Modul 1. Film, virkelighed og historie

I dette første modul er fokus på historiske film som genre og på, hvordan denne type film forholder sig til den fortidige virkelighed. Der lægges vægt på, at film skal ses som subjektive fortolkninger af fortiden på linje med andre medier, og at det er vigtigt at kende til genrens konventioner for at kunne omgås reflekteret med films historiebrug.

 


1.1 Læringsmål og omfang (modul 1)

Modulet er rettet mod følgende læringsmål:

 • Jeg kan redegøre for historiske film som genre, herunder konventioner om struktur og forhold til den fortidige virkelighed
 • Jeg kan analysere konkrete film(klip) med henblik på at afdække, hvordan filmen konstruerer en illusion om at vise den fortidige virkelighed, og hvordan elementer fra nutiden inddrages for at skabe identifikation med personerne i fortællingen

Modulet vil tage ca. 1 t. 30 min. at gennemføre.

 


1.2 Fortid, film og virkelighed


Instruktion:

Se videoen, hvor Peter Yding Brunbech introducerer til den historiske film som genre og reflekterer over dens forhold til den fortidige virkelighed. Vær især opmærksom på hans argumenter for at historiske film ikke viser fortiden, som den var, og for at genrekonventioner fastlægger, at nogle elementer i filmene skal være historisk korrekte, mens andre ikke behøver at være det.

 


1.3 Test


Instruktion:
Brug testen til at tjekke om du har fået fat i de centrale pointer i Peter Yding Brunbechs tilgang til film og fortid.

Obs! Det er pt. kun muligt at afspille quizzerne i Firefox’s browser. Vi arbejder på at installere dem på ny, så de kan afspilles på alle platforme igen.

 


1.4 Fortid, film og historie – Historie på skærmen


Instruktion:
Læs Peter Yding Brunbechs artikel:

Fortid, film og historie – Historie på skærmen

Gennem første del af artiklen får du opsummeret videoens pointer om historiske films genrekonventioner og forhold til virkeligheden, og denne del kan således med fordel bruges til at repetere pointerne. I artiklens anden del, dvs. fra afsnittet “Faghistorie og historiske film”, bygges der ovenpå med nye betragtninger. Vær især opmærksom på artiklens pointer om de grundlæggende forskelle på faghistorie og historiske film samt om films grundstrukturer og deres påvirkning af vores historiebevidsthed.

 


1.5 Opgave: Analyse af konkrete historiske film

Som det er fremgået af videoen og artiklen, skaber historiske film og serier en illusion om, at vi ser en fortidig virkelighed, samtidig med at den bevarer visse genkendelige træk fra nutiden, der gør, at vi kan identificere os med heltene og de værdier, de kæmper for. Skal man forholde sig reflekteret til historiske film – og til, hvordan de påvirker vores opfattelse af fortiden – er det derfor vigtigt at kunne skelne mellem de elementer, der skal få os til at tro, at det er fortiden, som vi ser, og de anakronistiske og/eller almengyldige elementer, der har til formål at få os til at leve ind i historien og til at få fortællingen til at fungere.

 Instruktion:
I denne øvelse skal du vælge ét af de tre filmklip nedenfor fra hhv. ‘Gladiator’, ‘Badehotellet’ og ‘En kongelig affære’. Du skal derefter analysere filmklippet ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
 • Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
 • Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?

Skriv dine vigtigste iagttagelser i et indlæg og kommentér på andre kursisters indlæg i forummet nederst på denne side – under filmklippene.


1. klip: Gladiator

Åbningsscenen fra Gladiator

 

2. klip: Badehotellet

Scene fra Badehotellet

 

3. klip: En kongelig affære

Scene fra En kongelig affære

 


1.5.1 Forum til ‘Analyse af konkrete historiske film’

Skriv dit indlæg og dine kommentarer til filmklippene herunder.

Kommentarer
 1. 2. maj 2016 skrev Benjamin:

  “En kongelig affære” Det emne der diskuteres i filmen er relevant i forhold til de samfundsforhold der var i fortiden. Det medvirker at man oplever det som noget der kunne være virkeligt. Der tales nutidsdansk i filmen med ord som dunst. Det kan bevirke at man ikke tror på det som en endegyldig sandhed. Det er kendte skuespillere man ser i filmen, og dem har man set andre steder i nutiden, så man mister troen på at det er en absolut sandhed. Det historiske element er centralt i filmen, da filmens plot handler om trekantdramaet mellem Christian d.7, Caroline-Mathilde og Struensee. Samt de ting der sker i landet i samtiden, og Conceilets reaktioner på situationen.

  • 2. januar 2017 skrev Jonas Johansen:

   Filmen er i sig selv god til at vise glimt af, virkeligheden både med trekantsdramaet, og de historiske begivenheder, som filmen nu engang belyser. Sproget er ´dog en væsenlig faktor, og idet sproget er mere nudansk end det var den gang mister filmen lidt den historieske værdi som den ellers kunne have haft. Skuespillerne er som du nævner også kendt fra andre sammenhænge hvilket i min opfattelse kan ødelægge filmen lidt, da man måske husker dem bedre fra andrefilm (eks. Daniel radcliff = harry potter uanset hvad han ellers kommer til at lave af film).

 2. 2. maj 2016 skrev Madsen:

  Gladiator:
  Der er gjort en hel del i kostumerne, hvilket gør det muligt for os som seer at opfatte filmen som værende “historisk” på den måde at det kunne være taget direkte fra den tid. Problemet ligger så i, at der bl.a. bliver talt nutidig engelsk i den romerske hær. Dog forsøger man med små fraser romersk, samt germansk. elementerne gør at vi opfatter begivenheden som værende fra “romertiden”, men havde du skiftet kulissen og kostumerne ud, så kunne scenen lige så godt have været fra 1864.

 3. 2. maj 2016 skrev Søren:

  Analyse af Badehotellet: Serien skaber en illusion om fortidig virkelighed, ved at benytte kostumer og locations som er passende med den tid serien foregår i. Der er også en lille ændring i sproget der bliver snakket, som kan være med til at understrege at den foregår i fortiden. Ting som er med til at vise, at det ikke er en fortidig virkelighed som vises, er at kameraet er til stede som en flue på væggen. Ligesom pointen i artiklen, er kameraets tilstedeværelse ikke realistisk. En anden pointe er at det er skuespillere man kender. Vi ved derfor at det er noget nutidigt som skaber en illusion. I badehotellet, er de historiske elementer en kulisse for handlingen, som i sig selv sagtens ville kunne foregå i en anden tid.

  • 17. maj 2016 skrev Charlotte Andersen:

   God analyse!
   Jeg havde ikke selv overvejet, at de kendte skuespillere kunne være med til at give filmklippet en ikke-historisk fortrolighed, men er dog helt enig i, at det på den måde skaber en illusion hos os som seere, at filmklippet er konstrueret. Derudover synes jeg dog selv, at man kunne have haft større fokus på sprogbruget, for at give den en større historiske fortrolighed, men ville filmklippet så have haft så stor succes i danskernes fjernsyn? Det er spørgsmålet, om man så vil få den rette effekt ud af serien “Badehotellet”, hvis man havde anvendt skuespillere, som ikke er kendte i forvejen?

  • 25. maj 2016 skrev Palle:

   Flere rekvisitter som gør serien troværdig i illusionen om at historien er virkelig er:
   -Kostumerne
   -Automobilerne
   -Musikken
   -Tiltaleformerne
   -Den tydelige opdeling af samfundsklasserne

   Da seriens formål er at samle så mange seere som muligt, er producenterne nødt til at skabe en narrativ fortælling, som rammer befolkningen bredt, hvilket ofte går ud over den historiske troværdighed.

 4. 2. maj 2016 skrev Jens G:

  Jeg valgte klippet fra badehotellet, her kan man se at de bruger tøjstil, gamle automobiler osv. til at skabe en illusion af fortiden, men har ikke taget højde for sprogbrug, modaniseringen/vedligeholdelse af hotellet der har været siden den tid, så de har sat rammerne for at vi er gået ind i fortiden, og brugt nutidige remedier for at for en bedre forståelse og flere seer på serien. Det har sikkert også været for omkostningsigt at sætte diverse ombygninger af hotellet tilbage til fortiden, da det enten havde krævet at man bygger et nyt hotel eller river al tilbygning ned, og kig på håndværket bag det der er tilbage og lave dette om til spor af fortidens håndværk.

 5. 2. maj 2016 skrev Michael Steenholdt:

  1. Filmen bruger kostumer til at vise at det er fortiden.
  2. Romerne taler nutidsengelsk, og ikke latin som de vil have gjort hvis det havde været historisk korrekt. Men vi godkender det, da vi ikke vil kunne have forstået latin.
  3. De historiske elementer fungere bare som en kulisse. Giv dem noget andet tøj skift stedet og det kunne have en hvilken som helst krig.

 6. 2. maj 2016 skrev Hjalde:

  1.5 Opgave – Analyse af film
  Klip 1: Gladiator
  – Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  Handlingen i klippet udspiller sig i naturen, som jeg umiddelbart ikke har forstand på, om så sådan ud for 2000 år siden også. Så det der er med til at skabe illusionen er kostumer og rekvisitter.
  – Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  Yddings 3 argumenter for, at film ikke er den fortidige virkelighed er universelle: Fortiden var ikke en billedserie, fortiden var ikke to-dimensionel, og fortiden var ikke opbygget en fortælling. Når vi ser dette klip, er det meget hurtigt at fornemme, at der er fokus på nogle karakterer mere end andre, hvilket. Skuespillerne taler i et nutidigt engelsk/amerikansk sprog, som nok ikke var tilfældet i det romerske rige.
  – Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Ud fra klippet, kan det være svært at afgøre om det historiske element er vigtigt for fortællingen. Jeg vil umiddelbart mene, at essensen af det klippe ligger i sætningen: “people should know when they’re conquered”, men ville man selv være klar over dette?, spørger maskuline Russel Crowe til det. Så i lyset af, at det er et klip og et udsnit af en film, vil jeg ikke mene at de historiske elementer er centrale. Samme essens kunne være blevet præsenteret i en krigsscene fra 2. verdenskrig, Vietnamskrigen og måske i virkeligheden også Irakkrigen.

  • 2. januar 2017 skrev Natalie og Elly:

   Samme essens kunne være blevet præsenteret i en krigsscene fra 2. verdenskrig, Vietnamkrigen og måske i virkeligheden Irakkrigen….
   Der er vi uenige, da essensen er ikke den samme. Krigsstrategier ændrer sig i løbet af historien og derfor vil du ikke kunne sætte sådan en hær ind i Vietnamkrigen.
   Ellers fin analyse.

 7. 2. maj 2016 skrev Kasper Kortemose:

  Gladiator klip: ift. hvordan filmen skaber illusion om en fortidig virkelighed, er det interessant hvor mange elementer omkring romernes tøj, udrustning etc. man kan huske fra Asterix og Obelix tegneserien, som har været med til at danne mit billede af en typisk romer fra denne tid.

  • 26. maj 2016 skrev Samir:

   Interessant iagttagelse som jeg ikke selv tænkte over, da jeg faktisk lige har set filmen i arbejdet med min eksamensopgave.

