Lektion 3. Historiens rolle i film

I denne tredje lektion lærer du om, hvordan historiske spillefilm fortæller om fortiden. I historiske spillefilm kan fortiden blot bruges som en kulisse, og et andet tema som fx kærlighed, hævn eller magt kan være det, som filmen i virkeligheden handler om. I lektionen arbejder du med, hvordan fortiden bruges i historiske spillefilm.

3.1 Læringsmål og omfang (lektion 3)

Lektionen er rettet mod følgende læringsmål:

 • Jeg kan beskrive forskellige måder som historiske spillefilm bruger fortiden på.
 • Jeg kan analysere og karakterisere historiske spillefilms måder at bruge fortiden på.

Det tager ca. 45 min. at gennemføre denne lektion.

 


3.2 Historiens rolle i film


Instruktion:
Se videoen, hvor Peter Brunbech gøre rede for, hvilke historier historiske spillefilm fortæller. Læg især mærke til, at Peter Brunbech skelner mellem ‘fortid’ og ‘historie’. Denne skelnen er meget vigtig i historiefaget: Fortid eller gamle dage er i sig selv forsvundet. Historiske romaner, fagbøger, skuespil og historiske spillefilm fortæller historier om noget fra fortiden.
Bemærk desuden pointen om, at historiske film kan bruge fortiden som kulisse eller som hovedemne, og hvad det vil sige.

 


3.3 Opgave til ‘Historiens rolle i film’


Instruktion:

 1. Læs i en historiebog eller på nettet om Tordenskiold.
 2. Se de to filmklip nedenfor.
 3. Overvej følgende spørgsmål:
  • Fortæller de overvejende om et emne – her Tordenskiolds liv og bedrifter?
  • Eller er 1720’erne blot en kulisse, hvor andre tematikker tilsyneladende er vigtigere – og i givet fald hvilke?
 4. Skriv resultatet af dine overvejelser i et indlæg i forum (3.3.1) – og kommentér på andre elevers indlæg.

 

Tordenskjold gaar i land. Peder Wessel deler smæk ud, 1942

 Tordenskjold og Kold, 2016

 


3.3.1 Forum

Her kan du skrive dit indlæg fra Opgave 3.3 og kommentere på andre elevers besvarelse. Husk at argumentere for dine udsagn ved at give eksempler fra filmklippene.

Kommentarer
 1. 17. maj 2016 skrev camilla:

  I det øverste klip ser man ham bare have det sjovt, og 1720’erne bare en kulisse, hvorimod den nederste der fortæller han om ting han har oplevet

 2. 17. maj 2016 skrev Nicoline:

  jeg synes at den første film brugte historien mere. jeg tror at de brugte den 75% for historiens skyld og 25% for kulisse. Det er slet ikke tilfældet ved den anden film som jeg synes kun var 15% historisk og 85% kulisse.

 3. 17. maj 2016 skrev Samuel:

  Den første film fortæller om hvordan mennesker er facineret af ham. Mens den anden film fortæller han om hans fortid eller flådekrig, hvor man kan se at han også har fjender.

  • 17. maj 2016 skrev Samuel:

   De er begge kulisser vil jeg sige. Den ene film fortæller om han kærlighed til grevinden, mens den anden film er om hans krig og hans fjender.

  • 17. maj 2016 skrev Samuel:

   De er begge kulisser vil jeg sige. Den ene film fortæller om han kærlighed til grevinden, mens den anden film er om hans krig og hans fjender.!

 4. 17. maj 2016 skrev Sarah:

  Den første video var mere en gengivelse af fortiden end den anden video, da i den anden bliver der bandet og råbt meget og det tror jeg ikke man gjorden i 1720

 5. 17. maj 2016 skrev Sathurrsan:

  Det fortæller lidt om at folk er fascineret af ham og i den anden film fortæller han lidt om sin fortid.
  De er på en måde begge kulisser da de på en måde mere fortæller om hans fjender og kærlighed i stedet for om hans flådekrig

 6. 17. maj 2016 skrev Camilla:

  Jeg synes den første blev brugt som en kulisse, men de havde dog sproget og tøjet. Så jeg vil sige at den ligger tættest på historien end en kulisse.
  Den anden video brugte den næsten fuldt ud som en kulisse, fordi det eneste der nok var historisk var deres tøj. Deres sprog var meget fra den tid vi kender nu til dags, fordi de bruger bandeord og når nogle lige fik noget tilbage af bemærkninger siger publikum ååh

  • 8. juni 2016 skrev Laura:

   Jeg synes at den første video var mere historisk korrekt for tøjet, sproget, dansen, parykkerne, musik og personerne mindede meget om 1700-tallet. I den første video bliver man også fortalt om Tordenskjold som person. Den anden video var der ikke ret meget , der var historisk korrekt med 1700-tallet. Der manglede musik, dans og sproget for at den skulle være historiske korrekt.

 7. 17. maj 2016 skrev Samuel:

  De er begge kulisser vil jeg sige. Den ene film fortæller om han kærlighed til grevinden, mens den anden film er om hans krig og hans fjender.

