21.06. 2021 · Jens Aage Poulsen
”Hvorfor?” – et kerneord - Om at arbejde med årsager i historieundervisningen
Undervisningen skal fremme elevernes kompetencer til at reflektere historisk. Det indebærer bl.a., at eleverne øver sig i at analysere, karakterisere og vurdere fortællinger om fortidige begivenheder og forklaringer på, at de fandt sted. Det er dog ikke nok, at eleverne kan opliste årsager til fortidige hændelser. De må også styrke deres forudsætninger for at kunne argumentere for tolkninger af samspil mellem de mulige årsager til det pågældende fænomen. Artiklen handler om årsagsforklaringer i historie og giver ideer til at arbejde med dem.
21.01. 2021 · Astrid Marie Møller Danielsen, pædagogisk konsulent på CFU og UCL
Dialogens betydning for hensigtsmæssig brug af læremidler i historieundervisningen
Artiklen er skrevet på baggrund af projektet Praksisfortolkning af Læremidler (PaL). Projektet har til formål at kortlægge og bidrage til en forståelse af lærere og elevers brug af læremidler. I forbindelse med projektets historiedel er der indsamlet empiri fra seks forskellige skoler i tre regioner i Danmark. Det er empiriske undersøgelser af dialogens betydning for elevernes læremiddelbrug, der er udgangspunktet for denne artikel.
01.07. 2020 · Jens Pietras
Vikinger – her, der og allevegne – også i historieundervisningen
Vikingetiden er moderne. I tv-serier, i historiske fremstillinger, på centrale museer bl.a. Nationalmuseet - og i medierne generelt er vikingetiden i disse år særligt i centrum. Denne artikel sætter fokus på vikingetiden og forskellige aktørers brug af den. Artiklen giver bud på relevant anvendelse af vikingetiden i undervisningen – specielt i udskolingen.
13.05. 2020 · Thomas Thomsen - Lektor ved Læreruddannelsen i Vordingborg
At opleve historiske erindringssteder som statuer og mindesten
Artiklen er skrevet på baggrund af erfaringer som historieunderviser på læreruddannelsen samt i forbindelse med observationer af undervisningen i grundskolen, som led i deltagelsen i HistorieLabs forsknings- og udviklingsprojekt "Historiske steder, artefakter, mindesmærker, erindrings- og historiekultur". Artiklen er rettet mod undervisere og studerende på læreruddannelsen samt lærere i grundskolen, der vil kunne anvende de tilhørende materialer, når erindringssteder inddrages i historieundervisningen.
05.05. 2020 · Heidi Eskelund Knudsen
Fra faglige mål til elevers læreprocesser – hvad lærer elever i historie?
Historieundervisningens mål og indhold defineres på forskellige måder i Fælles Mål såvel som Faghæftets læseplan og vejledning. Vi ved så at sige, hvad undervisningen forventes at sætte i gang vedrørende elevernes læreprocesser og med hvilke mål for øje, men spørgsmålet er, hvad vi egentlig ved om elevers meningsskabelser i faget, herunder læreres og elevers samspil om dette? Artiklen handler om dette - tegn på elevers meningsskabende læreprocesser i historie set ud fra et konkret eksempel.