Det gamle Egypten

Problemstilling

Hvordan adskiller livet i Det gamle Egypten sig fra jeres liv i dag?

Præsentation og begrundelse

I dette forløb skal eleverne arbejde med levevilkår og samfundsstrukturer i Det gamle Egypten ca. 3000-300 f.v.t. De lærer blandt andet om dagliglivet, farao & bønder, pyramider & begravelsesritualer, hieroglyffer, og kanonpunktet "Tutankhamon". I forløbet arbejder eleverne med tekster og videoer, og de bearbejder materialet ved hjælp af forskellige begrebs- og refleksionsopgaver. Forløbet afsluttes med et rollespil, som eleverne selv er med til at udvikle ud fra, hvad de har lært undervejs.

Målet er, at eleverne efter forløbet har kendskab til levevilkår og samfundsstrukturer i Det gamle Egypten og kan sammenligne disse forhold med deres eget hverdagsliv i dag.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Sandra Koch Halskov.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu

• Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid
• Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien
• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenarier

Materialer