 8. 22. maj 2016 skrev Andreas:

  Jeg synes at begge film bruger historien som kulisse, men på sin vis også som hovedemne.
  Den første film er nok bare den, som forholder sig mest til historien i forhold til udklædning og sprog, hvor den anden forholder sig mest til historien i forhold til ting, som skete og udklædning – Den anden film misser dog på sproget, hvor de begynder at bande.
  Begge film har tjek på udklædning og der er også personer med, som er baseret på personer, der rent faktisk har levet.

  • 8. juni 2016 skrev Claudia:

   Den første film forholder sig mest til historien i forhold til udklædning og sprog.
   Den første film fortæller om hans kærlighed til grevinden, mens den anden film er om hans krig og hans fjender. I den nederste film er deres sprog meget mere som nu til dags, fordi de bruger bandeord.

 9. 8. juni 2016 skrev mohammed ali jama:

  den første bliver han set som en slags helt folk er facineret af ham, mens den anden går mere i dybden med han baggrund altså historie

 10. 8. juni 2016 skrev Frederikke, Caroline og Hanan:

  Den første film, virkede mere realistisk med hensyn til kulisser og tale måde, vi synes at den er omkring 30% kulisser, og 70% realistisk.
  Den anden film, virkede lidt urealistisk, på grund af den måde de bander på. Et af de bandeord vi høre bruger vi nu og vi tænker at det ikke var den slags ord man brugte den gang. 60% kulisser og 40% realistisk.

 11. 8. juni 2016 skrev Magnus:

  den øverste film bruger mange virkemidler til at få en meget nøjagtig gengivelse af tidsperioden, som tøjet, håret, navnene, stederne, dansen og musikken. Hvor imod den nederste er meget ny, de har meget nyt tøj og hår og man får ikke noget at vide om hverken hvor vi er og hvad de hedder. Og så får han lige en lille bemærkning som “hahaha” og “ååhh” og et bifald og klapsalve. Han løser også problemerne med bandeord

 12. 8. juni 2016 skrev Jonas:

  Det første klip virker mere historisk korrekt, da deres tøj passer til den tidsperiode, man høre musikken, man ser dem danse og høre deres sprog. I det andet klip bruger de mere 1720erne som en kulisse, da han bander meget og de unge kadetter råber igen. Det virker lidt som et standup show.

 13. 8. juni 2016 skrev Luna:

  Jeg synes at den første video er mere historisk korrekt end den anden video.
  Sproget i den første video er mere som i datiden. I den anden video bander de meget, som man gør nutildags. Tøjet er rigtig fint i begge videoer, men i den første video er tøjet mere historisk korrekt. Så den første video minder mest om Tordenskjolds liv.

 14. 8. juni 2016 skrev Magnus.B.S.N:

  jeg synes den øverste er mere historisk korrekt, den nedenunder virker mere nutidig, og virker mere som et “stand-up show” og deres hår virker også mere “nyt” , og i den nederste siger de også bandeord og råber og klapper som var det en gymmnasie fest. Den øverste er også i sort-hvid og giver derfor et indtryk i at det er fra gammle dage.

 15. 8. juni 2016 skrev Sara:

  Den første film virkede mere rigtigt, fordi de ikke havde et grimt sprog og den var mere historisk, end den anden, den anden var mere for sjov, de havde et grimt sprog og virkede som en kulisse.

 16. 8. juni 2016 skrev Ida, Maria og Ida:

  Begge film er kulisser, hvor de selv har valgt et emne. Den ene er om Tordenskjolds kærlighed og den anden om hans krig. I den 1. film kan vi lærer noget om 1700-tallet, både musikken, tøjet, dansen og stilen. D.v.s. at vi kan lære noget af dem, men at vi ikke kan tro på dem 100%. I den 2. film bander de på den måde vi gør det i dag, måske bandede de dengang men ikke som i dag, det er det der gør at man føler filmen er historisk ukorrekt.

 17. 9. juni 2016 skrev Mikkel Tornøe:

  De fleste historiske film er lavet som “film” og disse 2 klip er inge untagelse. Det er selvføjlig fotståligt nok for ellers var der jo ingen der gad se dem. Fx hvis sproget var rigtig skulle man anstrege sig for at forstå det. Og hvis historien var rigtig var den jo kedelig.

 18. 9. juni 2016 skrev Hana Kolic:

  Begge film bruger historien som kulisse, men der er stor forskel på filmene.
  Film 1:Den forholder sig lidt mere til udklædningen, og sproget, som er meget mere gammeldags.
  Film 2:Her ser vi, at sproget er en del anderledes, og de bruger mere nutid dansk.
  Men begge film er lavet på to forskellige tidspunkter, så derfor ser vi sådan en forskel på sproget bl.a. og tøjet.

 19. 9. juni 2016 skrev Nikolaj Andersen:

  Det første klip er sat op som en kulisse, hvor man ikke rigtigt får noget at vide om han bedrifter. Dog har de tøjet, og deres sprog er mere fra dengang.
  Den anden film kikser efter min mening med sproget, de bruger bl.a. fuck, hvilket man ikke gjorde i den tid. Man har forsøgt at skabe stemning fra hans tid, men nogle af stederne er optaget de samme steder som “en kongelig affære”.

