Påske – religion eller tradition?

Problemstilling

Hvilke sammenhænge er der mellem påsketraditionerne og selve den bibelske grundfortælling i forbindelse med påsken?

Præsentation og begrundelse

Ved forårets komme og vintergækkens spiren nærmer påskehøjtiden sig også. Det er en højtid fyldt med mange traditioner, hvoraf nogle refererer til den bibelske grundfortælling om Jesus’ død og genopstandelse. Andre traditioner, som fx udarbejdelse af gækkebreve og besøg af påskeharen, har ikke nogen egentlig sammenhæng med den religiøse grundfortælling. Når eleverne går på påskeferie er alle disse traditioner vævet ind i hinanden og dertil krydret med en masse kommercielle tilbud. Med dette korte forløb får eleverne i indskolingen et overblik over hvilken bibelsk grundfortælling, der er udgangspunktet for påsken samt et indblik i de historiske sammenhænge mellem populære påsketraditioner som fx gækkebreve, æggedekorering og påskeharer. Begreber som traditioner og højtider defineres, og eleverne ender med at reflektere over egen brug af historiske traditioner.

Forløbet er tværfagligt i historie og kristendomskundskab.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om hvordan mennesket er påvirket af og bruger historien
• Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger
• Eleven har viden om særtræk ved historiske fortællinger

INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
BIBELSKE FORTÆLLINGER
Eleven kan fortælle om centrale bibelske fortællinger
• Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger
• Eleven har viden om centrale bibelske fortællinger

Materialer