Det økonomiske kredsløb

Problemstilling

Hvad er det økonomisk kredsløb? Hvordan påvirkes det og hvordan påvirker det?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. www.projektm.dk.

Præsentation og begrundelse

En vigtig forudsætning for, at eleverne kan reflektere i samfundsfag, er, at de har en grundlæggende forståelse for det økonomiske kredsløb. Det er vigtigt både inden for kompetenceområdet ”Økonomi”, men har bestemt også sin relevans i forhold til andre kompetenceområder fx ”Politik”.

I forløbet arbejder eleverne med det økonomiske kredsløb, efter at de i kortfilmen ”Den Danske Historiekanon - Energikrisen 1973” har stiftet bekendtskab med de økonomiske styringsmekanismer, der ledte Danmark ind i en økonomikrise i 1973, som fik vidtrækkende konsekvenser for den danske økonomi og arbejdsmarkedet.

Der er primært fokus på, at eleverne tilegner sig en grundlæggende viden om energikrisen i 1973, og at de tilegner sig begreber vedrørende det økonomiske kredsløb. Som en del af denne begrebstilegnelsesproces skal eleverne arbejde med konsekvenser og årsager og herigennem opbygge en forståelse for begrebernes indbyrdes sammenhænge.

Forløbet kan afvikles i forlængelse af forløbet ”Oktoberkrisen”, der også bygger på ”Den danske historiekanon – Energikrisen 1973”.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG (HISTORIE)
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
- Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
- Eleven har viden om kanonpunkter

ØKONOMI (SAMFUNDSFAG)
Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
- Eleven kan redegøre for grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb
- Eleven har viden om grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb
- Eleven kan bruge begreberne udbud og efterspørgsel til at beskrive, hvordan markeder fungerer
- Eleven har viden om centrale principper i markedsøkonomien

Materialer