 20. 9. juni 2016 skrev Rasmus Lippke:

  Jeg synes det øverste klip er tættest på hvordan det virkelig var, Tøjet og sproget minder meget om det de havde i 1720. Og i det nederste klip tror jeg mest er lavet som kulisse, da han siger nogle ord som overhovedet ikke passer ind i 1720

 21. 9. juni 2016 skrev Holger Lethan:

  Der er stor forskel på de to klip, eftersom der også er 74 år imellem optagelserne kan der være sket store ændringer i hvordan man troede, at Tordenskjold levede og så ud.

  I det første klip er det sat op som kulisse hvor der ikke rigtigt bliver nævnt noget om hans liv eller bedrifter, men mere om hans kærlighed til grevinden. Den har dog et sprog der passer bedre dertil. Hvor i det andet bliver der fortalt om hans kamp men det bliver meget dramatiseret, og sproget passer heller ikke til tidsalderen.

 22. 9. juni 2016 skrev Ruweyda:

  Begge klip viser ikke historien korrekt, der er jo nogle fejl som vi fanger med det samme. Dog viser beklædningen i klippene, at der nok er noget historie indover. Det første klip gav mig en forestilling om hvordan man snakkede i 1720’erne, hvor derimod i anden klip bliver der brugt det nutidige bandeord, “Fuck it”.
  Der bliver ikke rigtig fortalt, hvordan Tordenskiold besejrede den svenske flåde i nogle af klippene.
  Stemningen passer nok heller ikke rigtig med den historiske korrekthed.

 23. 9. juni 2016 skrev Hjalte Lund-Rasmussen:

  det øverste klip vise hvorden det var i 1720’erne, med deres sprog og tøj. mens det nedre klips sporg er nyere

 24. 9. juni 2016 skrev Soren:

  Det er to meget korte klip, og man får ikke et meget at vide. Alligevel ud fra den givne information ville jeg konkludere, at de begge bruger for det meste historien som en kulisse. Den nye film gør mere ud af realismen/historiske nøjagtighed. Dog hvis jeg ikke tager fejl så sagde han “fuck it” i filmen. Hvilket slet ikke blev brugt i 1720’erne. Som man kan se i videoen under lektion 1 er nudansk ikke et problem for historiske film. Fordi det hjælper med kommunikationen mellem medie og seer. Hvis der blev brugt gammelt dansk ville det være svært at forstå, og det ville også skabe en slags adskillelse. Fordi seeren hele tiden vil prøve at forstå dialogerne, som ville trække fokus fra selve indholdet.

 25. 13. juni 2016 skrev maria b:

  min mening er lidt at det er en blanding, altså de prøver at vise hvordan han var men alligvel er det en kulisse.

 26. 13. juni 2016 skrev Mille møl Spanggaard:

  De er begge kulisser. Den ældste passer bedst i sproget, hvor den nederste er mere sådan nutids sprog. Som et eksempel siger han: “Fuck it” i den nyeste/nederste. Der er meget forskel på de to trailere, den ældste er mest en kærligheds historie, mens den anden handler mere om krig og fjender og kongens stolthed.

 27. 13. juni 2016 skrev Oscar & Tobias:

  Den første film lignede mere bare en kulisse, folk festede osv men i den anden film fortæller han mere om sine bedrifter.

 28. 13. juni 2016 skrev Ida Fosser:

  Jeg mener at begge film bruger 1720’erne som kulisse, men de bruger også historien som emne. Begge film handler jo om en virkelig person, Tordenskjold. Den første film er måske mere fokuseret på den måde man levede på i 1720’erne, mens den anden film handler om hans bedrifter. De er begge to tilpasset publikum, hvilket man tydeligt kan se i den anden film, hvor de bander og generelt taler meget som i det moderne Danmark. I den første film er talen meget mere gammeldags, hvilket dog også kan have noget at gøre med, at den er lavet i 1942.

 29. 16. juni 2016 skrev Olga Robak:

  Det første klip virker mest som en kulisse, da der ikke rigtig sker andet, end at de holder fest. I den anden film fortæller han, hvad han har oplevet, men siger bl.a “fuck it” i slutningen, hvilket virker ret utroværdigt.

 30. 16. juni 2016 skrev Mathias N. Hansen 7.B:

  Den første film handlede om hans kærlighed til grevinden. Den anden film handlede mere om krig og fjender, men sproget passer ikke til tiden fordi han sagde “fuck it”

 31. 16. juni 2016 skrev Sofie Werner:

  Den første video ser ældre ud og bruger et mere gammelt sprog. Hvor derimod den anden video ser nyere ud og de taler lidt mere som vi gør idag.

 32. 19. juni 2016 skrev Yasmine Nasri:

  Begge film bruger historien som kulisse, men der er stor forskel på filmene.
  Film 1 forholder sig lidt mere til udklædning og sproget som er gammeldags, og på film 2 ser vi at sproget er anderledes da de bruger mere nutid dansk, men de begge film er lavet på to forskellige tidspunkter, og derfor kan man se forskel på sproget.

