Evaluering

Evalueringsarbejdet i projekt Sammen om historie kan karakteriseres som projektunderstøttende evaluering med fokus på både at vurdere, men også at udvikle praksis. Projektets evalueringsdesign er inspireret af virkningsevaluering, der tager udgangspunkt i de forventninger, der er formuleret i projektgrundlaget til, hvordan de enkelte delelementer i projektet virker. Evalueringsarbejdet er organiseret med fokus på at opbygge og tilpasse projektets enkeltdele i overensstemmelse med projektets bærende ideer.

Evalueringens mål er dermed at være med til at sikre udbytte for skoler, kommuner og enkeltlærere og løbende kvalificere og tilpasse projektets koncept og delelementer. Fokus i evalueringen vil bl.a. være rettet mod videreuddannelsesdesignet, virkningerne på det faglige samarbejde på skolen og virkningerne på det faglige samarbejde med kulturinstitution.

Læs evalueringsrapporten her