Slaveriets ophør

pvs-film

Den danske film ”Peter von Scholten” er fra 1987. Den skildrer tiden op til slaveriets ophævelse den 3. juli 1848. I en vigtig scene i filmen ser vi generalguvernør Peter von Scholten (spillet af Ole Ernst) udsige de berømte ord i Frederiksted over for 6000 forsamlede slaver: ”You are hereby emnacipated. You are free now”.

I ser et uddrag af filmen sammen i klassen.

Klippet kan findes her, eller ved at søge på ”Peter von Scholten film” på Youtube

Kort beskrivelse af filmklippet:
Klippet starter med at oprøret bryder ud i Frederiksted på øen Skt. Croix. Politimesteren, der står ved siden af Peter von Scholtens bror Frederik, er handlingslammet. Slavernes anfører, general Buddo, lover at der ikke vil ske nogen noget, hvis generalguvernør Peter von Scholten hentes. Peter von Scholten diskuterer med øens regering, som er imod frigivelsen. Han er uenig med generalmajoren, som argumenterer for at nedkæmpe oprøret med hård hånd. Peter von Scholten kører med sin bror Frederik til Frederiksted, hvor han ender med at proklamere slavernes frihed.

Opgave 5.-6. klasse:

 1. I grupper skal I diskutere det filmklip I har set. Hvad tror I der foregår? Genfortæl scenerne for hinanden
 2. Find ud af, hvad Peter von Scholtens ord betyder (proklamationen, som han udsiger på engelsk) og hvilken betydning ordene får for slaverne
 3. Lav et rollespil ”Den varme stol” enten for hele klassen eller gruppevis. I udvælger sammen hvem af jer der skal spille følgende personer fra klippet:
 • Peter von Scholten
 • Politimesteren
 • Buddo, slavernes anfører
 • Et medlem af regeringen
 • Frederik, Peter von Scholtens bror

De andre elever i klassen stiller spørgsmål til den, der sidder i den varme stol om hans syn på:
oprøret, på slaveri og slaveriets ophævelse.

Opgave 7.-9. klasse:

I grupper skal I diskutere situationer fra filmklippet og formulere nogle bud på, hvad der foregår. I kan fx fokusere på følgende scener og diskutere problematikkerne:

 • Oprørerne med general Buddo i spidsen.
 • Peter von Scholtens rolle som generalguvernør på øen; hans forhold til resten af regeringen og hans argumenter for slavernes frigivelse
 • Frederik og Peter von Scholtens samtale i vognen, underkøreturen til Fredriksted
 • Peter von Scholtens proklamation. Hvad betyder ordene og hvilken betydning får de for slaverne?
 • Hvad tror I der vil der ske efter frigivelsen?

I skal beskrive nogle situationer (scener) fra filmklippet, som I ikke kan forklare eller forstå, men, som I mener, er relevante at undersøge nærmere.
I gruppen skal I formulere det, I vil undersøge, som 1-3 spørgsmål. Mindst et af spørgsmålene skal indledes med ”Hvorfor…”

Se printvenlig version af triggeren her