 8. 2. maj 2016 skrev Kristian West & Sabrina Haslund:

  Opgave 1.5. (Badehotellet)
  – Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  ○ Køretøj
  ○ Påklædning
  ○ Musikken
  ○ Miljøet
  § Indretning
  § Arkitektur
  § Ingen umiddelbare nutidige elementer
  – Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  ○ Kameravinkler
  ○ Sproget – måske. Der er lidt dialekt, men der havde måske været mere dialekt eller det havde været anderledes.
  – Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Ja, det er de. Ellers ville de ikke vise den fortid hvori handlingen foregår.

  • 30. december 2016 skrev Hanne Broberg:

   Dejlig overskuelig besvarelse, men kunne godt have brugt lidt flere beskrivende ord :-)
   Jeg har ikke set nogle af afsnittene, men måske skulle man kaste sig over det med jeres overskuelige besvarelse in mende.

 9. 2. maj 2016 skrev Marcus og Lars:

  – Det skaber et billede af hvordan man forventer virkeligheden så ud. Tøjet, bilerne, kulisserne – det hele er med til at skabe en illusion af virkelighed – om hvordan det var i 20’erne. Begivenhederne der sker, der er blandt andet en der siger: ”vi kan ikke tage os af hvad der foregår i Tyskland”, er med til at underbygge illusionen om at det er en reel fortid vi befinder os i.

  – Sproget er som sådan ret moderne – der bliver blot brugt en del de’er i stedet for du’er, som man bruger i dag. Derudover kan man kende flere af skuespillerne – dette nedbryder også illusionen om at det er et historisk ”vindue” man kigger ind af, og man bliver ikke i tvivl om at det ikke er en fiktions film.

  – De historiske elementer er som sådan ikke centrale for handlingen. Det eneste hisoriske der er central for handlingen er at man i 20’erne tog på ferie på badehoteller – hvilket er meget centralt for handlingen. Alle andre ting er som sådan ikke vanvtittigt vigtige for hvad der sker i serien – i hvert fald ud fra klippet. Spørgsmålet er så bare om det egentlig er vigtigt for serien at den er sat på et badehotel i 1920’erne – i princippet handler det jo bare om en gruppe mennesker der mødes et sted, og kunne det centrale i handlingen ikke ligeså godt ske på et 5-stjernet luksus hotel på Mallorca i år 2016?

  • 12. maj 2016 skrev Steffanie:

   Rigtig god analyse, jeg havde ikke selv tænkt på genkendelighed af skuespillerne kunne være med til at gøre det til ”fiktion”. Også sammenligningen med 2016 er genialt, da der jo lige netop er lavet et program hvor kendte danskerne tager rundt og vurdere de forskellige badehoteller i DK.

  • 1. juni 2016 skrev Teresa:

   Super god analyse, kan især godt lide jeres sammenligningen mellem 20’erne og i dag i forhold til handlingen i serien.

  • 30. december 2016 skrev Jack:

   God analyse. Sammenligningen med 20’erne og i dag, havde jeg ikke selv tænkt på.
   Sproget mener jeg, er væsentligt ift. at skelne mellem den tid og vores tid. Derfor vil jeg give jer ret i, at det, at der kun bliver brugt de og du er en hurtig omskrivning af det nutidige sprog. Thumps up!

 10. 2. maj 2016 skrev Michael Rosenkvist Jensen:

  Gladiator:
  1. Filmen skaber en illusion gennem filmens kulisser, kostumer og underlægningsmusik. I og med personerne i filmen ikke bære nutidigt tøj, samt at de omgivelser filmen er placeret i ikke foregår i nutidige og genkendelige lokaliteter. Musikken underbygger ved brug af kor-musik.
  2. Der hvor man kan se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed ses bl.a. gennem sproget. For det første tales der engelsk. Dette sprog blev der ikke talt i romer-riget, da sproget først opstod langt senere i historien. Foruden dette bruges der også moderne ord og begreber, som man i romer-riget ikke ville have kendt til. Et eksempel: “unleash hell!”. Ordet helvede stammer fra den nordiske dødsgud og rige Hel. Og helvede blev først udbredt gennem kristendommen og den middelalderlige tolkning af kristendommen.
  Noget andet er kamera-føringen og underlægningsmusik. Havde der været tale om en fortidig virkelighed ville man selvfølgelig ikke se begivenhederne gennem diverse kamera-vinkler. Desuden ville der i et slag i romer-riget ikke have været kor-musik i baggrund imens de kæmpede.
  3. I forhold de gladiator, så er de historiske elementer centrale for at vi forstår filmens præmis. Men handlings dramaturgiske opbygning underbygger næppe konkrete historiske begivenheder fra denne periode. F.eks. bygger de to kejsere i filmen to historiske romerskekejsere, men disse levede i realiteten på vidt forskellige tider og ville derfor aldrig kunne have haft noget med hinanden at gøre. Så kulisser danner nærmere en ramme/verden hvor handlingen kan foregå i.

 11. 2. maj 2016 skrev MSM:

  Gladiator skaber illusionen om ‘fortidig virkelighed’, ved at anvende (tilsyneladende) historisk korrekt påklædning, våben og krigsstrategi. MEN(!) ved en hurtig refleksion over filmens samtid, bemærkes flere, både store og små, fejl; En lille ting er, at Russel Crowes hår og påklædning er nærmest urimelig flot friseret – når man tænker på, at han er i krig. En stor fejl er derimod, at barbarerne fremstilles som ultra-primitive – selvom både kilder og levn beskriver dem som værende meget mere civiliserede og veludviklede ift. rustninger og våben.
  Russel Crowes frisure og påklædning bevirker egentligt bare, at vi ikke er i tvivl om, hvem filmens handling drejer sig om. Men portrætteringen af barbarerne er forstyrende – og netop derfor er klippet et rigtig godt eksempel, hvis man kombinerer forløbet (om historiske spillefilm) med kildekritik.

 12. 2. maj 2016 skrev Sara:

  Åbningsscenen til Gladoator skaber en illusion om fortiden, via historisk korrekt påklædning og våben. Dog er disse i lidt for pæn stand, med tanke på, at der har fundet et slag sted indenfor relativt kort tid. Det tydeliggøres hvem man som seer skal holde med – hovedpersonen (Crowe) præsenteres fra filmens første klip som historiens helt, mens barbarene fremstilles som “barbariske” og meget voldelige skurke. Underlægninsmusikken er som i alle film, medvirkende til, at give seeren en ønsket følelse og leve sig mere ind i filmen.

 13. 12. maj 2016 skrev Steffanie:

  Analyse af badehotellet:
  1) Fordi kulisserne, personerne og selv bilerne er fra dengang. Personalet taler også jysk, da det foregår ved vesterhavet. Alle elementerne er med til at skabe en illusion om en fortrolig virkelighed.
  2) Musikken, tøjet, sproget- alle elementerne er valgt ud fra en at gøre publikum fortrolige med fortidens virkelighed. Der filmes som om publikum er en flue på væggen. Dog skal man alligvel være opmærksom og kritisk overfor at serien muligvis er lavet med bagtanke på at der skal tjenes penge ind. Alt er skabt i datidens ånd, som tøjet og sproget (både københavnsk og jysk)
  3)De er meget centrale for handlingen, man kan jo ikke lave en historisk ”fortælling/film” uden at benytte sig af det tøj, de samfundsemner som berørt dengang (tæt på anden verdenskrig), men også sproget skal være ret præcist for det ikke falder ud. Alle elementerne spiller rigtig godt sammen med hinanden i badehotellet og der var ikke noget som man kunne undvære.

  • 16. maj 2016 skrev Pernille Louise Bergedorf:

   Hej Steffanie

   Din analyse er god. Det er godt opdaget med kameravinklen.
   Dog er jeg lidt uenig i, at kulisserne er afgørende for handlingen. Jeg mener tværtimod at handlingen ikke har større historisk korrekthed, end at handlingen kunne foregå i en anden kontekst. Selve handlingen er ikke relevant i en historisk kontekst. Jeg vil dog give dig ret i, at kulisserne og påklædningen skaber en illusion om selve stedet, hvor handlingen udspiller sig.
   Som du selv nævner, er denne serie skabt med øje for en indkomst og underholdning og ikke at gengive en historisk fortælling.

  • 17. maj 2016 skrev Dorte:

   Super analyse. Jeg synes, at allerede ved musikstykket inviteres man tilbage til tiden, således at musikken bevidst benyttes som virkemiddel til at illustrere, at det er en fortidig virkelighed, som vi inviteres ind i. Samtidig havde Badehoteller sin storhedstid i 1920erne og dette valg af location er med til at understrege perioden.

  • 2. januar 2017 skrev Cathrine Friborg:

   Jeg er enig med Pernilles betragtning i, at kulisserne ikke er afgørende for handlingen/handlingerne. Serien kunne sagtens have været indspillet i nutidige rammer, dog under andre omstændigheder – fx velstillede danskere, der tager til Thailand på ferie, og det liv, der foregår på det hotel, de bor på dernede.

 14. 16. maj 2016 skrev Christoffer:

  Filmen Gladiator støttes godt af kulisser og udklædning til statister og hovedpersoner. Dette støtter opfattelsen af det historiske fortælling, som filmen forsøger at opretholde. Der ligger så et problem i at romerne taler engelsk. Men filmen forsøger at levendegøre det mere med klassiske romersk og germanske fraser, hvilket kan støtte op omkring det historiske. Men hvis fortællingen om Russel Crowe der skal forenes med sin familie igen, kunne den lige så godt have foregået i 1985, da det blot er kostumerne osv. som skaber de historiske rammer, det har ingen betydning for plottet som sådan.

 15. 16. maj 2016 skrev Kasper:

  1) tøjet og våbene er med til at skabe en illusion om, at dette er en fortidig virkelighed.

  2) problemerne er at der først og fremmest tales nutidigt engelsk. Dette giver ikke det fuldstændig klare billede af den tid. Desuden tvivler jeg på at kulissen er filmet fra det sted et slag virkelig fandt sted.

  3) i dette tilfælde fungere det mere som kulisse. Hvis vi vender tilbage til tøjet har der lige været kamp, men tøjet afspejler ikke hvad der lige er sket. Desuden kunne denne scene havde omhandlet enhver anden krig med de rette rekvisitter.

  • 28. maj 2016 skrev Henrik:

   1) det er ikke kun tøjet der er medvirkende til at skabe det historiske miljø, men derimod også måden hvorpå vi som læsere bliver ført ind i den virkelighed der skal forgå. De forventninger mange har i forhold til opførslen hos en romersk general bliver opfyldt, ligeledes bliver de tanker romerne havde omkring Germanerne også en virkelighed vi som “læserne” af filmen bliver påduttet.
   2) brugen af sproget er den primære årsag til at det bliver gennemskueligt at det er en tænkt virkelighed, derimod er det et smart virkemiddel fra instruktørens side at lade germanerne tale i et for amerikanerne uforståeligt sprog. jeg er ikke så interesseret på om filmen er filmet “on sight” da det miljø der skabes kan på mange måder vise modtageren hvilke udfordringer den enkelte legionær havde under kampene i de tætte skove.
   3) jeg må give Kasper ret i dette, den historiske ramme er skabt for at kunne fortælle den historie som er vigtig for handlingen. når jeg iver Kasper ret er det fordi jeg tænker at handlingen kan forgå i en hvilken som helst historisk ramme.