 33. 1. december 2016 skrev Bo Bentsen:

  Kong bo er sej

 34. 2. december 2016 skrev Rëgitze:

  Han er på en tændstikæske

 35. 2. december 2016 skrev Obelix:

  1) Kærlighed og fjendskab.

  2) Magt.

 36. 2. december 2016 skrev asterix:

  1) Kærlighed og fjendskab

  2) magt

 37. 2. december 2016 skrev kristine:

  han er sørøver

 38. 2. december 2016 skrev mathias baun:

  kærlighed unge karakter fest og glæde, helige konger fx kong chr den IV

 39. 2. december 2016 skrev Freja:

  Jeg syndtes at 1720 blot er en kulisse i begge film.
  1720 er ikke filmenes tema jeg syndtes de handler om kærlighed, fjendskaber og krig

 40. 2. december 2016 skrev Freja:

  Jeg syndtes at 1720 blot er en kulisse i begge film. Men den anden film ligner lidt mere det der skete end den anden.
  1720 er ikke filmenes tema jeg syndtes de handler om kærlighed, fjendskaber og krig

 41. 2. december 2016 skrev Bollerup:

  Fortiden bruges som kulisse i begge.
  Men i traileren indgår også andre ting, så den omhandler ikke kun historie.

  NEMT!

 42. 2. december 2016 skrev Thea:

  I den øverste at han har det sjovt men den fortæller ikke om hans liv. Men den har tøjet fra den tid. Jeg tror den første brugte mere som kulisse, end den anden.

  I den anden, fortæller den mere om hvad han har oplevet hvor, den er mere urealistisk, fordi de råber så meget, og det tror jeg ikke de gjorde dengang. Den anden film er mere historie for den fortæller mere om krigen mod Svenskerne.

 43. 2. december 2016 skrev Freja:

  Jeg syndtes at 1720 blot er en kulisse i begge film. Men den anden film ligner lidt mere det der skete end den anden.jeg syndtes ikke at temaerne i filmene handler om 1720 men mere om kærlighed, fjendskaber og krig.

 44. 2. december 2016 skrev Regitze:

  Den første er meget gammel og ikke så moderne. Temaerne kan være: kærlighed og misundelse. Den anden er mere moderne og nu til dags. Den anden fortæller han meget om sig selv og hvor god han var.

 45. 8. december 2016 skrev Nicklas:

  den anden film andtyder i høj grad at det er en film der er lavet lang tid efter hændelserne fordi der blandt andet bliver brugt ord som fuck it

 46. 8. december 2016 skrev Ilse:

  Tordenskjold gaar i land (1942) – Trailer: Pigernes kærlighed og misundelsefra drengene

 47. 8. december 2016 skrev Ilse:

  Tordenskjold & Kold: Tordenskjold fortæller om Dynekilden til de unge kadetter: han fotæller meget om hvor god han selv var og ting han har oplevet

 48. 8. december 2016 skrev Lærke:

  Tordenskjold gaar i Land.I det øverste klip ser man bare at han har det sjovt, og 1720´erne bare en kulisse, hvorimod den nederste (Tordenskjold & kold) der fortæller han om noget han har oplevet føre og i det øverste der vise han kun billeder og han fortæller mere om film end i de andre hvor han fortæller noget om hvad han har oplevet..

 49. 8. december 2016 skrev Magnus:

  I Tordenskjold gaar i land er der misundelse fra mange af mændene og kærlighed fra kvinderne.Tiden er næsten ren kulisse.

  I Tordenskjold & kold fortæller Peter Wessel om dynekilden. Tiden er 1720 ‘erne

 50. 8. december 2016 skrev Anne Kathrine:

  Jeg har skrevet nogle stikord til den første film (3.2)
  Fortid og historie er ikke det samme. Mange film bruger fortiden som en kulisse. Selvom en film sker i fortiden er det ikke sikkert at den handler om fortiden.

 51. 8. december 2016 skrev louise K L:

  Den første var meget gammel og den er ikke så godt lavet.
  Men den nye var god og jeg fik mere at vide for den anden var bare ikke god
  MVH louise

 52. 13. marts 2017 skrev Mikkel J, 9.A:

  Peter Jansen Wessel (28. oktober 1690 i Trondhjem – 12. november 1720 i Gleidingen) var en søhelt i den dansk-norske flåde.

  Han er adlet Tordenskjold. Adlet betyder at du bliver højt placeret i samfundet, altså være sammen med de rige.

 53. 13. marts 2017 skrev Jonathan Melkane:

  I den første film virker Tordenskjold som en dreng, og i den anden virker han mere voksen.
  I den første er det nok blot en kulisse.

 54. 13. marts 2017 skrev Marius Fricault:

  i den første film virker han mere som en kolisse. men i den anden virker det mere oprigtigt

 55. 30. marts 2017 skrev Bent:

  Den første (grå) er mere kulliser hvorimod nummer 2 (farvet) er mere historisk korrekt men har også træk af kullise (moderne sprog)

 56. 24. oktober 2017 skrev Frederik:

  De to film fortæller om vidt forskellige ting
  Den første om hans kærlighed til en grevinde og den sidste om hans bedrifter ved et slag en gang. I begge scener er kulissen vigtig, dog mener jeg at den er mindst vigtig i den sidste da det er historien der fortæller noget og det er derfor at mændene jubler.
  1720 er ikke blot en kulisse. Hvis man ser på det i dag ville folk ikke opfører sig sådan. derfor mener jeg at det er en vigtig ting at det er 1720

 57. 22. november 2017 skrev Nicolai 8.B:

  Når man læser online fortæller teksten ikke så meget om hans bedrifter, men mere om hans liv. I videoen fortæller han også meget detaljered, så man mister fokus fra det vigtige og fokusere derfor mere på hvordan det så ud den gang.

