Tag gratis til Tyskland og vikingetiden med din 5. klasse

Vi søger fire 5. klasser, der har lyst til at teste nyudviklet formidling i forbindelse med projektet ”Gudruns rejse” i juni 2024. To klasser skal transporteres til Danevirke Museum og to klasser til Hedeby. Det er gratis at deltage og foregår i Tyskland. Læs mere om forberedelse til dagen, besøget på Danevirke eller Vikingemuseet Hedeby samt andre praktiske informationer.

Tag med på en spændende rejse til vikingetiden på Vikingemuseum Hedeby eller Danevirke Museum sammen med Kongernes Jelling, Wikinger Museum Haithabu og Danevirke Museum i juni 2024.

Projektet søger fire 5. klasser, der har lyst til at agere testklasser. To klasser transporteres gratis til Danevirke og to klasser til Hedeby i Tyskland.

 

Forberedelse til besøget

Når du tilmelder din klasse til dette projekt, vil der være lidt forberedelse op til besøget på enten Danevirke eller Hedeby.

Eleverne skal inden besøget se animationsfilmen ”Gudruns Rejse” på 10 minutter samt afprøve opgaver i en arbejdsbog. Læreren vælger selv mængden af opgaver.

En dag i juni 2024, vil du og dine elever blive transporteret til enten Hedeby eller Danevirke, hvor I skal teste et opgaveforløb. Forløbet skal efterfølgende evalueres af dig og dine elever – både mens I er afsted og efter I er kommet hjem. I skal forvente at besøget tager en almindelig skoledage med transporten derned, formidlingen og evalueringen samt hjemturen. Derudover skal I afsætte 30-45 min. til evalueringen derhjemme på skolen.

Alle materialer er på dansk.

 

 

Hvad får eleverne ud af at teste formidlingskasser?

Dine elever får kendskab til en af to vikingedestinationer og UNESCO-destinationer (Danevirke Museum eller Vikingemuseet Hedeby). Eleverne får lov at teste nye formidlingsforløb, hvor de kommer til at arbejde med vikingetiden.

I Hedeby er der fokus på handel og den internationale handel, og i Danevirke er der fokus på grænser og grænsedragning i vikingetiden. Aktiviteterne er skabt med udgangspunkt i Gudruns Rejse, hvor man følger hendes rejse fra Hedeby til Danevirke til Jelling – i fodsporene på Harald Blåtand. Eleverne får en forståelse for, at grænser er noget, der har flyttet sig gennem tiderne. Den grænse de i dag passerer, har ikke altid ligget dér.

Besøget lægger vægt på en historieformidling med sanserne i brug. Eleverne skal røre og gøre. De kan fx prøve at fremstille metalsmykker i Hedeby eller bygge en forsvarsstilling (kovirke-volden) i miniformat i Danevirke.

 

Praktisk information

Sted: Danevirke Museum eller Vikingemuseum Hedeby

Tid: Juni 2024

Transport: Gratis transport til enten Danevirke eller Hedeby i Tyskland

Forberedelse: Filmen ”Gudruns Rejse” (10 min.) samt opgaver i en arbejdsbog

Kontaktperson: Simon Hansen, museumssinspetør på shn@natmus.dk eller tlf. 4120 6106.

 

Baggrund for projektet

Kongernes Jelling, Wikinger Museum Haithabu og Danevirke Museum udvikler i fællesskab et undervisningsmateriale og individuelle besøgsforløb for 4.-6. klassetrin. Målet er at animere til et museumsbesøg på tværs af grænsen med skoleklasser fra Slesvig-Holsten til Jelling og fra Danmark til Dannevirke og Hedeby, så de lærer den fælles historiske og kulturelle sammenhæng på tværs af grænsen at kende.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i fortællingen i animationsfilmen “Gudruns Rejse”. Historien handler om en pige i vikingetiden, som rejser i Harald Blåtands fodspor fra Hedeby via Danevirke til Jelling. I Hedeby formidles grundlæggende om vikingetidens mennesker: påklædning, international handel, handelsvarer, vikingetogter og børnenes liv. I Danevirke fortælles historien om Hærvejen, det danske kongerige, grænser samt herskernes internationale relationer og konflikter. I forbindelse med Jelling fortælles historien om Jelling-dynastiet, kongens hof, Harald Blåtands store bygningsværker og religionsskiftet.

Hovedfokus for projektet er at udvikle et helstøbt forløb for de tre museer, som kombinerer dette forberedende materiale med et museumsbesøg, hvor eleverne møder Gudruns verden og har mulighed for at opleve den via selvsyn og aktiviteter.

HistorieLab deltager desuden i projektet gennem projektet Dannelsesbroen. Mette Nørregaard Christensen er tovholder fra videncentret.

Projektet er støttet med midler fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Union.