Modul 1. Film, virkelighed og historie

I dette første modul er fokus på historiske film som genre og på, hvordan denne type film forholder sig til den fortidige virkelighed. Der lægges vægt på, at film skal ses som subjektive fortolkninger af fortiden på linje med andre medier, og at det er vigtigt at kende til genrens konventioner for at kunne omgås reflekteret med films historiebrug.

 


1.1 Læringsmål og omfang (modul 1)

Modulet er rettet mod følgende læringsmål:

  • Jeg kan redegøre for historiske film som genre, herunder konventioner om struktur og forhold til den fortidige virkelighed
  • Jeg kan analysere konkrete film(klip) med henblik på at afdække, hvordan filmen konstruerer en illusion om at vise den fortidige virkelighed, og hvordan elementer fra nutiden inddrages for at skabe identifikation med personerne i fortællingen

Modulet vil tage ca. 1 t. 30 min. at gennemføre.

 


1.2 Fortid, film og virkelighed


Instruktion:

Se videoen, hvor Peter Yding Brunbech introducerer til den historiske film som genre og reflekterer over dens forhold til den fortidige virkelighed. Vær især opmærksom på hans argumenter for at historiske film ikke viser fortiden, som den var, og for at genrekonventioner fastlægger, at nogle elementer i filmene skal være historisk korrekte, mens andre ikke behøver at være det.

 


1.3 Test


Instruktion:
Brug testen til at tjekke om du har fået fat i de centrale pointer i Peter Yding Brunbechs tilgang til film og fortid.

Obs! Det er pt. kun muligt at afspille quizzerne i Firefox’s browser. Vi arbejder på at installere dem på ny, så de kan afspilles på alle platforme igen.

 


1.4 Fortid, film og historie – Historie på skærmen


Instruktion:
Læs Peter Yding Brunbechs artikel:

Fortid, film og historie – Historie på skærmen

Gennem første del af artiklen får du opsummeret videoens pointer om historiske films genrekonventioner og forhold til virkeligheden, og denne del kan således med fordel bruges til at repetere pointerne. I artiklens anden del, dvs. fra afsnittet “Faghistorie og historiske film”, bygges der ovenpå med nye betragtninger. Vær især opmærksom på artiklens pointer om de grundlæggende forskelle på faghistorie og historiske film samt om films grundstrukturer og deres påvirkning af vores historiebevidsthed.

 


1.5 Opgave: Analyse af konkrete historiske film

Som det er fremgået af videoen og artiklen, skaber historiske film og serier en illusion om, at vi ser en fortidig virkelighed, samtidig med at den bevarer visse genkendelige træk fra nutiden, der gør, at vi kan identificere os med heltene og de værdier, de kæmper for. Skal man forholde sig reflekteret til historiske film – og til, hvordan de påvirker vores opfattelse af fortiden – er det derfor vigtigt at kunne skelne mellem de elementer, der skal få os til at tro, at det er fortiden, som vi ser, og de anakronistiske og/eller almengyldige elementer, der har til formål at få os til at leve ind i historien og til at få fortællingen til at fungere.

 Instruktion:
I denne øvelse skal du vælge ét af de tre filmklip nedenfor fra hhv. ‘Gladiator’, ‘Badehotellet’ og ‘En kongelig affære’. Du skal derefter analysere filmklippet ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  • Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  • Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?

Skriv dine vigtigste iagttagelser i et indlæg og kommentér på andre kursisters indlæg i forummet nederst på denne side – under filmklippene.


1. klip: Gladiator

Åbningsscenen fra Gladiator

 

2. klip: Badehotellet

Scene fra Badehotellet

 

3. klip: En kongelig affære

Scene fra En kongelig affære

 


1.5.1 Forum til ‘Analyse af konkrete historiske film’

Skriv dit indlæg og dine kommentarer til filmklippene herunder.