 58. 23. november 2017 skrev Freya:

  Video 1 kunne ikke vises og video 2 fortæller om hans bedrifter og oplevelser med flåden. Den viser også at der var enkelte der stillede spørgsmål ved hans bedrifter

 59. 24. november 2017 skrev adamdaboi:

  Jeg synes den 2. video var en meget specifik oplevelse for flåden, og kun gav et lille billede af Tordenskjold. både som person og hans bedrifter. Hvor imod på nettet så jeg en video der primært handlede om hans bedrifter i løbet af hans tid som krigsføre

 60. 26. november 2017 skrev En fra 7. B:

  Den anden video har ikke så meget historisk med. Der er lidt mere kulisse i videoen

 61. 27. november 2017 skrev Laura:

  i det første klip ser man ham bare have det sjovt og 1720’erne er are en kulisse i forhold til

 62. 27. november 2017 skrev Laura:

  i det første klip ser man ham bare gå og more sig i forhold til den andet klip hvor han fortæller om ting han har oplevet. Jeg syntes at 1720’erne er bare en kulisse.

 63. 27. november 2017 skrev Emilie:

  vi synes at de fortæller om det overvejende emne.

 64. 27. november 2017 skrev Hej:

  Jeg kan ikke se den første video, men i den anden er der mere kulisse.

 65. 27. november 2017 skrev sofie:

  jeg kunne ikk se den første vidoe, men i den anden video er der flere kulisser, og det handler mere om magt.

 66. 27. november 2017 skrev josefine:

  jeg kunne ikke se den første film, men i den anden er der mange kulisser. og den handler om magt.

 67. 27. november 2017 skrev lucazzz:

  i filmen fortæller de om da tordenskjold erobrede den svenske flåde
  (de er begge kulisser)

 68. 27. november 2017 skrev ida:

  Den første video kunne jeg ikke se. Men efter at have læst synes jeg at den anden video ikke var så historisk. Jeg synes at der var Ca 20% historisk og 80% kulisse.

 69. 27. november 2017 skrev Frederik:

  Vi kan ikke udtale os, pga. vi ikke kan se den første video.

 70. 27. november 2017 skrev Kåre:

  den første film kunne man ikke se og den anden tror jeg at historien var mere en kullise fordi jeg tror ikke det er rigtigt det var det de sagde eller at han sneg sig ind men noget af det er nok rigtigt

 71. 27. november 2017 skrev simon h:

  jeg kunne ikke se den øverste film, men i den nederste film fortæller han om hvad han lavede

 72. 27. november 2017 skrev Christine:

  Jeg synes, den anden film er meget en kulisse, da sproget (mest ordene) er mere nutidigt, end jeg tror det var på det tidspunkt kulissen er sat til at være.

 73. 27. november 2017 skrev Sofia:

  Den første video kunne ikke ses. Jeg synes at i video 2 var det en kulisse. De bandede også ret meget, som jeg ikke tror at man gjorde i 1720.

 74. 28. november 2017 skrev Jonathan:

  Fortæller de overvejende om et emne – her Tordenskjolds liv og bedrifter?
  Ja, han holder et foredrag om da han var i flåden, hans bedrifter, hans tanker omkring det hele, ydmygelse af fjenden og at gøre kongen stolt.
  Eller er 1720’erne blot en kulisse, hvor andre tematikker tilsyneladende er vigtigere – og i givet fald hvilke?
  Det er en kulisse fordi han råber og bander lidt til hans foredrag.

 75. 28. november 2017 skrev Niels-Jørgen Østerby:

  Første video virker ikke, kan man bruge dette i stedet?

  https://youtu.be/EE5pxL8b7zI

 76. 28. november 2017 skrev bertram:

  det var rigtigt at han ikke dræbte hans modstander. men hans sprog var nok ikke autentisk

 77. 28. november 2017 skrev Thea:

  I den øverste er har han det sjovt, i 1720’erne er bare en kulisse, den nederste fortæller han om ting han har oplevet.

 78. 28. november 2017 skrev Lukas:

  Jeg kunne ikke se den første og den anden video var mere en kulisse

 79. 28. november 2017 skrev Bøh:

  I det først klip vil jeg sige at man ser dem have det sjovt. I nummer 2 klip er det mere ham den stolte der fortæller om sine oplevelser og får folk til at tro på ham.
  Jeg mener at de fleste af de andres kommentarer er gode og velformuleret.

 80. 16. december 2017 skrev Ida 8.A Balsmoseskolen:

  Jeg mener filmen bruger historien som kulisse.

  Den første film var utilgængelig, og jeg kan derfor ikke have den med i mine overvejelser.