 16. 16. maj 2016 skrev Pernille Louise Bergedorf:

  1.3 – test
  ♣ Film, hvor handlingen foregår i en fortidig virkelighed.
  ♣ Samme tid som filmmediet blev opfundet.
  ♣ Nej, filmen skaber en illusion om at vise os virkeligheden
  ♣ Fortiden var ikke en billedserie, todimensionel eller en fortælling. Derudover nævner han at farverne næppe var de samme som i Robbin Hood, også selvom testen siger at dette er en fejl.
  ♣ At personerne taler nutidsdansk

  1.5 – opgave – analyse af konkrete historiske film.
  Jeg har valgt klippet fra badehotellet:

  1) Dialekterne er med til skabe en illusion om, at vi er tilbage i tiden. Dog skal man være opmærksom på, at den slags dialekter også finder sted i dag. Selve sprogbrugt har et præg af at være gammeldags. Alligevel kommer der små fraser ind som forstyrre illusion om fortiden. Påklædningen får en vigtigt betydning for min illusion især omkring 0:43, hvor en mand og dame går op af bakkerne på stranden iført hvidt tøj. Det får tankerne tilbage på Skagens malerierne.
  2) Selve handlingen indeholder fiktionstræk såsom spændingskurve og ind imellem sproget som gøres nutidigt ”du ser strålende ud”. Der er slåskampe som virker i scenesat.
  Selve handlingen i klippet er ikke en handling som ikke kunne foregår i andre historiske perioder eller kontekster. Det som alligevel giver en illusion er kulisserne og påklædningen. Det er tydeligt, at denne serie er skabt som underholdning og ikke som en historisk korrekt fortælling.
  3) De historiske elementer er ikke centrale for handlingen i og med at handlingen sagtens kunne udspilles i en anden kontekst. Dog er det alligevel kulisserne og påklædning som skaber illusion om, at være tilbage i tiden med Skagens malerne.

  • 1. juni 2016 skrev Stine Rygård:

   Super god analyse, som jeg er meget enig i.
   Din iagttagelse af associationen til Skagensmalerne syntes jeg er vældig interessant, som jeg ikke selv umiddelbart havde tænkt over.
   Samtidig er jeg helt enig i din observation af at serien er skabt so underholdning og er det derfor ikke er den historiske korrekthed som er målet.

 17. 17. maj 2016 skrev Dorte:

  Badehotellet:
  Hele det set-uo omkring Badehotellet er med til at illustrere, at det er en fortidig virkelighed. Alene musikken (det auditive) henviser tilbage til en svunden tid i 1920erne. Samtidig havde Badehotellerne deres storhedstid i netop den periode, og det er også med til at skildre, at det er fortidig virkelighed, som vi som seer inviteres med ind i. Kostumerne er for perioden tidssvarende, og hele lokationen og automobilerne er fra den periode. Den sproglige diskurs forsøges også at illustrere, at det en fortidig virkelighed. Specielt titulerer man med Fru, Frøken og ikke mindst De, som man netop benyttede sig af tidligere. Et andet sprogligt udsagn fra en fortidig virkelighed er, “at noget går til grunde” – det er ikke udsagn fra vores virkelighed.

 18. 17. maj 2016 skrev Charlotte Andersen:

  1. “Badehotellet” giver os den illusion om, at det er en fortrolig virkelighed som vi ser i klippet, ved at kulisserne er udsmykket som den samtid, hvor filmklippet foregår. Derudover har skuespillerne tøj på som matcher den samtid.
  Sproget er også tilrettet en smule, så man fx tiltales Frøken Madsen osv.
  2. Man kan fx se, at det ikke er en fortrolig virkelighed, ved at man som seer fremstår som en flue på væggen i forhold til kamerapositionen, som artiklen også påpeger. Derudover kunne man godt have haft større fokus på sprogbruget i filmklippet, for at det var blevet mere virkeligt.
  3. Både fx tøjvalget, den minimale ændring i sprogbruget er historiske elementer som er centrale for handlingen. De fremstår som en slags kulisse for handlingen/historien i filmklippet.

 19. 24. maj 2016 skrev Lasse Bekke:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?

  Igennem kostumerne, brutaliteten og de gamle kendte våbentyper : Katapult og balista. Endvidere den ikonisk fugl fra romeriet der ses på staven.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?

  –>Hovedperson Maximus Decimus er en fiktiv person.
  –>Historie er ikke opbygget som en fortælling.
  –> Kostumerne er forkerte, flere af soldaterne bære “fiktive hjelme” som at opstået igennem tiden fra bl.a. film.
  –>Tøjet som Barberne er iført minder om noget fra sten-alderen, og på dette tidspunkt hvad selv barberne længere fremme.
  –> Man brugte ikke katapulter og Balista i skoven.
  –> Kostumerne er endvidere fra et år-ti før det filmen prøver at vise, på dette tidspunkt.
  –> Rytterne ville bærer “scale armor”
  –> og selvfølgelig sproget.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?

  De fungere blot som en kulisse, tror grunden til de har valgt den armor type til at vise romerne er igennem tidligere film (asterix og ligne), endvidere ønsker man at vise romerne var længere fremme, derfor har man givet barbarne stenalder tøj på.

 20. 26. maj 2016 skrev Samir:

  1. De bruger i filmen kostumer og rekvisitter (b.la. deres våben, flag osv.), for at skabe en illusion om at der er en fortidig virkelig vi ser. Derudover bruger de også autentiske navne.
  2. Det iøjnefaldende eksempel på at der ikke er tale om en fortidig virkelighed er at de taler engelsk, hvilket de ikke gjorde dengang – og især ikke et nutidigt engelsk som de bruger i klippet.
  3. De historiske elementer fungerer mest som kulisser, da de ikke rigtigt bidrager til mere.

 21. 30. maj 2016 skrev Martin:

  Gladiator
  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  Brugen af, hvad jeg opfatter som værende, realistiske kostumer for tiden.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  Brugen af nutidig engelsk. Med “fjenderne” er dog forsøgt gengivet et gammelt germansk sprog, frem for brug af nutidigt engelsk.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  De historiske elementer fungerer mest som kulisse. Ser man bort fra kostumerne kunne handlingen ligeså godt have foregået i hvilken som helst anden historisk krig.

 22. 30. maj 2016 skrev Daniel:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  – Gennem omgivelserne, skoven der er omdannet til en slagmark
  – Antrækkene og beklædningsdelene som soldaterne og befalingsmændene har på
  – Germanierne råber ikke på engelsk
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  – De taler engelsk og ikke latin (selv deres kodes)
  – Man skifter fra Maximuses vinkel, til en højere kameravinkel på en kran
  – At Maximus er general og snakker og ser alle soldaterne som lige mænd

 23. 30. maj 2016 skrev Eric:

  Gladiator
  Filmen gør meget ud af skabe illusion af den fortidige virkelighed ved brug af kostumer til både romerne og germanerne. Dog gør elementer, som at romerne snakker engelsk, det tydeligt at det ikke er en fortidig virkelighed. De historiske elementer er ikke centrale i klippet, kulissen kunne være skiftet med mange andre krige gennem historien. Det centrale i klippet er at få præsenteret Russel Crowes karaktertræk, f.eks. viser klippet at han er vellidt blandt sine soldater, han er ikke hurtig til at ty til konklusioner og han viser strategisk kunnen, ergo må han være en dygtig militærleder.

 24. 30. maj 2016 skrev Baraa:

  1. I filmen Gladiator bruger de kostumerne og rekvisitter til at skabe en illusion om, at dette er en fortidig virkelighed.

  2) Man kan se at der ikke er tale om en fortidig virkelighed, da der i filmen tales nutidigt engelsk.

  3) De fungerer blot som en kulisse. Det giver ikke et billede af den rigtige tid eller af helt konkrete begivenhederne fra tiderne.

 25. 30. maj 2016 skrev Martin:

  “En kongelig affære”

  Det komiske aspekt er ikke til at overse i denne scene. Kong Christian latterliggør samfundet, som det var dengang. Han griner højlydt, da han siger “ærede medlemmer af konseillet”. Han erklærer krig mod lort, og vil samtidig have sin hund som æresmedlem.

 26. 30. maj 2016 skrev Yasin & Deniz:

  – Filmen indebær en del filmiske virkemidler. I filmen anvendes der bl.a. forskellige virkemidler som tøj, og herunder bruges der også andre filmiske virkemidler. Dette anvendes, så filmen virker som en realitet, der er sket i fortiden.

  – Det som man i filmen iagttager er sproget som det første. De taler engelsk, hvilket man ikke talte dengang. Igen er det et eksempel på filmiske virkemidler.

  – Filmen bidrager ikke ret meget ift. historiske elementer.

  • 30. maj 2016 skrev Yasin & Deniz:

   Filmen Gladiator**

 27. 1. juni 2016 skrev Ida westberg:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  svar:
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  svar:
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  svar:

  • 1. juni 2016 skrev ida westberg:

   Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
   svar: i Filmen Gladiator bruger de tøjet og udstyret til at skabe en illusionen. det er også området de er i

   Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
   svar: Det kan man se fordi de snakker nutidligt engelsk og kamera kvaliteten.

   Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
   svar: Det fungere som en kulisse, fordi det ikke giver et rigtig billede af den rigtige tid.

 28. 1. juni 2016 skrev Signe:

  En kongelig affære

  En kongelig affære giver os et indblik i , hvordan Chrisitan d. 7, på trods af han var skizofren stadig havde samme magt og samme stemme, som en anden konge
  Det kan diskuteres om det er godt eller skidt.
  Der bliver talt nutidsdansk i filmen, hvilket jeg syntes er godt, da det giver bedre forståelse af filmen, men på den anden side, kan det også påvirke at man ikke ser det som virkelighed, men mere som den film den er
  Filmens handling er trekants dramet mellem Christian d. 7, Caroline – Mathilde og Struensee, og om hvordan Conceilets reaktion på, at en livlæge får den største stemme i Danmark.

 29. 1. juni 2016 skrev Nadia:

  En kongelig affære:
  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  det gøre den på den måde, at denne filmen prøver at vise os, hvordan denne konge var, altså Christian d.7. Filmen vil fortælle os om hvordan virkeligeheden så ud for de adelige mens Christian d.7, var konge

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  Det kan man se ud fra hvilke mennesker, der er blevet valgt til at være med. de har også gjort meget ud af at få det hele til at se mere gammeldags, fx med deres tøj, den accent de snakker dansk med.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  De er meget centrale for hvordan filmen er blevet lavet, fordi hele denne film er bygget op omkring hvad folk regnede med at der skete mellem Dronning og Struense. I filmen følger de også de handlinger som havde sket, så de bruger de historiske elementer som meget mere end bare kulisser

 30. 1. juni 2016 skrev Louise Nielsen:

  Gladiator

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  – Den måde filmen er filmet på får os til at tænke på fortiden, musikken er også med til at indikere det og også påklædning er nok det jeg lægger met mærke til, det gamle krigs uniform med brynje og sværd som aldrig bliver brugt nu til dages, hestene bruger man heller ikke længere så derfor kan det ses at denne film skal forstille fortiden.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  – sprog, kamera kvalitet, vinkler, våben.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  – De historiske elementer er tit vigtige for filmen men kan også tit ændres.

 31. 1. juni 2016 skrev Jacob Bering:

  Jeg har valgt film 1 “Gladiator”
  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser? Det ser vi på blandt andet deres tøjstil, deres redskaber og omgivelserne omkring dem.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed? sproget og at det bliver filmet da det ikke burde kunne filmes den gang og især ikke i den kvalitet.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse? de er rimelig centrale på den måde at uden dem ville det ikke give en historisk stemning.

