Udvandring til Amerika – migration til Danmark

Problemstilling

Hvilke ligheder og forskelle er der mellem danskernes udvandring til USA i 1800-tallet og nutidens migration til Danmark?

Præsentation og begrundelse

I disse år er samfundsdebatten præget af store migrationsbølger mod Europa. Det, at mennesket vandrer i flok fra et sted til et andet, er dog ikke et nyt fænomen. Man skal fx ikke mange århundreder tilbage, før man støder på store grupper af danskere, der valgte at forlade landet for at finde en lykke i en anden verdensdel. Hvorfor migrerede de og hvordan er det gået deres efterkommere siden? Kan man sammenligne datidens migration med nutidens?

Forløbet tager udgangspunkt i en sammenligning af 1800-tallets danske migration til Amerika og den nutidige migrationskrise, der fylder medierne i disse år. Begreber defineres, Push and Pull faktorer synliggøres og historiebrug diskuteres. Forløbet gør brug af fotos, dokumentarfilm, lettilgængelige tekst og elevernes egne refleksioner.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

• Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden
• Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

• Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser
• Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelse

Materialer