  Den anden film mener jeg bruger historien som kulisse.
  De prøver selvfølgelig at rekonstruere nationalhelten ”Tordenskjolds” bedrifter. Og klippet har selvfølgelig nogle historisk realistiske elementer med, såsom kostumer og rekvisitter. Men selve Tordenskjold som person, har de valgt at fremstille på en bestemt måde. De har fremstillet ham som en selvglad, dum og lidt for kæk person, i stedet for at have fremstillet ham som en ydmyg, flink og dygtig. Her vælger filmen at tolke Tordenskjolds personlighed, hvilket ikke er en realistisk fortælling, men derimod en synsvinkel på fortiden. Det er dette der skaber dramaet og handlingen i filmen.

  Derfor er historien kun en kulisse, eller et bagtæppe for handlingen. Du ville kunne skabe en historie med samme temaer i en anden tid. Filmens egentlige handling er hovedpersonenes dilemmaer, og ikke selve historien om Tordenskjold.

 81. 18. december 2017 skrev marius:

  Anden film fortæller om den kærlighed folket måske, måske ikke havde til ham og ikke selve krigen som han kæmpede

 82. 14. marts 2018 skrev Alexandra:

  I den første film kan er vi i 1720’erne men jeg synes at det kunne have forgået i andre tider udover 1720’erne

  I den anden film ser vi mere af Tordenskjolds liv og bedrifter og vi bliver også klogere på hvad der sker i hans liv

 83. 14. marts 2018 skrev Maria:

  Det første klip virker mest som en kulisse, da der ikke rigtig sker andet, end at de holder fest. I den anden film fortæller han, hvad han har oplevet, men siger bl.a “fuck it” i slutningen, hvilket virker ret utroværdigt. Hvis jeg skulle vælge synes jeg nummer 1 er mest troværdig men, det er udelukkende baseret på at jeg ikke synes at 2 er troværdig

 84. 14. marts 2018 skrev Camilla:

  Det er film 2
  Den fortæller noget historisk korrekt Med er kun bud på hvordan det kunne have foregår

 85. 14. marts 2018 skrev Per:

  Det fortæller ikke rigtigt om hans liv, men om hans bedrifter.

 86. 14. marts 2018 skrev Amalie Lund:

  Han levede et livmedikusærer og det ethanol der. Er på tændstikæske det er ham der bekæmpede en flåde på en eller anden måde

 87. 14. marts 2018 skrev Eimantas:

  Den første film var meget mere i historien end den anden, den anden var en kulisse.

 88. 19. marts 2018 skrev Benjamin:

  I den øverste bruger de bare fortiden som en kulisse, mens i den nederste fortæller Tordenskjold om sine bedrifter, selvom der er lidt ekstra på

 89. 20. marts 2018 skrev Malene:

  Tordenskjold
  De fortæller om hvaf han lavede i hans liv og hvad hans bedrifter var.

 90. 20. marts 2018 skrev Amalie:

  Ale hitler total

  Hitler og hans kæreste går ind i bilen chaufføren begynde at køre tiden flyver fordi dem de kom til fofthavnen der var et fly klar til dem de løb ind i der gik nogle sek enfet de var kommet ind de tåde lige at sætte sig ned de fløj det var som om attiden gik lang som

 91. 20. marts 2018 skrev Amalie:

  Ale hitler total

  Hitler og hans kæreste går ind i bilen chaufføren begynde at køre tiden flyver fordi dem de kom til fofthavnen der var et fly klar til dem de løb ind i der gik nogle sek enfet de var kommet ind de tåde lige at sætte sig ned de fløj det var som om attiden gik lang som

 92. 20. marts 2018 skrev Amalie:

  Overvej følgende spørgsmål:

  Fortæller de overvejende om et emne – her Tordenskiolds liv og bedrifter? Der er det der med en flode og at han fløktede

  Eller er 1720’erne blot en kulisse, hvor andre tematikker tilsyneladende er vigtigere – og i givet fald hvilke? Ka jeg vil sige at Det er en Kulisse og at det handler om de tilg han har gjort og kærlighed at ja at han også hade en

 93. 20. marts 2018 skrev Theis:):

  2. Verdenskrig, så tænker jeg på krig.

 94. 19. april 2018 skrev Tanius:

  Jeg syndtes at 1720 blot er en kulisse i begge film. Men den anden film ligner lidt mere det der skete end den anden.
  1720 er ikke filmenes tema jeg syndtes de handler om kærlighed, fjendskaber og krig

 95. 19. april 2018 skrev Jakob:

  Den første klip fortæller bare hvor meget ligehed der er imellem kønene o g det er nok også bare en kulisse
  Klip nummer 2 Handler MEGET om hans liv og bedrifter

 96. 19. april 2018 skrev Cecilie:

  den øverste er bare en kulise hvor han bare har det sjov.
  men den nederste forteller om en del af hans liv fordi han fortæller om en skibskrig han har oplevet.

 97. 19. april 2018 skrev Nadja:

  Den første var mest virkelig, men stadig en kulisse.
  Den anden var mere nutid.