 32. 1. juni 2016 skrev Nadia:

  En kongelig affære: (rettet)
  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  det gøre den på den måde, at denne filmen prøver at vise os, hvordan denne konge var, altså Christian d.7. Filmen vil fortælle os om hvordan virkeligeheden så ud for de adelige mens Christian d.7, var konge

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  Det kan man se fordi at de snakker alle sammen det dansk vi snakker i dag, at vi kan forstå alt hvad de siger, men i virkeligheden ville de ikke snakke det dansk vi snakker.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  De er meget centrale for hvordan filmen er blevet lavet, fordi hele denne film er bygget op omkring hvad folk regnede med at der skete mellem Dronning og Struense. I filmen følger de også de handlinger som havde sket, så de bruger de historiske elementer som meget mere end bare kulisser

 33. 1. juni 2016 skrev Anab Hassan - Celina Anesen:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  Svar:Den måde de er klædt på, viser en del. I filmen bruger de tøj og udstyr til at skabe en illusion. Området de slåsser i.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  Svar: Det kan man se , fordi de taler nutid engelsk. Kamera udstyre og vinkel.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Svar: Nej de fungere blot som kulisse fordi det ikke giver et rigtigt billede af datiden.

 34. 1. juni 2016 skrev Vera Rostami:

  Gladiator:

  -Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?:
  Den måde filmen er filmet på får os til at tænke på den fortid filmen prøver at vise/illustrere den “fortidige virkelighed”, såsom: våben, tøj(kostumerne), området de kæmpede på osv…

  -Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?:
  Kamerakvaliteten, kameraplaceringen (de har filmet scenerne fra mnage forskellige vinkler), de taler nutids engelsk osv…

  -Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?:
  De historiske element(er) er egentlig bare en opstart eller en optatkt til en krig.

 35. 1. juni 2016 skrev Morten:

  film 1: Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  Handlingen i klippet udspiller sig i naturen, som jeg umiddelbart ikke har forstand på, om så sådan ud for 2000 år siden også. Så det der er med til at skabe illusionen er kostumer og rekvisitter.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed? Man kan høre det på sproget det var langet de fleste romere der ikke talte engelsk og kamera viklrende

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse? Det er vigtigt for denne historie men det er jo bare starten på et slag det kunne ske rigtig mange andre steder fx 1864 der er også et slag.

 36. 1. juni 2016 skrev Christoffer:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser? Man kan se det på tøjet og lyset og de omgivelser som er.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed? kameravinkler og nutid engelsk

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse? det er vigtigt at skabe en handling

 37. 1. juni 2016 skrev hassan miccel:

  1-Ja det kan vi se på ridernes tøj de forskellige våben og skjold. Og at de kæmper med heste og katapulter, stedet de kæmper i.
  2-kamera vinklerne, de taler nutidig engelsk.
  3-det en historisk film, derfor bliver den filmet de historiske steder, altså hvis det nu er en romersk film, så bliver den ikke filmet i danmark.

 38. 1. juni 2016 skrev mohammed:

  1:
  det er tit tøjet, områderne og redskaberne der gøre rede for vi befinder os i fortiden

  2:
  kamera vinklerne

  3:
  selve filmen er jo lavet for at makere at det ikke altid har været sådan, så historikken er centrale for handlingen

 39. 1. juni 2016 skrev emil:

  “gladiator” det er en klassiks krigsfilm vi ved hvem vi holder med fra starten og hvem vi er i mod og vi ved også at vi ville vinde. Den er ligesom andre krigsfilm vi ved de her facts.

 40. 1. juni 2016 skrev Nicklas:

  Gladiator:
  ser meget historisk “Korrekt” ud, på den måde de har lavet arealet den er filmet på, og deres kostumer er lavet fuldstændig som jeg ville forstille mig den tid og måde det foregik den gang. men filmvinkkerne er filmet på skaber et godt indblik i filmen, men måden det er filmet på er urealistisk for den tidsperiode som man får et indblik i. på den måde de kommunikere på er ikke korrekt fordi dengang talte man ikke nutid’s engelsk.

 41. 1. juni 2016 skrev Abdi:

  Du skal derefter analysere filmklippet ud fra følgende spørgsmål:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  Svar: De kunne have valgt at gå med jeans. Men for at det ser realistisk ud, så havde de valgt datidens modetøj. Området de slåssede i og våben. Det skaber en illusion om det rent faktisk findes.
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  Svar: For det første snakker de engelsk og for det andet alt for god kvalitet. For det tredje så er der alt for mange vinkler.
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Svar: Det er f.eks. hvis man ser Saving Mr. Private Ryan.

 42. 1. juni 2016 skrev Teresa:

  Analyse af Badehotellet:
  1. Man kan se det er en fortidig virkelighed der vises vedhjælp af tøj, bilerne, stederne og rekvisitterne. Selv sproget spiller en lille rolle.
  2. Selve skuespiller valget ødelægger lidt illusionen, da man kender dem. Desuden kunne man have gjort mere ud af at skabe et sprog i filmen, som ikke kun er for at vise forskellen på det jyske og det københavnske, men gå i dybden med hvilke ord og sætninger man brugte dengang.
  3. De historiske elementer der vises i filmen, er kun med som kulisser i form af tøj og f.eks. bilerne. Derudover er der ikke som sådan noget central historisk i serien andet end at skildre 20’erne.

 43. 1. juni 2016 skrev Stine Rygård:

  Analyse af klip fra Badehotellet

  1: I klippet fra Badehotellet ses fortiden gennem brug af kostumer, gennem kulisserne, gennem sproget og gennem valg af køretøjer. Disse forekommer alle meget tidsvarende, samtidig med at der i hele klippet høres baggrundsmusik som også er med til at give seereren illusionen om at serien foregår i fortiden.
  2: I og med at serien er optaget på film af nutidig kvalitet, og da størstedelen af skuespilleren i serien i forvejen har været kendte ansigter, ved man som seer at der ikke er tale om at man sidder og ser virkeligheden.
  3: Da præmissen for serien jo netop er at den foregår i fortiden, er figurernes historier også præget deraf. Der er problematikker i serien som sagtens kunne være fortalt i en nutidig serie, men der er samtidig også elementer i serien som ikke ville være relevante for nutiden.
  Min holdning er dog at de historiske elementer langt hen af vejen fungerer som en kulisse, og at den historiske fortælling er valgt da denne ofte har vist sig som en succes for danske tv-stationer. (f.eks. Matador og Krøniken)

 44. 1. juni 2016 skrev Mads Nørgaard:

  • Romersk inspireret udrustning, og våben
  • Nutidig skuespiller. Udpræget dramatisering og lange pauser i mellem begivenheder. Underlægningsmusik. Kunstige hestevrinsk. Der tales engelsk
  • Man kan sige at de historiske elementer som sådan kun fungerer som en kulisse, idet denne scene lige så godt kunne udspille sig i et moderne univers eller et futuristisk. Den eneste grund til at de Romerske omgivelser har en betydning er fordi filmen skal forestille at foregå i romertiden

 45. 1. juni 2016 skrev Mia:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  – Kostumer
  – Dekorationer af kulisserne
  – Tiltale med hr. fru og frk.
  – Biler
  – Baggrunds musik – tids – og følelses inspireret
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  – Sprogbruget
  – Kameravinkel med ”flue på væggen”
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  – De fungerer til dels som kulisse – personernes handlinger, og seriens handling, udspiller sig af historiske træk i forhold til, hvordan man opførte sig, f.eks. det med at bade nøgen, eller sidde på alene på en bænk med en, der ikke er ens mand/hustru
  – Ideen var at skabe en historisk fortælling der omhandler de problemer der var samtidige, hertil ligeledes skabelsen af den historiske kulisse

 46. 1. juni 2016 skrev Niels Ejsing:

  Gladiator det første som jeg tænker over, er at de snakker engelsk og at de germanske soldater snakker germansk, eller det går man ud fra at de gør, men vi ved det som personer ikke.
  scenerne at har de gjort meget ud af, så det ligner noget fra den tid af, samt med deres påklædning, det får en til at føle at man er med.
  man får følelserne med når man ser generalen tænke tilbage og ser hans hånd kører henover noget korn.

 47. 2. juni 2016 skrev Thomas Licht:

  1. Gladiator
  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  Illusionen omkring den fortidige virkelighed skabes ud fra de forhistoriske rammer filmen skaber. Her tænkt kostumer, rekvisitter osv. Dog er der højst sandsynligt blevet pyntet på virkeligheden, da mange af kostumerne og rekvisitterne er i meget pæn stand ift. hvad man kunne forvente efter et slag.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  Det sproglige aspekt står tydeligt frem i denne henseende. Sproget hos romerne var i den fortidige virkelighed latinsk, dog taler de i filmklippet nutidsengelsk. Men dette er ligesom Peter Yding forklarer, et aspekt af filmmediet, som man kan forvente, og se igennem fingre med.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  De historiske elementer er ikke centrale for handlingen, da de står mere i baggrunden og fungere som kulisse. Kulissen kunne ligesåvel være fra en film om 2. vk.

 48. 5. november 2016 skrev Rikke L. C.:

  Badehotellet:
  Klippet er en trailer for tv-serien “Badehotellet”. Derved skildres ikke en konkret hendelse, men en række klip som skal vække seerens nysgerrighed.
  Klippet benytter sig af tidstypiske omgivelser og tidstypisk beklædning for perioden 1930érne. Herved ønskes at skabe en illusion af virkeligheden. Dog emmer klippet af elementer som gør scenerne urealistiske, herunder an nævnes underlægningsmusikken. Til trods for at musikstykket formentlig er tidstypisk for 30érne er det urealistisk at det har været spillet fx imens karaktererne kører bil. Ydermere bidrager billedvinklerne til en urealistisk gengivelse af episoderne, da der her er tale om billedvinklen “Fluen på væggen”.
  De historiske elementer som anvendes i klippet har ikke en betydning for den konkrete handling, her kunne serien have udspillet sig enten 10 år tidligere eller 10 år senere. Som kender af serien ved man dog at konkrete historiskebegivenheder kommer til at påvirke seriens karakterer.

 49. 8. november 2016 skrev Betül:

  Gladiator:
  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  – Soldaternes påklædning gør at man får en ”historisk forestilling” af filmen.
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  – Sproget da det mere er nutidig engelsk end latinsk.
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  – De historiske elementer fungere som kulisse.

 50. 30. december 2016 skrev Jack:

  Analyse af Badehotellet:
  Der bliver filmet meget i normalperspektiv, hvilket er med til at gøre det nemmere at identificere sig med personerne.
  Helene Aurland er en karakter, der har nogle moderne holdninger. Eksempelvis mener Helene Aurland ikke, at det gør noget at bade nøgen. Det er er frihed.
  Det er tydeligt at se, at kameraet fungere som fluen på væggen. Dette er med til at give en opfattelse hos seeren af, at vi observerer en handling i en anden tid.
  Men skuespillerne er dog nutidige. Det er nogle, du ser i andre film og serier.

  • 2. januar 2017 skrev Anne, Nanna og Rebekka:

   Vi synes, at du har nogle fine overvejelser og især at du har taget scenen med nøgenbadning med. Her repræsenterer hun et nutidigt syn det er interessant, at du har denne betragtning med.

