Læremiddelanalyse – hvornår er et læremiddel historiefagligt godt?

Denne RADAR-artikel er skrevet af Loa Bjerre, HistorieLab og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. I artiklen giver Loa et bud på en analysemodel til historiefaglige didaktiske læremidler. Artiklen henvender sig til lærerstuderende og lærere, der underviser i historie.
Emner: Historieundervisning

Læremiddelanalyse – hvornår er et læremiddel historiefagligt godt?

Af Loa Bjerre, HistorieLab, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
November 2022

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i RADAR er skrevet af Loa Bjerre fra HistorieLab og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

 

Artiklens indhold

Denne artikel giver et bud på en analysemodel til historiefaglige didaktiske læremidler. Udgangspunktet er et argument om, at
en grundlæggende kvalitet handler om hvilket billede af fortiden, læremidlet samlet set efterlader eleven med. Artiklen henvender sig til lærerstuderende og lærere, der underviser i historie.

God læselyst.

Download artiklen som PDF