektive i vores hukommelse og vælger i mange tilfælde at fortælle vores historie ud fra bestemte begivenheder. Men hvorfor er det sådan, og hvad vælges der ”på forhånd", at vi skal huske? Hvorfor er det for eksempel ikke d. 9. april 1940, hvor Danmark besættes uden større besvær for de tyske tropper, der huskes som kanonpunkt, men Augustoprøret 1943? Hvorfor iklæder vi os vikingehjelme, når der spilles fodboldlandskamp, selv om en person i vikingetiden ikke identificerede sig selv som dansk og efter al sandsynlighed heller ikke bar hjelm med horn? Mange skildringer og fortolkninger af historien forandres over tid og afhænger af behov og interesser i nutiden. I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med vikingerne. Der lægges op til, at eleven skal tænke kritisk om sin (danske) nationalitet og historiebevidsthed. Igennem forskellige aktiviteter skal eleverne arbejde med argumenterende opgaver, hvor de skal stille kritiske spørgsmål til de forskellige fremstillinger af vikingerne som enten "vilde vikinger" eller "bløde bønder," og skal komme med bud på, hvorfor de er blevet fremstillet på så forskellige måder.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Sandra Koch Halskov.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger
• Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
• Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid

• Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte
• Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv

Materialer