 98. 19. april 2018 skrev julie og karen:

  vi syntes de begge to er kuliser.
  den første viser hvordan hans personlighed var.
  Den anden viste mere den historie han havde oplevet.

 99. 19. april 2018 skrev sille louise:

  i 1 klip ser man en kulisse
  i 2 klip ser man hvodan han er og hvad han har oplevet

 100. 19. april 2018 skrev Cecilie og Natasja:

  Den første film forholder sig mest til historien i forhold til udklædning og sprog.
  Den første film fortæller om hans kærlighed til grevinden, mens den anden film er om hans krig og hans fjender. I den nederste film er deres sprog meget mere som nu til dags, fordi de bruger bandeord.

  ; )

 101. 19. april 2018 skrev Pat!!!:

  1. klip han var meget fræk over for pigen.
  2. klip Han kunne finde ud af tinge.

 102. 19. april 2018 skrev Marcus og Benjamin K:

  Det første klip viser at han ikke var sød mod piger.
  Det anden klip siger han hvordan han besejrede Svenskerne.

 103. 19. april 2018 skrev Elias,Benjamin:

  Den første vise hans kærlighed til grevinden.
  Den nederste fortæller han om hvad han har oplevet.

 104. 19. april 2018 skrev lea og lisa :D:

  i den første film var mest for sjov men i den anden film viser de mere om krigen og hans fjender.

 105. 19. april 2018 skrev Jasmin og Sarah:

  Den første film syntes vi at han bruger historien mere og den anden fortæller han vad han har oplevet.

 106. 19. april 2018 skrev Liv:

  De er begge kulisser vil jeg sige.
  1.Den ene film fortæller om han kærlighed til grevinden
  2. mens den anden film er om hans krig og der blev råbt og fejret.

 107. 19. april 2018 skrev Lucas:

  Den første film handler om hvordan har var over for damer.
  Film nummer 2 handler om hans fortid og at han også har fjender.

 108. 19. april 2018 skrev anna:

  I første klip ser man ham have det sjovt og i den anden film fortæller mere om hans liv

 109. 1. juni 2018 skrev film:

  i det første film have de sjovt og de nederste fortæller om en ting

 110. 5. februar 2019 skrev louise:

  den øverste fortæller han ikke noget om Dynekilden, men er bare underlig, hvorimod det nederste klip viser at han snakker mere om sin fortid end det andet klip

 111. 16. august 2019 skrev bobo:

  Det første klip var nok mere rigtigt for i det andet klip bandede de og jeg tror ikke at man bandede den gang

 112. 13. marts 2020 skrev Vigga:

  jeg læste på gyldendal. Der hyldede de ham. i den første film er han meget uhøflig, og i den anden film er han meget arrogant. i den første film er filmens emne 1720’erne. I film nummer 2, er det hun hulisserne som er 1720’erne.

 113. 15. marts 2020 skrev Selma:

  Jeg synes at det er i første video at det bare er en kulisse, fordi jeg ikke synes at man rigtig får noget afvide, mens i anden video får man meget mere afvide, og de bruger det ikke kun som kulisse synes jeg.

 114. 16. marts 2020 skrev Alex:

  Jeg lærte mere om Tordenskiold og hvem han var.

 115. 16. marts 2020 skrev Melina:

  Fortæller de overvejende om et emne – her Tordenskiolds liv og bedrifter?
  Jeg synes det første klip fortæller noget om Tordenskiold der har det sjovt, hvor det andet klip fortæller mere om hans liv og bedrifter

  Eller er 1720’erne blot en kulisse, hvor andre tematikker tilsyneladende er vigtigere – og i givet fald hvilke?
  I det første klip synes jeg at 1720’erne er en kulisse, hvor det at være i byen og have det sjovt er temaet. Det andet klip fortæller meget om hans bedrifter og bruger det mindre som en kulisse

 116. 16. marts 2020 skrev Sofie:

  Den første (grå) er mere kulliser hvorimod nummer 2 (farvet) er mere historisk korrekt men har også træk af kullise (moderne sprog)

 117. 16. marts 2020 skrev Christoffer:

  jeg syntes det handler om han liv, men at 1770′ erne er en kulisse.

 118. 16. marts 2020 skrev Channe:

  Fortæller de overvejende om et emne – her Tordenskiolds liv og bedrifter?
  Den først er mere ham der er fuld og morder sig hvor den anden fortæller mere om hans bedrifter

  Eller er 1720’erne blot en kulisse, hvor andre tematikker tilsyneladende er vigtigere – og i givet fald hvilke?
  Den første er mere end kulise hvor nr to er mere korekt men stadig nogen moderne elementer

 119. 17. marts 2020 skrev Katrine:

  I den første film er det bare en kulisse, for hvis man ikke vidste at det var Tordenskjold ville man ikke kunne vide det, for det eneste man ser er at han er ubehøvlet over for pigen.

  I den anden film kan man bedre vide at det er Tordenskjold og hvilke bedrifter han her gjordt sig, for han står og fortæller hvor god han var til at erobre den svenske flåde.

