De Olympiske Lege – dengang og nu

Problemstilling

Hvordan hænger fortid og nutid sammen i forhold til De Olympiske Lege?

Præsentation og begrundelse

Flere gange i løbet af elevernes skoletid vil de opleve et massivt fokus rettet mod en specifik sportsbegivenhed, der vedrører hele verden. Uanset om man interesserer sig for sport eller ej, vil OL som begivenhed mindst hvert andet år fylde alle medier. I faget historie kan man med dette korte forløb give eleverne i indskolingen en første forklaring på historien bag De Olympiske Lege. Eleverne præsenteres via en simpel tekst (bilag 2) for baggrunden for, sammenhængen mellem og forskellen på Antikkens Olympiske Lege og De Moderne Olympiske Lege. Hertil udfordres de ved simple refleksioner over begreberne ’citius’, ’altius’, ’fortius’ (hurtigere, højere, stærkere).

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
• Eleven har viden om relativ kronologi

• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold
• Eleven har viden om enkle fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

Materialer