Til lærerens forberedelse

Her kan du finde lærevejledninger og tips og tricks til, hvordan du kan igangsætte og køre problemorienterede, kildebaserede undervisningsforløb om Dansk Vestindien. Du kan også lade eleverne gå på opdagelse i “triggerne”, som kan være med til at starte forløbet op og “trigge” eleverne til at arbejde med kilder.

Triggere – at trigge dine elever til at arbejde problemorienteret

På denne side finder du også en række “triggere”. HistorieLab har udviklet en række triggere, du kan bruge i din undervisning. Triggerne er en slags anslag eller appetitvækkere, der skal pirre elevernes nysgerrighed og hjælpe eleverne igang med at arbejde med selvvalgte, historiske problemstillinger og kilder.

Triggerne er delt op i en ““lærer-del”” og en “elev-del“.  I triggerne til læreren er der forslag til, hvordan dine elever kan arbejde med triggerne i undervisningen. Elev-delen er til gengæld renset for tips og tricks til læreren.

Triggere til læreren Triggere til eleverne

Lærervejledning

Lærervejledningen er delt op i tre. Her er forslag til, hvordan du kan tilrettelægge dit undervisningsforløb om Slaveriet og De Dansk Vestindiske øer. Her er også forslag til, hvordan dine elever kan arbejde med kildebankens kilder og hjælp til kildeanalyse. Her er desuden en vejledning til, hvordan kildebanken er tænkt ind i Forenklede Fælles mål.

Lærervejledning til forløbet og triggerne Lærervejledning til Kildebanken Lærervejledning Forenklede Fælles Mål

 

Til eleverne

Her kan du sende dine elever ind på en side, hvor de kan arbejde med elev-triggerne:

Gå til side for eleverne

 

Gå tilbage til emnet ‘Slaveriet og Vestindien’