06.11. 2017 · Lisbeth Aagaard Lykke, museumsinspektør, Maya Frimand Sommer, pædagogisk antropolog
Med pædagogen på tidsrejse
Hvad skal der til for at gøre børn nysgerrige på lokalhistorien og give dem mod på at høre historier fra fortiden? Hvordan skabes god kulturformidling for børn i alderen 3-6 år? Hvordan kan pædagogiske dagtilbud og museer sammen skabe en ramme, som optimerer børns møde med kulturhistorie? Det kan du læse mere om her.
26.10. 2017 · Kirsten Jensen
Tværfaglighed i skolehaven – historie og madkundskab
Skolehaver og historiefaget kan bruge hinanden. Men hvordan? Hvad er det egentlig skolehaverne kan som udeklasserum? Det handler bl.a. om skolehavedidaktik og om at gøre eleverne bedre til at undersøge verdenen og blive klogere på den.
04.05. 2017 Marie Bonde Olesen, Peter Yding Brunbech Lærerstuderendes møde med omverdenen
09.02. 2017 Steen Christian Steensen Når skoler og museer rigtigt arbejder sammen
10.04. 2017 Jens Aage Poulsen Ømtålelige emner i historieundervisningen?
07.08. 2017 · Sally Thorhauge
Hvad sagde Rikke? - om elevernes læring i GYMuSKO pilotprojektet
Folkeskoleelever bruger museer og gymnasieelever bruger museer – hver gruppe for sig. Hvad med en cocktail af museer, gymnasieelever og folkeskoleelever? Giver den type samarbejde mening i et læringsperspektiv? Ja, det gør den faktisk. GYMuSKO projektet har vist vejen.
31.07. 2017 · Niklas Ammert
Att öva historia
Kender du kvaliteten af dine læremidler, og hvilke former for viden de kan give? Der findes et væld af undervisningsmaterialer at vælge imellem samt ofte utilstrækkelige boganmeldelser i forhold til elevøvelser og opgaver, som ellers kan være centrale. Læs her om at kvalificere dit materialevalg ved at identificere og analysere forskellige typer af viden, som findes i opgaver og øvelser i historiebøgerne.
03.07. 2017 · Hildegunn Juulsgaard Johannesen
Ægte død og ødelæggelse – Minecraft og historiske scenarier
Byg op og bryd ned. Minecraft tilbyder 3D genererede verdener, hvor der kan bygges, udforskes, samles, skabes og kæmpes. Elever fra Ahlmann-skolen i Sønderborg deltog i et utraditionelt undervisningsforløb om 1864 på Bibliotek Sønderborg, bygget og fortalt gennem Minecraft. Forløbet var et led i at styrke og kvalificere samarbejde og netværk i den åbne skole.

Se alle artikler