Lektion 5. Film og kollektiv historiebevidsthed 2

Denne lektion bygger ovenpå, hvad du tidligere har lært om kollektiv historiebevidsthed. Du lærer om begrebet 'erindringspolitik' og om, hvordan man ved at analysere film kan se, at den kollektive historiebevidsthed ændrer sig over tid. Til sidst præsenteres en analysemodel, der sammenfatter alle de forskellige vinkler på spillefilm, som du har mødt i dette MOOC.

5.1 Læringsmål og omfang (lektion 5)

Lektionen er rettet mod følgende læringsmål:

 • Jeg kan forklare begreberne ‘kollektiv historiebevidsthed’ og ‘erindringspolitik’.
 • Jeg kan ud fra westernfilm vise, at den kollektive historiebevidsthed om indianerne og de hvide har ændret sig over tid.
 • Jeg kan ud fra analysemodellen forklare de fire forskellige vinkler, man kan analysere film ud fra.

Det tager ca. 45-90 min. at gennemføre denne lektion.

 


5.2 Kollektiv historiebevidsthed og erindringspolitik


Instruktion:
Se videoen, hvor Jens Aage Poulsen forklarer, hvad der menes med begreberne ‘kollektiv historiebevidsthed’ og ‘erindringspolitik’. Tag notater til de to begreber, mens du ser videoen, så du efterfølgende kan forklare dem ud fra de eksempler, som Jens Aage Poulsen giver.

 


5.3 Test til ‘Kollektiv historiebevidsthed og erindringspolitik’

I denne test kan du tjekke, om du har fået de vigtigste hovedpointer fra videoen med. Brug dine noter og gense dele af filmen, hvis du er i tvivl om noget.

Obs! Det er pt. kun muligt at afspille quizzerne i Firefox’s browser. Vi arbejder på at installere dem på ny, så de kan afspilles på alle platforme igen.


5.4 Den kollektive historiebevidsthed ændrer sig


Instruktion:
Se videoen, hvor Jens Aage Poulsen bruger western-film til at vise, hvordan den kollektive historiebevidsthed ændrer sig over tid. I dine noter skal du fokusere dels på de skift, der sker i opfattelsen af indianerne og de hvide, og dels på, hvorfor disse skift sker.

Vær også opmærksom på de analyseredskaber, der præsenteres til sidst i videoen. Dem behøver du dog ikke at skrive ned, da de også kan findes under videoen, så du kan kopiere dem derfra. Sørg for at gemme analyseredskaberne i din historiemappe, så du kan hente dem frem, næste gang du skal arbejde med kollektiv historiebevidsthed og spillefilm.

I videoen præsenteres redskaber til analyse af, hvordan den kollektive historiebevidsthed ændrer sig over tid. Redskaberne gengives også her for, at de nemmere kan bruges i andre sammenhænge:

Den kollektive historiebevidsthed over tid – Analyseredskaber til film


Undersøg fx

 • Værdier og holdninger
 • Skurke og helte
 • Magt og undertrykkelse
 • Mand og kvinde
 • Børn og voksne

Opsamling

 • Hvordan fremstilles fortiden (handlingens tid)?
 • Hvad siger denne fremstilling om filmens ophavstid (fortællertiden)?

 


5.5 Analysemodel til ‘Historie i spillefilm’ – en sammenfatning


Instruktion:

Se videoen, hvor Peter Brunbech samler op på alt det, som du har lært i dette MOOC-forløb om ‘Historie i spillefilm’. Vær opmærksom på de fire forskellige tilgange, man kan have til emnet, og prøv at huske de grundspørgsmål man kan stille inden for hver tilgang.

Denne gang behøver du ikke at tage noter, da modellen også gengives under videoen.


Skulle du have lyst til at bruge analysemodellen senere, gengives den her med grundspørgsmålene inden for hvert af felterne:

Analysemodel til ‘Historie i spillefilm’:

 Analysemode film og historie

Til hvert af de fire felter knytter der sig nogle grundspørgsmål, som man kan tage udgangspunkt i, når man analyserer historie i spillefilm:

 • Historie og virkelighed:
  Hvordan kan vi tale om, at filmen er noget et menneske har skabt?
 • Film som medie:
  Hvilke regler og effekter bruger filmen til at skabe sin fortælling?
 • Historien i film:
  Er historien kulisse eller emne, og hvordan fremstiller filmens fortælling fortiden?
 • Fælles historiebevidsthed:
  Hvilke værdier og opfattelser kan vi se filmen bruge? Og hvad siger de om den tid, filmen blev skabt i?