Mit historiske hjem

Problemstilling

Er der også historie hjemme hos mig?

Præsentation og begrundelse

Historisk bevidsthed handler både om at forstå, at man er historieskabt og historieskabende, men det handler bestemt også om at nå til erkendelse af, at der findes store og små historier. I dette forløb skal eleverne arbejde med netop denne forståelse og med udgangspunkt i den lille historie skabe en fortælling om den store historie på tværs af tid og rum.

Eleverne skal konstruere en historisk fortælling på baggrund af en genstand, der er i deres hjem. Genstanden bruges som afsæt for at lave en billedcollage (fx i en Padlet), der både indeholder en historisk fortælling ud fra genstanden og en perspektivering til begivenheder, der har en eller anden form for forbindelse til genstanden. Eleverne laver en disposition, der opbygges som en brainstorm, hvor deres genstand er i centrum. Herfra kommer de med forslag til emner, der relaterer sig til genstanden. Det kan være, at man har taget sin mors kassebukser med fra 70’erne. I sådan et tilfælde ville det være oplagt at undersøge noget om hippierne, om hvorfra jeans kommer, hvem der oprindeligt brugte dem, hvorfor vi kalder den cowboybukser, og om indfødte indianer i USA før og nu.

Der er med andre ord ikke grænser for, hvor eleverne kan få deres fortælling hen. De mange fortællinger skal blot have en relevans i forhold til genstanden. I forløbet skal eleverne tage genstande med eller medbringe billeder af genstande, som de mener der kan fortælle en historie om fortiden. Det kan være bryllupsbilleder, antikke genstande, en gave fra en afdød bedstefar, en bamse, man fik, da man blev født, eller noget helt andet. Eleverne skal også lade deres forældre tale om genstanden: Hvad er det? Hvorfor har vi den her i vores hjem? Hvilke personer knytter sig til genstanden? Knytter der sig en særlig god/sjov/tragisk historie til genstanden. Det er en fordel, hvis eleverne medbringer 2-3 genstande. Så kan de i samråd med læreren eller efter fremlæggelsen for andre elever vælge den genstand ud, som egner sig bedst.

Ovenstående afsnit kan med fordel omformuleres og sendes til forældrene via forældreintra, så forældrene sammen med deres børn kan finde de genstande, der skal bruges i modul 1. Forud for selve forløbet skal eleverne præsenteres for forløbet og have forklaret, hvad der menes med ”en historisk genstand”. Læreren kan også som inspiration selv medbringe egne genstande fra eget hjem. Af hensyn til planen er det vigtigt, at dette er på plads inden forløbet, således at man i første modul kan komme i gang med forløbet.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
• Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie
• Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan konstruere historiske fortællinger
• Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger

Materialer