 51. 30. december 2016 skrev Hanne Broberg:

  ‘En kongelig affære’
  1. Der skabes en fortidig illusion ved brug af kostumer og hår/parykker. Det ses også ved valg af kulissen, der skal forestille stedet, hvor konseillet/statsrådet samles. Det virker overbevisende og forstærkes ved rekvisitterne som er forgyldte møbler med udskårede balustre. I baggrunden ses skrivere/sekretærer, som bruger gåsefjer og dørmænd som statister. Som sådan virker rammen meget overbevisende, og man fornemmer, man er i et rum med trægulv, hvor der er en hård akutisk. Der er ikke så meget til at ‘sluge lyden’

  2. Man kan se/høre at det ikke er en fortidig virkelighed ved sproget. Talte man dansk? Eller tysk? I filmen tales der et nutidsdansk, omend tonen ved henvendelse til medlemmer er korrekt. Højtærede…
  Men om kongen, Christian VII var så ligefrem i sit sprogbrug, tvivler jeg på. Desuden ved vi ikke – eller jeg ved ikke, om der refereres korrekt fra en dag i rådet. Den dag, hvor der åbenbart erklæres krig mod lort, og hvor kongens hund udnævnes til æresmedlem af konseillet.
  Desuden ses Struense (Mads Mikkelsen) kongens livlæge uden poppet hår? Han var kongens livlæge, så mon ikke også han havde råd til en paryk?

  3.
  Scenen, hvor der erklæres krig mod lort og, hvor kongens hund udnævnes til æresmedlem af statsrådet, er nok blot for at slå hovedet på sømmet for at vise, at kongen ikke altid er ved sine fulde fem, men at han trods alt er enevældig konge. Scenen skal nok vise os med ganske få ord, at kongen er Struenses hånddukke, altså, at magten i en periode af Danmarkshistorien måske var hos kongens livlæge og ikke hos kongen, der reciterer sit svar som udenadslære på, hvor pengene til flere natmænd skal komme fra.

  • 2. januar 2017 skrev Mickey Nielsen:

   Gode iagttagelser.
   Jeg synes du for lavet en god og detaljeret analyse af klippet, og for brugt nogle gode fagtermer.

 52. 2. januar 2017 skrev Nanna, Anne og Rebekka:

  De forsøger at skabe en illusion om en fortidig virkelighed ved at:

  – Bruge musik fra tiden
  – Kulisser og scenografien
  – Tøj
  – Kvinderoller og manderoller der er tidssvarende
  – Referencer om historiske/samtidige begivenheder

  (forsøg på sprogbrug)

 53. 2. januar 2017 skrev Nanna, Anne og Rebekka:

  Fortsættelse af sidste besvarelse:

  Ikke fortidig virkelighed:
  – Karikeret sprogbrug
  – Mængden af begivenheder i klippet
  – At de forskellige roller indeholder meget handlekraft for at øge spændingen

  Spørgsmål 3:

  De historiske elementer fungerer primært som kulisse, men opfattelsen af karakteren fx. syn på kvinderne afspejles i handlingen. Vi mener at selve historien godt kunne udspille sig på et badeholet anno 2017. Dette er en fortælling om personer og ikke om en specifik historisk begivenhed.

 54. 2. januar 2017 skrev Natalie og Elly:

  Gladiator:
  Illusioner om fortidig virkelighed: kostumer, udrustning, fjender, gode vs onde,

  Ikke fortidig virkelighed: tidsangivelse (2 timer), velsoigneret mand, farver, sprog, automatiseret våben, hund i krig?

  Historiske elementer centrale for handling eller kulisse: omgivelserne er centrale for handlingen

 55. 2. januar 2017 skrev Lykke, Thomas og Henrik:

  Gladiator
  Filmen skaber en illusion om en fortidig virkelighed via naturen/scenografien der anvendes i klippet, personernes påklædning/udrustning samt selve handlingen, hvor romerne er ved at udvide deres rige i Germanien gennem denne krigsscene.

  Der kan ikke tales om en fortidig virkelighed, i forhold til romerne taler engelsk, samt noget så lavpraktisk at menneskerne vi ser er skuespillere hvis udseende ikke forekommer troværdig i forhold til konteksten.

  De historiske elementer er yderst relevante for handlingen, da selve kulissen, scenografien samt baggrunden for slaget mellem romerne og germanerne er udslagsgivende for forståelse af scenen.

 56. 2. januar 2017 skrev Cathrine Friborg:

  Badehotellet

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  – Serien er placeret i 20’er-30’er kulisse, som virker realistisk for tiden. Badehotellet har stråtag, stuepigerne går i uniformer med forklæder, gæsterne er klædt i tidens modetøj, mens de arbejdende er klædt i praktisk tøj, som også virker tidstypisk. Deres tøj afspejler dermed den enkeltes status i samfundet. Frisindet er ikke helt kommet frem endnu, fx nøgenbadning og homoseksualitet er ilde set.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  – Skuespillerne er for publikum allerede kendte i deres profession som skuespillere, og publikum er derfor opmærksom på, at det er en rolle – en række fiktive karakterer, som aldrig har eksisteret i virkeligheden. Desuden slår den arbejdende tilbage på rigmanden, hvilket nok ikke var sket særligt ofte i virkeligheden, specielt ikke hvis den arbejdende gerne fortsat ville tjene penge.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  – De historiske elementer fungerer kun som kulisse, for egentlig handler det blot om en flok økonomisk velstillede mennesker, der holder ferie, mens der er nogle på det hotel, hvor der holdes ferie, som naturligvis også arbejder for at varte de velstillede op. I princippet kunne det foregå i nutiden, hvor de velstillede måske i stedet for tog til Amerika, Thailand eller andre lande, hvor det økonomiske skel i befolkningen stadig er stort.

  Note til MOOC: Hvis man trykker ‘Finish’ efter testen (1.3), så lukker hele denne side ned.

 57. 2. januar 2017 skrev Jonas Johansen:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  Filmen skaber en illusion omkring virkeligheden, ved at man møder nogle af de historiske personer, som er allermest kendt indenfor historiens samtid. De benytter også det udstyr (kostumer, rekvisitter osv.) som langt de fleste mennesker forbinder med romerriget.
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  Der bliver bl.a. snakket nutids engelsk, deres hilsen “strength and honor” er heller ikke præcis med det de måske har sagt i den tid.
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Det er uden tvivl det historiske element af en krig som romerriget ud kæmpede som er i fokus, dog hvis man byttede kostumerne ud med andre kunne det lige så godt have være en kamp scene fra en hvilken som helst tidsperiode. Det af hænger kun af skuespillernes kostumer. Hvilket gør at det kommer til blot at fungerer som en kulisse.

 58. 2. januar 2017 skrev Anders, Merete, Raniem og Marie Louise:

  “Badehotellet”
  Nutidige scenarier er sat op, teenageren gør oprør mod sine forældre, affærer og løssluppenheden og den generelle omgangsform blandt aktørene er nutidig.
  Seriens omkringlæggende rammer (tøj, scenografi og sted) er autentisk sat op med historien i mente. Dog er det dramaet og spændingskurven der er i fokus.
  Skuespillerne forsøger at tale med den rigtige jyske dialekt og med gammelt sprog, det er dog tydeligt at høre at skuespillerne er fra København og er fra det 2100 århundrede.
  En af artiklens pointer i forhold til kameraføring om at kamerarets placering skal være realistisk, er Badehotellet filmet som fluen på væggen, hvilket skaber en illusion om at den er historisk korrekt.

 59. 2. januar 2017 skrev Mickey Nielsen:

  1. klip: Gladiator
  I det klip vi ser fra gladiator, ser vi at produceren, forsøger at gøre filmen/klippet, så autentisk som muligt, ved brug af sine rekvisitter og kostumer.
  Dog kommer der nogle problematikker med autentiteten, da skuespillerne taler moderne engelsk, men dette problem forsøger han dog at rode bod på, ved at indsætte nogle små fraser af romersk, og germanske elementer.
  Disse elementer gør at vi opfatter begivenhederne værende fra “Romertiden”.
  Dog kan det problematiseres om det er en fortidig virkelighed, i det at kameraet er til stede som en flue på væggen. Ligesom pointen i artiklen, er kameraets tilstedeværelse ikke realistisk.

  2. klip: Badehotellet
  I det klip vi ser fra badehotellet, ser vi at produceren, forsøger at gøre serien/klippet, så autentisk som muligt, ved brug af sine rekvisitter og kostumer. Der er også en lille ændring i sproget, som kan være med til at indvirke på at serien kommer til at virke mere autentisk.
  Dog kan det problematiseres om det er en fortidig virkelighed, i det at kameraet er til stede som en flue på væggen. Ligesom pointen i artiklen, er kameraets tilstedeværelse ikke realistisk.
  En anden problematik er at det er skuespillere man kender, vi ved derfor at det er noget nutidigt som skaber en illusion.

  Klip 3: En kongelig affærer
  I det klip vi ser fra En kongelige affærer, ser vi at produceren, forsøger at gøre serien/klippet, så autentisk som muligt, ved brug af sine rekvisitter og kostumer.
  Dog benyttes der moderne dansk, som gør at det bliver mindre troværdig at se. Endvidere har kong Chr. D. 7. en hun med til et stænder møde, hvilket også problematisere autensiteten.
  Dog kan det problematiseres om det er en fortidig virkelighed, i det at kameraet er til stede som en flue på væggen. Ligesom pointen i artiklen, er kameraets tilstedeværelse ikke realistisk.
  En anden problematik er at det er skuespillere man kender, vi ved derfor at det er noget nutidigt som skaber en illusion.

 60. 2. januar 2018 skrev Mads A og Mette S:

  – Gladiator analyse
  Filmen prøver at skabe en illusion omkring fortiden ved brug af kostumer og ved fjendens sprog ude fra skoven. Den dræbte rytter er med til, at fortælle en historie om en blodig og barbarisk fortid.
  Men brugen af engelsk gør at der ikke er tale om en fortidig virkelighed. De kunne have brugt latin, da der blev sagt “strength and honer” for at underbygge dette.
  Kulissen er ikke central for handlingen. Om det er i det germanske område eller det havde været et slag i østen, så ville det ikke have gjort nogen forskel.

 61. 3. januar 2018 skrev Nanna, Ditte, Tessa og Iben:

  Filmklip: Gladiator

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  Kostumer, rekvisitter; våben og udstyr og at det er en ridende/gående hær, bevirker at man som seer ved at det er en fortidig virkelighed. Underlægningsmusikken er med til at skabe illusionen.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  Som Yding taler om i klippet er perspektivet med til at understrege at det er en skabt virkelighed, da man i fortiden jo ikke ville kunne se scenerne i den helhed, som filmen viser dem. Sproget er ligeledes med at vise at der ikke er tale om en fortidig virkelighed, da den romerske hær taler nutidig engelsk og ikke latinsk. Skaberne af filmen har dog prøvet at gøre filmen mere autentisk ved, at den anden hær taler germansk.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Selve kampstrategierne med en klar frontlinje og fodfolkshærer og ryttere er et centralt historisk element mens kostumer og rekvisitter egentlig bare er en kulisse, som er med at skabe illusionen.

 62. 3. januar 2018 skrev Mette S.:

  Når man ser videoklippet fra “Badehotellet” er der mange ting, der falder i øjnene, og gør seeren opmærksom på, at det ikke foregår i nutiden. Det er heller ikke en fortidig virkeligheden man ser. Det er i stedet en nutidig skabning af en illusion om den tid.
  Dels ser man biler af en anden tid, dels deres beklædning, og dels deres sprog. Disse tre faktorer gør, at man hurtigt bliver bevidst om, at der bliver dannet et billede af en anden tid.
  Ligeledes skiller feriemetoden sig ud fra, hvad der er moderne i dag. Det gør seeren meget bevidst om, at det ikke er et nutidigt billede der forsøges at blive skabt.
  De historiske elemeneter fungerer mest som kulisse. Historien, så vidt jeg forstår, er at portrættere dels nogle roller/figurer, deres liv, somre og dette naturligvis præget af tidsånden. Dog kunne samme historie have været skrevet om det forrige århundrede. Derfor agerer de historiske elementer kulisse.

