Kildekursus 1

Problemstilling

Hvor troværdige er kilder egentligt?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Forløbet er det første ud af to kildekurser, hvoraf dette forløb giver eleverne mulighed for at arbejde med dele af fagets kildekritik ved at tage udgangspunkt i lærerstillede kilder og spørgsmål til kilden.

I forløbet lægges der vægt på troværdighedsanalysen, altså en vurdering af afsenderens troværdighed og dermed også dennes motiv for at have skabt kilden. Derudover introduceres til brug af kilder som levn og beretning, samt til forskellige kildetyper, ligesom der arbejdes på at gøre eleverne opmærksomme på, at konteksten er altafgørende for analysen af kilder, og at man som udgangspunkt altid må rette spørgsmål til kilden ud fra den tid, den er blevet til i.

Tanken bag forløbet er, at eleverne skal komme til at tænke kildekritisk frem for blot at følge en tjekliste med spørgsmål slavisk. Der gives dog bud på spørgsmål, der ofte vil kunne inddrages i en kildeanalyse, men som selvfølgelig kun skal bruges, når de er relevante i forhold til de behandlede problemstillinger og kilder.

I de konkrete kildekritiske øvelser, som eleverne gennemfører i forløbet, arbejdes der primært med to beretninger om begivenhederne på Nørrebro 18. maj 1993.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer
• Eleven har viden om kildekritiske begreber
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

Materialer