Lokalhistorie 2

Problemstilling

Hvorfor er mit lokalsamfunds udvikling et resultat af generelle samfundsudviklinger?

Præsentation og begrundelse

Uanset hvor I landet vi bor, er vi en del af et lokalområde. For nogen er lokalområdet en landsby og for andre en bydel. Disse lokalområder har gennem de seneste 150 år gennemgået store forandringer, der nemt lader sig aflæse i historiske kort.

I dette forløb skal eleverne arbejde med brud og kontinuitet i deres lokalområde og med de årsager, der ligger til grund derfor. Der lægges vægt på, at eleverne i forløbet udvikler kompetencer inden for kildearbejde og historiebrug.

Eleverne arbejder i dette forløb videre med de kompetencer, som de har tilegnet sig i forløbet ”Lokalhistorie 1” fra 5.+6. klasse. Det første modul i dette forløb er identisk med det beskrevne i ”Lokalhistorie 1” og kan derfor udelades eller reduceres efter elevernes behov.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion

Materialer