 63. 3. januar 2018 skrev Mette S & Mads A:

  Når man ser videoklippet fra “Badehotellet” er der mange ting, der falder i øjnene, og gør seeren opmærksom på, at det ikke foregår i nutiden. Det er heller ikke en fortidig virkeligheden man ser. Det er i stedet en nutidig skabning af en illusion om den tid.
  Dels ser man biler af en anden tid, dels deres beklædning, og dels deres sprog. Disse tre faktorer gør, at man hurtigt bliver bevidst om, at der bliver dannet et billede af en anden tid.
  Ligeledes skiller feriemetoden sig ud fra, hvad der er moderne i dag. Det gør seeren meget bevidst om, at det ikke er et nutidigt billede der forsøges at blive skabt.
  De historiske elemeneter fungerer mest som kulisse. Historien, så vidt jeg forstår, er at portrættere dels nogle roller/figurer, deres liv, somre og dette naturligvis præget af tidsånden. Dog kunne samme historie have været skrevet om det forrige århundrede. Derfor agerer de historiske elementer kulisse.

 64. 4. januar 2018 skrev Michael, Steffen, Frederik og Amalie:

  “Gladiator” – Den måde de romerske soldater er klædt på, derudover bruger soldaterne romerske ‘slagord’ samt romerske navne – Dette indikere, at det er en fortidig virkelighed som vi ser.

  Vi kan se ud fra det muligvise overdramatiseret sceneri, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed, samt at der tales engelsk og ikke latinsk.

  Det virker som om, at der er gjort meget ud af, at det skal virke autentisk og blot ej som kulisse.

  En ting at anfægte, er at ikke alle soldater eksempelvis var velekviperet med sværd og skjold, men at nogle var mindre heldige.

 65. 11. marts 2018 skrev Nikolai Schou:

  Filmen skaber fortidig virkelighed ved hjælp af uniformer, skjolde og den viden at det Germania som romerne kæmper imod.
  baggrundsmusikken og det at de taler amerikansk fortæller os at der ikke er tale om en fortidig virkelighed. Derudover de vinkler vi følger hovedpersonen på, ville ingen anden person have gjort.
  De historiske elementer er ikke centrale for handlingen i det at der ikke er tale om et virkelig krigsslag, vi får ikke datoer, årstal eller noget andet af vide om folket fra Germania.

 66. 11. marts 2018 skrev Sara:

  Kostumer, våben og placering (Germania) viser os, at der er tale om en fortidig virkelighed.
  Musik, sprog (engelsk) og kameravinkler viser os tydeligt, at det ikke er en gengivelse af fortiden. Vi kan som beskuere både komme helt tæt på og se det hle i overbliks totalperspektiv.
  Filmen vil fortælle en historie om “den gode ener” og fortiden fungerer som kulisse for denne historie og tema

 67. 11. marts 2018 skrev tine korse:

  Filmen skaber en illusion om en fortidig virkelighed via soldater, våben, den romerske hær, hæropstilling.
  Der er ikke tale om en fortidig virkelighed, når vi hører musikken, det amerikanske sprog og vi skifter synsvinkel via kameraets perspektiv.
  De historiske elementer fungerer som kulisse; hær, soldater, klargøring af våben m.m. Det centrale omkring handlingen er hovedpersonen (Russel Crowe).

 68. 11. marts 2018 skrev Inger Mørch:

  Det første klip viser en kontrast til næste scene, som er krigs scenen. Vi kan på påklædningen se at der er tale om en romersk hær og især hærfører. Skjoldene og opstilling af hæren viser også den måde den romske hær brugte. Fokus er hærføreren med klip til ud over kamppladsen. der bliver talt nu tids amerikansk. Vi ved at vi er i Geirmanien, men får intet årstal.

 69. 1. juni 2018 skrev Rasmus:

  Badehotellet – kostumer og sprog, scenografi (køkken, automobil etc.) etablerer illusionen om det fortidige. Med lys og lokation (udenfor byen/civilisationen) etableres der en fortælling om en tidslomme, som øger fortællingens troværdighed: tidslommen stiller sine egne præmisser/logikker. Samtidig tillader den ramme, at mange mennesker med forskellige interesser og konflikter mødes i et scenarie beskuer kan relatere sig til: afslappet ferie ved Vesterhavet, sladder, sjov og intriger. Jeg vælger klippet fordi det modsat de to andre beskæftiger sig med hverdaglivet – de små uanselige øjeblikke og relationer som kitter tider og samfund sammen, fremfor de historiske personer og begivenheder der typisk er midtpunkt for vores opmærksomhed.

 70. 5. august 2018 skrev Michael:

  Når det drejer sig om opsætningen, kostumer, våben osv. sidder man med en følelse af at korrekthed har været et stort issue for instruktøren.
  Dog kunne man have gået “all in” med sproget som fx Mel Gibson har vist kan lade sig gøre fx i The Passion of Christ.
  Netop sproget synes jeg gør at filmen mangler den samme autensitet som fx Gibsons film.

 71. 4. oktober 2018 skrev Martin Thomsen:

  Badehotellet:
  – Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  Kulissen er placeret i 1920’erne-30’erne, hvilket virker realistisk for tiden.
  Ved brug af rekvisitter og kostumer er det forsøgt at gøre serien/klippet så autentisk som muligt. At

  – Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  At der benyttes skuespillere man kender gør, at vi ved, at det er noget nutidigt som skaber en illusion.

  – Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Hvis man udelukkende ser ovenstående klip/traileren for serien, vil det umiddelbare historiske, der er centralt for handlingen, at danskerne tog på ferie på badehoteller i 20’erne. Ser man ikke serien gennemgående kan spørgsmålet være, om det så bare handler om et badehotel i 1920’erne. Men efter at have set alle sæsoner af serien, så vil jeg mene, at der er flere historiske elementer, som bliver centrale for handlingen.

 72. 8. oktober 2018 skrev Kasper Willatzen:

  En kongelig affære.
  Filmklippet omtaler samfundsforhold som er relevante, da der dengang ikke var samme toiletfaciliteter, som dem var har i dag. Der ligger dog et problem i, at aktørerne i filmen taler dansk, som vi taler dansk i dagens Danmark, mere eller mindre. Denne manglende korrekthed i forhold til ordenes udtale gør, at man ikke helt tror på sandheden heri.
  At man har valgt at benytte sig kendte skuespillere gør også, at man ikke helt ser filmen som historisk korrekt.
  I filmen benytter man kostumer, som er meget lig med den påklædning man havde dengang.
  De historiske elementer er bestemt centrale for handlingen, da de under dette møde sidder samlet i en sal og det gør det realistisk. Der, hvor kongen slår stokken mod gulvet, får man fornemmelsen af, at dette ikke helt er realistisk sat op, da lyden minder om en effektlyd, som kan være brugt til at understrege kongens magt.

 73. 9. oktober 2018 skrev Thea, Anisa og Manar:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?

  Den korte filmklip skaber en illusion om fortidig virkelighed, ved at gøre brug af gammeldags kostumer (tøjstil) håropsætning/frisør, gamle køretøj, møbler, musikken. Sproget og stedet passer til den tid filmen/serien foregår i.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?

  Ingen

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?

  De historiske elementer i filmen/serien er en kulisse for handlingen – hvis de ikke var en kulisse, ville man ikke kunne vise den fortid handlingen foregår i

 74. 9. oktober 2018 skrev Mette Signora Hansen:

  Gladiator
  Åbningsscenen med hånden der mærker på kornet, iagttagelsen af spurven der flyver er med til at give Russel Crowe moderne kvaliteter som en eftertænksom, opmærksom og sansende hærleder. Det kunne han muligvis have været, men der er ikke nogle kilder på dette, derudover skaber kostumer og kulisser en forholdsvis realistisk historiskramme. Langt de fleste rekvisitter i filmen er rekonstruerede arkæologiske fund, de fleste våben er stammer dog fra Illerup Ådal ved Århus. Våbenes oprindelse er romersk, men de stammer fra et tabt romersk slag, således ikke slaget ved Vindebona som udkæmpes i klippet.
  Datidens romere snakkede naturligvis ikke nutidsengelsk.
  Filmens fortælling om hævn kunne have foregået i andre tidsperioder, men flere af filmens begivenheder er inspireret af historisk viden. Eksempelvis at kejser Marcus Aurelius dør af en mystisk sygdom under et felttog mod germanske stammer, kan have inspireret han bliver myrdet af sin egen søn død kort efter introscenen.

  • 15. oktober 2018 skrev Charlotte Svenningsen:

   Hej Mette
   Fint indlæg. Jeg har faktisk ikke set filmen. Men jeg studsede over fuglen i klippet – som du også selv nævner. Det er en rødkælk/rødhals og rødkælken bruges jo ofte som et kristen symbol på den korsfæstede Jesus lidelser – rødkælken skulle efter sigende synge for Jesus for at lindre hans smerte og på den måde kommer rødkælken til at stå som et symbol på mod og næstekærlighed. Jeg tror ikke historien findes i biblen, historien er vist Selma lagerlofs genfortælling. Med brug af fortællingen/symbolet får man altså iscenesat Maximus som en anden Messias – men man bruger en historie der slet ikke fandtes på det tidspunkt. Jeg ved heller ikke om Maximus var kristen?

 75. 11. oktober 2018 skrev Benedicte F.:

  En kongelig affære.
  Illusionen ser vi på deres tøj, i kuliserne som fjerpenne gamle kongelige stole, håret skriverne, fjerpennene osv, måden kong Christian d. 4 taler på skaber også en meget god illusion om at han ikke er helt normal.
  Elementer som ikke stemmer overens med den fortidige virkelighed er deres nutids dansk, og jeg kunne heller ikke forestille mig at de havde den slags halsbånd og hundesnor dengang.
  Jeg mener at elementerne er meget centrale, den overbeviser i hvertfald mig om at det er en historisk film. i Forhold til sproget er jeg dog meget glad for at de ikke snakker gammel dansk da det ville fjerne fokus fra selve filmen.

 76. 12. oktober 2018 skrev Mikkel Bjørn Sørensen:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?:
  I Badehotellet er der flere ting, herunder kostumer, scener, materielle genstande (lighthere, cigarer, biler) og skuespillernes sprog, der er med til at skabe rammen om den fortidige fortælling. Den store afstand mellem rig og fattig er også noget, der kendetegnende for den tid, filmen portrætterer. Det forhold, at man bruger tjenestepiger og byder gæsterne velkomne på en meget mere ærbødig måde, end man ville gøre i dag. Der forsøges at tale gammeldags jysk, selvom man ikke snakkede sådan på den tid.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?:
  De historiske elementer er i Badehotellet vigtige i forhold til, at man for at kunne fortælle historien er nødt til at have nogle fortidige elementer, der får personerne til at handle på måder, de ikke nødvendigvis ville have gjort i dag. Eksempelvis ved at ryge en cigar, eller at en bil lige kan fixes af en mekaniker meget hurtigt, at der går høns på vejen, at man er tvunget til at arbejde for føden, selvom ens mor er syg m.v. Nogle af historierne kunne dog godt teoretisk fortælles i en anden kulisse i en anden tid eller på et andet sted.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?:
  Nogle af fortællingerne inddrager nutidige tankemønstre, som ikke nødvendigvis prægede den tid i samme grad. Det kan være i forhold til omgangsformen mellem personerne, synet på opdragelse af børn, synet på homoseksualitet som noget positivt blandt visse personer. Det er også en fortælling, der kredser om bestemte personer og er opbygget dramaturgisk og ikke med det formål at formidle den historiske virkelighed.

