Historie(mis)brug og konsekvenser

Problemstilling

Hvordan kan historiske begivenheder bruges som argument for at drage i krig? Hvordan kan en begivenhed betragtes på forskellige måder?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Eleverne arbejder i dette forløb med historiebrug med eksemplificering i kanonpunktet ”11. september 2001”, som eleverne i forskellige grad kender til, men ofte i et ensidigt lys. I forløbet her skal eleverne se mere nuanceret på årsager til og konsekvenserne af 11. september 2001 baseret på taler af henholdsvis George W. Bush Jr. og Osama bin Laden. Forløbet lægger til slut op til, at eleverne skal drøfte forløbets problemstillinger og udarbejde et produkt, der illustrere at der er mindst to perspektiver på begivenhederne den 11. september 2001

Det betyder meget for elevernes historiske bevidsthed, at de arbejder med at udvide deres forståelsesverden. Et forløb som dette kan føre til en del rystelser af nogle grundantagelser og forhåbentligt større forståelse for kompleksiteten i formålet med angrebene den 11. september. Det er ikke forløbets formål, at eleverne skal udvikle sympati for de, der udfører terrorhandlinger, men udelukkende give dem en oplevelse af, at udlægninger af historiske begivenheder altid har mindst to sider.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
• Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid
• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

Materialer

  • Kjær, Sidse: ”11. september 2001”, Den danske historiekanon, 2016, projektM.dk, https://www.projektm.dk/historiekanon
  • Andersen, Tanja: Redigeret og forkortet udgave af George W. Bush: Tale til Kongressen og Amerika den 20. september 2001, 2016. (bilag 1)
  • Andersen, Tanja: Oversat og redigeret udgave af Osama bin Ladens tale om årsagerne til 9/11, 2015. Originaludgave findes via link: https://www.youtube.com/watch?v=VG7GDEDjQA4 (bilag 2)
  • Andersen, Tanja: Historiebrug, 2017. (bilag 3)