 120. 18. marts 2020 skrev Anne:

  Den første video fortæller intet om hans bedrifter, først troede jeg ikke engang at han skulle forestille Tordenskjold da man bare ser en mand være tarvelig overfor en kvinde.
  Den anden video fortæller meget mere om hans bedrifter men jeg synes alligevel ikke rigtig den var så historisk når han bare står og siger det hele og så bare fuck it. Han siger det som om at han var den eneste der gjorde noget hvilket jeg ikke lige tænker skete. Jeg tænker mere at det klip er lavet for underholdning og drama end historie.

 121. 19. marts 2020 skrev Peter:

  Den fra 1720 fortæller ikke hvad tordenskjolds bedrifter, men hvordan han har det sjovt.
  den anden af de to fortæller om hans bedrifter, men jeg tror ikke helt, at det var sådan, det fandt sted.
  Jeg tror, at den fra 1720 er en kulisse, hvor den vigtigere tema er en der prøver at finde kærlighed.

 122. 20. marts 2020 skrev Daniel:

  Den første film handler lidt om kærlighed til hende pigen og den anden handler lidt om krig og hans fjender og så er de begge kulisser.

 123. 23. marts 2020 skrev Johan:

  Jeg synes at den første video er mere historisk korrekt end den anden video.
  Sproget i den første video er mere som i datiden. I den anden video bander de meget, som man gør nutildags. Tøjet er rigtig fint i begge videoer, men i den første video er tøjet mere historisk korrekt.

 124. 24. marts 2020 skrev oliver:

  I det første klip ser man ham have det sjovt hvor det nederste er hvilke nogle ting han har oplevet den gang

 125. 27. marts 2020 skrev Lucas:

  I den første har de bare brugt historien som en kullise, og har fortalt en anden historie.

  Men i den anden har de fået tordenskjold til at fortælle, og sin sejr hved Dynekilde. Det er måske en begivenhed som har fundet sted.

 126. 1. maj 2020 skrev Daniel:

  Den øverste klip har han det sjovt og i den nederste er det tig han har oplevet

 127. 13. august 2020 skrev neo:

  de handler mere om kulisen en hans handlinger.
  fx i den første for man ikke engang at vide hvem han er, og i den anden handler det mere om hvor “sej” han er.

 128. 13. august 2020 skrev Liva:

  den første film bruger 1720’erne som en kulisse. den anden film bruger det som et emne.

 129. 13. august 2020 skrev Bertel, Max og Sayna:

  Der hvor vi læste blev der bare fortalt om hans liv og hvad han udrettede. I det første filmklip virkede det som om han prøvede at komme i bukserne på hende kvinden og ikke så meget om noget med krig (så det er en kulisse). I den anden fortæller de om en af hans bedrifter, så det er mere om hans historie.

 130. 13. august 2020 skrev oscar:

  den første film handler ikke om tordenskjolds bedrifter, men i den anden film snakker de meget om tordenskjolds bedrifter i krig.

  den første er en sjov kulisse, imens den anden snakker om hans bedrifter.

 131. 8. september 2020 skrev viola:

  i den første er 1720’erne rimelig meget en kullise, hvor man bare se tordenskjold være på værtshus osv, mens han i det andet klip er mere realistisk i atmosfæren, og hvor reelle dilemmaer fra hans liv bliver vist.

 132. 15. september 2020 skrev Thea, Elmer, Julius og Cecilie:

  Fortæller de overvejende om et emne – her Tordenskiolds liv og bedrifter? – Ja, i den første fortæller han om sin kærlighed til grevinden. Hvor at i den anden film fortæller han om hans krig og fjender.

  Eller er 1720’erne blot en kulisse, hvor andre tematikker tilsyneladende er vigtigere – og i givet fald hvilke? – I den anden film er tiden blot en kulisse, hvor man ser en historie udspiller sig, der ligeså godt kunne have udspillet sig i en anden tidsperiode. Dermed fungerer 1720’erne blot som kulisse, da vi ikke får nogen særskilt information om perioden.

 133. 16. november 2020 skrev Din mor:

  Din mor lol

 134. 8. februar 2021 skrev max fiil:

  når man spiller en film som skal handle om fortid skal kulisser og roller matche de egenskaber som historien fortæller,
  i første film kan man være i tvivl om hvilken tidsperiode nogen af film sættene er skudt i hvilket ikke gør den lige så detaljeret som film 2.
  så den anden film har de lagt meget styrke på at den handler om præcis den historie som de prøver at indspille

 135. 20. april 2021 skrev Ida:

  jeg synes at den første film viste historien bedst, den var mere virkelig.
  og den anden film er mere bare kulisse hvor han “praler” med alt hvad han har oplevet.

 136. 20. april 2021 skrev Sofie:

  Jeg synes at i den første video er det mest kulisse, og i den anden video er det mere om hans liv, og hvad han har oplevet.

 137. 20. april 2021 skrev Mathias:

  jeg hved ikka hva der skal stå her

 138. 26. august 2021 skrev birgitte:

  can i get a ……..

 139. 26. august 2021 skrev RASMUS PALUDAN:

  TORDENSKJOLD VIRKER MERE DAME ANGAGERET IN I DEN ANDEN HVOR HAN FORTÆLLER HVOR MODIG HAN E

 140. 26. august 2021 skrev esben:

  jeg har black knight