  Mikkel Bjørn Sørensen.

 77. 12. oktober 2018 skrev Mathilde, Laila, Laura og Sarah:

  Vi har valgt klippet fra “En kongelig affære”. Filmen her skaber en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser, ved at alle de involverede taler et datidigt dansk, og i det hele taget i forhold til deres præsentation, altså kostumer og parykker.
  Dog kan man også høre, at de problemer der snakkes om, er problemer som kun befandt sig i datiden og som vi i dag ikke kender.
  Noget af det, der er med til, at vi kan se at det ikke er en fortidig virkelighed, er at mange af de skuespillere der medvirker i denne film, er nogle der er med i utallige andre, og som vi derfor kender på forhånd fra andre fortider og historiefortællinger.
  I denne film, mener vi at de historiske elementer er centrale for handlingen, da hele plottet i filmen handler om trekantsdramaet mellem, Struensee, Kong Christian 7. og Dronning Caroline Mathilde.

 78. 15. oktober 2018 skrev Charlotte Svenningsen:

  1. Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?

  For at skabe en illusion om en fortidig virkelighed – en virkelighed vi seer skal opleve som foregår i ca.1930’erne er der gjort brug af forskellige virkemidler.
  Kulissen er et fint badehotel som netop var et yndet feriemål for det bedre borgerskab på dette tidspunkt. Omgivelserne ved strand og vand understøtter også denne oplevelse. Personerne er klædt i tøj fra perioden, kører i biler fra datiden og også møblerne skal forestille at være fra perioden. Musikken er lystige jazztoner som vi forbinder med 1930’erne. Sproget er også brugt som virkemiddel, men nu mere for at lave kontrasten mellem rig/fattig – byboer/landboer. Dog gør karaktererne brug af tiltaleformer som man brugte på den tid – men sprogbrugen minder mest om den vi bruger i dag.

  2. Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?

  I starten af filmklippet er kameraet placeret så vi ser direkte ind igennem bilens forrude og ser Amanda og familien – ved hjælp af kameraet får vi seer altså en mulighed for at få et indblik i hvordan det er at være en ung pige i 30’erne, men vi kan aldrig helt rigtig føle det som en ung pige følte i 30’erne eller opleve det samme – af bare den simple grund at kameraet er vendt sådan at vi ser personen udefra og der skiftes også frem og tilbage mellem ansigterne på en måde, der aldrig er noget virkeligt menneske, der har set. Underlægningsmusikken var der jo heller ikke i virkeligheden, men er valgt for at bringe en bestemt stemning frem i os. Musikken er forøvrigt heller ikke fra den tid, men komponeret til serien.

  3. Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?

  I filmklippet (og serien) præsenteres vi for et begrænset persongalleri som overordnet repræsenterer følgende kategorier: kvinde/mand (køn) og rig/fattig (klasse) som også stilles overfor hinanden som byboer/landbeboer, og gennem dette persongalleri og deres handlinger skabes en sammenhængende fortælling om de privilegeredes indholdsløse liv, om kvinder frigørelse – om forholdet mellem mand/kvinde og rig/fattig – alt sammen indeholdt i de to første replikker, hvor Amanda, som tilhører det bedre borgerskab, i bil er på vej sammen med hendes familie på ferie på det fine badehotel, og som de nærmer sig badehotellet udbryder Amandas far: ”Ahh, kan i lugte det piger?” hvortil Amanda svarer: ”Ja fy for pokker”. Fortællingen i klippet knytter sig til personerne og er bygget op om mindre fortællinger fx kærlighedsfortællinger, personers udvikling (fx Amandas) og konflikter (fx mellem Amandas far og den fattige arbejder Morten).

  Pointen er at det er disse små historier i historien der altså skaber handlingerne og fortællingen i Badehotellet – dermed omskaber filmen fortid til fortælling- Disse små fortællinger og konflikter er i princippet uafhængige af den historiske periode og kunne sagtens foregå i en nutidig ramme. På den måde kunne de historiske elementer godt undværes.

 79. 16. oktober 2018 skrev Benjamin Sønderlund:

  Gladiator

  1) Udklædning, type af våben, metode for krigsførelse, brug af heste.
  2) Der tales engelsk på en nutidig måde. Russel Crowe ser godt ud på en år 2000-facon. Man ser begge sider helt tæt på, hvilket ville være umuligt i den situation.
  3) Russel Crowe spiller en general for den romerske hær i ca år 180 e.Kr. og på dette tidspunkt hersker Romeriget over store dele af Europa. Russel Crowes næstkommanderende siger derfor ”people should know when they’re conquered.”, hvilket hentyder til rigets status ud fra tidligere resultater i krig. Senere i filmen ser man Colosseum på den måde, der efter sigende, skulle være realistisk, men om disse elementer er centrale for handlingen kan diskuteres. Man kunne jo godt lave denne handling i en anden tid.

 80. 16. oktober 2018 skrev Trine R.:

  En kongelig affære

  Det, at vi møder personer, som vi ved, har eksisteret, rammerne, påklædningen og parykkerne medvirker sammen til at skabe illusionen om en fortidig virkelighed.
  At det ikke er virkeligheden, vi ser, understreges blandt andet af det sprog, der tales. Selv om det ikke helt i gennem er nutidigt dansk, så er det næppe realistisk, at kongen – trods sin sygdom – ville udtrykke sig, som han gør. Også fremstillingen af Struensee i skikkelse af Mads Mikkelsen er i modstrid med det, man ved om virkeligheden. Struensee var ikke synderligt attraktiv, han fulgte også datidens mode med paryk og pudder. Desuden fremstilles det i filmen som om han forstår alt, hvad kongen siger, selvom det er tvivlsomt, hvor meget dansk, han reelt beherskede.
  De historiske elementer er i høj grad centrale, fordi de giver os indblik i dels kongens utilregnelighed og dels det magtforhold, der fandtes mellem kongen og livlægen – hvilket igen bidrager til en forståelse af selve trekantsdramaet mellem de to og Caroline Mathilde.

 81. 18. oktober 2018 skrev Simon:

  Gladiator
  Filmen bygger meget på kostumer og kulisser. “Germania” er den middelalderlige betegnelse for Tyskland, og det datidige tyske rige. Men illusionen falder i og med at soldaterne og skuespillene taler engelsk med et nærmest britisk dialekt. Dog er der antagonister der taler på et germansk-lignende sprog og agerer krigsmæssigt uorganiseret set i forhold til romerne, hvilket skal skabe en illusion af at de er undermændene i forhold til hovedpersonen og dennes soldater.
  Man har valgt en kendt skuespiller hvilket kan fjerne en del af ilussionen. Russel Crowe kan være at forbinde med andre film og virkeligheder.

 82. 18. oktober 2018 skrev Mikkel Kettner von Buchwald:

  Gladiator

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser? – Filmen viser os med katapulter, og mænd i Segmentata Lorica rustninger at vi er i fortiden.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed? – At vi kender hoverolleindehaverne fra andre film, samt at det hele er for “sterilt” og for pænt på en eller anden måde.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse? – Uha, begge dele. Men karakterne er fiktive og filmen handler derfor mere om en opfattet fortid, end en historisk fortælling.

 83. 18. oktober 2018 skrev Jesper Schmidt Poulsen:

  “The Gladiator”
  1. Tøj og udrustning. Den velorganiserede, moderniserede romerske hær mod vilde barbarer. At man bruger ordet “Germania” viser også at handlingen foregår for lang, lang tid siden.
  2. Mig bekendt var der ingen romere der talte moderne engelsk. Nogle talte sikkert angelsaksisk, men nej, ingen talte moderne engelsk dengang, og enhver romersk hær talte latin.
  3. Udklædningen, tiden, stedet, organiseringen af de 2 hære osv. har naturligvis en funktion i teksten, men er det kun for at opstille en kulisse? “Gladiator” er en film om hævn og om den ene mand mod en mægtig kejser, og denne fortælling er helt klart i fokus. Samme fortælling kunne fortælles med en anden kulisse. Men hvis man ser den som en historisk spillefilm, har de historiske elementer også en vis informerende funktion, selv hvis de bliver overdrevet. De 2 hære og deres 2 ledere er diametrale modsætninger der er med til at skabe en dramatisk effekt og gøre scenariet mere spiseligt for et stort publikum, så de historiske elementer skal selvfølgelig tages med et vist gran salt.

 84. 27. maj 2020 skrev Johannes:

  1.5
  1. Jeg tror det er fordi at man fra da man var helt lille, har hørt historier fra sine forældre, om hvordan de sagde det var, det er vel en grund til at tro på det var sådan det var, så tror jeg også det er fordi de har et gammelt ordbrug, og så tænker jeg også det er tøjbrug

  2. Altså der var vel ikke elektronik som mobiler, lys som i pærer, eller Tv’er

  3. Jeg tænker det blot er en kulisse, altså tøjet osv.

 85. 27. maj 2020 skrev viktor:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser? Deres tøj de har på og de omgivelser de er i

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed? tv, og internet og mobiler og telefon osv.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse? de funger blot som en kulisse.

 86. 27. maj 2020 skrev lasse:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser? det tøj de har på og deres omgivelser

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser? tv. internet og telefoner osv

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse? ja bare kulisser

 87. 27. maj 2020 skrev Huh:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser? Green screen/redigerings programer

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed? Mange elementer men magter ikke skrive dem

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse? De funger blot som en kulisse

 88. 27. maj 2020 skrev Emilie og Kamilla:

  en kongelig affære
  1. de har tøj på der godt kunne ligne det man havde på den gang, og det samme med deres hår. de bruger nogle udtryk man ikke rigtig vil bruge idag.
  2. Det virker lidt opstillet. i virkeligheden vil der måske også være nogen der vil halv grine lidt, når han nævner det med hunden.
  3. de fungere nok mest som kulisse.

 89. 27. maj 2020 skrev Marius:

  gladiatior: de bruger kustumer som ligner noget fra gamle dage så den der ser mere ægte ud. og med gammel musik i baggrunden. de bruger heste, og rustninger for at se mere livagtigt ud, og hvordan man kan se at de er på vej i krig. og han er krigs sergant og de skal i krig mod dem der var i skoven.

 90. 27. maj 2020 skrev Jonathan og Marius:

  gladiator: de bruger kostumer som ligner noget fra gamle dage så den der ser mere ægte ud. og med gammel musik i baggrunden. de bruger heste, og rustninger for at se mere livagtigt ud, og hvordan man kan se at de er på vej i krig. og han er krigs sergent og de skal i krig mod dem der var i skoven.

 91. 27. maj 2020 skrev isabella:

  1. deres tøj og baggrunden
  2.de har fx. ikke biler i den først og det er ting som er sket
  3. jeg føler at de er centrale for handlingen

 92. 27. maj 2020 skrev Sofie:

  “en kongelig affære”
  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  skuespilleren har noget tøj på man forbinder med gamle dage.
  hvis man kigger på kongen, ser man hans underlig lange krøllede hår, som var moderne før i tiden.
  de har alle den her lave hesthale

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  kong Christian d. 7 er et godt eksempel
  kongen er med til vigtige møder, altså han styrer ligsom landet. i dag har vi politiker som styrer landet.
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Jeg tror at dem der lavede filmen godt gad at vise hvad der skete i det der trekantsdrama. men jeg tror også at de har skrevet historien om, så de kunne tjene flere penge. Hvis det skulle have været lidt mere en form for dokumentar havde de nok ikke snakkede så meget nutiddansk. så havde de nok sagt flere ting som “vor”, eller sådan noget.
  Hvis det skulle været basseret på hvad der virkelig skete, skulle kong Christian nok ikke have haft en hund som han ville gøre til æresmedlem, eller sådan noget.

 93. 27. maj 2020 skrev Nikoline. Emilie:

  spørgsmål 1
  1. klip: Gladiator: musikken,tøjet,lyset
  2. klip: Badehotellet: tøjet, hvordan de ser ud, rekvisitroerne
  3. klip: En kongelig affære: tøjet,sproget,hvordan de ser ud

  spørgsmål 2
  1. klip: Gladiator de pga. musikken
  2. klip: Badehotellet pga. rekvisitroerne
  3. klip: En kongelig affære: pga. sproget altså hvordan de taler

  spørgsmål 3
  1. klip: Gladiator de: funger godt
  2. klip: Badehotellet: de funger godt
  3. klip: En kongelig affære: de funger godt

 94. 27. maj 2020 skrev Nicoline L:

  jeg tager Gladiator
  *Det gør den fordi at de rider på hestene med kapper og råstinger, og stemningen er meget uhyggelig, og det var sådan jeg forstillede mig at fortiden var.
  *De råber meget i filmen, og de holder nogle mærklige flag, og de minder om ridere, og de findes ik rigtig mere ahah
  *ja lidt, for de rider på heste med store kapper og råstninger, og det er med til at gøre sådan at man forstår handlingen bedre

 95. 27. maj 2020 skrev ida:

  1 der er ikke iphon og ipads
  2 fordi de ikke har tlf eller computer
  3 man har digt

 96. 27. maj 2020 skrev Luca:

  Gladiator
  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  De kostumer soldaterne har på, giver os en opfattelse at vi er i en forhistorisk tid.
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  De snakker nutids engelsk i den romerske hær.
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Ja, fordi hvis de ikke havde de samme kostumer og kulliser kunne det lige så godt have været en anden tid.

 97. 27. maj 2020 skrev Sarah og Signe L:

  1. fordi at de går i “fint gammeldags tøj og snakker sådan lidt kongeligt “de” istedet for “du”
  2. de ting de siger og musikken gør så vi tror at det er fra dengang.
  3. Det virker som en kullise for handlingen men det kunne også være sket i en anden tid.

 98. 27. maj 2020 skrev Signe høeg:

  Badehotellet

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  De køre en en gammeldags bil, med gamle nummerplader.
  de har gammelt tøj på, og de snakker meget formelt.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  det ligner de bruger make up, og de har jo filmet med kamera.

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Selve hotellet er et gammelt hotel og det er vel en historisk element, der er meget centrarlt og fungere godt.

 99. 27. maj 2020 skrev mai:

  badehotellet:
  Filmen skaber en illusion om fortidig virkelighed, ved at bruge andet tøj, musik, biler, sprog osv.

 100. 27. maj 2020 skrev Andreas R:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  kostumerne giver os en opfattelse af tiden.
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  de snakker nutids engelsk i den romerske hær
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  Hvis der ikke var de kulisser osv kunne det ligeså godt have været en anden krig.

 101. 27. maj 2020 skrev kasper:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser: at man ser dem have våben og er klar til kamp og alt det der
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed: måske det slag der skal til at ske, det er med fiktive personer så det er nok ikkke et virkeligt slag
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse ingen anelse

 102. 27. maj 2020 skrev cecilie G:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi
  ser? greenscreen og redigerings pogrammer + effecter

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed? der er mange forskellige men nok måden det er lavet på

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse? de fungerer mest som kulisser.

 103. 27. maj 2020 skrev Victoria Emilie:

  “badehotellet”
  de bruger kostymer til at vise os hvilken tid vi er i. men det handler også om hvor de befinder sig henne. filmen kunne godt havde forgået i en anden tid, men vi ved hvem skuespillerne er det gør at badehotellet er en historisk kulisse. som godt kunne havde foregået i en anden tid.

 104. 27. maj 2020 skrev Frida lykke:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  de snakker meget gammeldags, de går i gammeldags tøj, og kører i gamle biler.
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  fordi at hende fra 2018/2019 julekalender er med, og så bruger de lidt make up.
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  hotellet er gammelt og det er meget centralt og så fungere det godt.

 105. 27. maj 2020 skrev Magnus M:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  det tøj de romerske soldater har på minder meget om det man brugte dengang. de bruger ikke navnet på nuværende lande, men de bruger Germania i stedet for f. eks. Tyskland.

  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  de snakker ikke latin men engelsk

  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?
  jeg har ikke set filmen, men jeg tror ikke at stedet dette betyder meget. kampen mellem kelterne og romerne skete også mange andre steder.

 106. 27. maj 2020 skrev Laura:

  Badehotellet:
  Filmen skaber en illusion om fortidig virkelighed, ved at skuespillerne kører i en gammeldags bil, deres tøj, og måden de snakker på er også anderledes end hvordan vi snakker i dag. De historiske elementer er lidt centrale i handlingen, men serien handler også om andet.

 107. 7. juni 2020 skrev andreas r:

  Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  kostumerne giver os en opfattelse af tiden, de køre i gamle biler
  Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  de snakker engelsk i den romerske hær
  Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse? Hvis der ikke var de kulisser kunne det godt have været en anden krig

 108. 14. december 2020 skrev Feline:

  Jeg har valgt “badehotellet”
  Her bruges der ændring i tale til at få os til at tro, at vi ser ind i fortiden. Derudover er kulisser, tøj og biler lavet, så de ligner fortiden. Handlingen er præget af de forskellige personers udfordringer, men badehotellet danner grundlag for det hele. Dette bidrager til illusionen om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser ind i. Der bliver også nævnt, at der foregår noget i Tyskland. Det bruges til dels som en aktiv del af handlingen i hr. og fru. Auerlands forhold, men ikke i den samlede handling omkring badehotellet.
  Kameraet gør, at vi ved den ikke er foregenlig med fortiden. Derudover bærer dele af sproget også lidt præg af nutidigt sprog.

 109. 14. december 2020 skrev Christian:

  GLADIATOR

  Man får som seer hurtigt en fornemmelse af, at denne film er en fortidig virkelighed, hvor det især er underlægningslyden, karaktererne og påklædningen, som er en essentiel del af ens historiske forståelse af denne film.
  Romerne bliver præsenteret storladent, og som seer giver det et tydeligt magtbillede.
  Problemet med skelningen af denne film er sproget og scenariet. I skoven kunne der sagtens foregå en kamp mellem tyske og allierede tropper under anden verdenskrig. Og selvom det germanske folk er afbilledet som barbare med et uforståeligt sprog, har man valgt at romerne skal tale engelsk, hvilket godt kan påvirke ens tidshistoriske opfattelse.

 110. 14. december 2020 skrev Tobias, Jassim og Jonathan:

  * Hvordan skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed, vi ser?
  – I starten af sekvensen bliver der vist et flashback tilbage til den tid hvor Maximus går igennem markerne før han går i krig. Da vi skifter fra freds sekvensen til krigs sekvensen, så kommer vi ind i en Germansk skov. Her bliver der brugt det at der kommer en overskrift med ordet “Germania”, som får seeren til at tro man er i en Germansk skov. Her man kan se at det skal ligne en fortidig virkelighed, da skoven i sig selv er vild og frodig, selvom en stor hær har besat den.

  – Kostumerne som bliver brugt repræsenterer den romerske hær. Dette er til for at få seeren til at vide at Maximus er en leder, officer eller anden højtrangerende inden for hæren, da alle soldaterne har respekt for ham, og udviser respekten for ham.

  – Det tøj som germanerne optræder i, i sekvensen er lig med den slags tøj som de ville have haft på i den tidsalder. Det er lavet meget af skind og andet de har kunne jage. De har været præget meget af høvdinger, og det at være jægere, og derfor er deres “uniformer” ikke i samme stil som de romerske.

  *Ud fra hvilke elementer kan man se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed?
  – Der bliver snakket Engelsk af soldaterne. Dette er blevet gjort for at seerne lettere kan følge med, og skuespillerne ikke skal snakke latinsk. Dog bliver der brugt gamle fraser og fx. bliver der sagt Strength And honor, hvilket er et gammelt romersk motto som hedder “Et Honorem”. Dette blev normalt sagt mellem soldater før kamp.

  – Hunden som bliver vist i filmen er forsøgt at ligne en hund af gammel race, og derfor har den mange træk fra ulve. Dog er det ikke muligt for os at lave hunde som de var dengang, så hvis man ved noget om hundes oprindelse, så passer den ikke ind.

  * Er de historiske elementer centrale for handlingen, eller fungerer de blot som kulisse?

  – De historiske elementer i sekvensen/filmen er centrale for handlingen i den forstand, at det skal få seeren til at leve sig ind i den tid som filmen udspiller sig i.

 111. 14. december 2020 skrev Line Olga:

  Den kongelige affære. Først og fremmest skaber filmen en illusion om, at det er en fortidig virkelighed vi ser ved hjælp af kulisser, kostume og makeup. Der bliver sat en scene med en historisk person i fokus. Hvilket underbygger illusion om en fortidig virkelighed, da vi jo som personer ved, at denne person og de andre skuespillernes roller har eksisteret. Derudover er emnet der bliver omtalt et samtidigt emne – vi har jo i dag ikke såkaldte natmænd.

  Man kan se, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed ved bl.a. kameravinkler og klip-overgange. Klipovergangene er unaturlige i forhold til, hvis vi havde været til stede. Yderemere kan man høre, at der ikke er tale om en fortidig virkelighed ved at de taler dansk. I 1700 tallet talte man i de finere kredse fransk og dernæst højtysk. Så de har ingenlunde talt dansk i conseilet (hvilket i øvrigt understreger min pointe ved at være et fransk ord). Ydermere kender vi skuespillerne fra andre roller, som endnu en gang vidner om illusionen.

  Man kan sige at de historiske elementer såsom kulissen er centralt for at understøtte den illusion, at de befinder sig i conseilet. Det eneste ‘element’ der tages frem og bruges er granddanois hunden, som bliver brugt til at understrege kongens sindstilstand.

 112. 14. december 2020 skrev Nicolai:

  Analyse ud fra Ghandi filmen.
  Der bruges fortidige redskaber og maskiner til at skabe illusionen om at filmen finder sted i fortiden, eksempler på dette er damplokomotiver, mikrofoner der er placeret på standere og sort/hvid film samt biler og telegrafer.
  Et af de elementer der er i filmen som viser at det ikke er en historisk korrekt gengivelse af fortiden, er at alle inderne taler flydende engelsk blandt hinanden hvor de mere sandsynligt ville have talt indisk. Et andet eksempel på dette er kameravinklerne, for eksempel ved togscenen hvor kameraet er placeret på siden af toget, hvor det er tydeligt at man ikke ville kunne befinde sig.
  De historiske elementer er med til at fremme handlingen i og med at de er centrale for fortællingen om Ghandi og hans liv.