10.08. 2018 · Trine Elkjær Madsen og Jacob Skeel Villemoes, lærerstuderende ved Professionshøjskolen Absalon.
Udvikling af historiekompetencer gennem museumsbesøg
Ifølge HistorieLabs landsdækkende undersøgelse ‘Historiefaget i fokus - dokumentationsindsatsen’ opfattes historiefaget af eleverne som overvejende kedeligt og uvæsentligt. Denne artikel er et bud på, hvordan man ved hjælp af en brugerstyret kompetenceorienteret didaktik kan gøre historieundervisningen mere vedkommende for eleverne, når man samtidig vil arbejde med museumsbesøg som led i åben skole.
06.06. 2018 · Rikke Alberg Peters
Peer feedback i historieundervisningen
Kan feedback i undervisningen på en meningsfuld måde varetages af eleverne selv? I denne artikel præsenteres en model for peer feedback, som kan anvendes både på mellemtrinnet og i udskolingen. Peer feedback er et særdeles velegnet procesredskab i den projekt- og problembaserede undervisning, hvor den fungerer som et væsentligt supplement til lærerens vurdering af elevernes arbejde.
01.12. 2017 Mette Byriel-Thygesen, museumsinspektør, Nationalmuseet Museer og skoler finder nye veje sammen
22.11. 2017 Sabrina Ahlgren og Mathias Andersen, lærerstuderende Trig eleverne til øget forståelse af egen læring og motivation
01.06. 2018 · Jens Aage Poulsen
Fælles mål - nu med større frihed?
I historie såvel som i andre fag er færdigheds- og vidensmålene i forenklede Fælles Mål ikke længere bindende. Hvilke konsekvenser kan det få? Og giver det læreren større frihed? Med afsæt i læreplanens tilblivelse og ændringer diskuterer artiklen de nye udfordringer og muligheder.
09.04. 2018 · Marie Bonde Olesen
Skoletjenestefænomen og skole-kultursamarbejde i Danmark
Hvad er ’skoletjeneste’ egentlig for en størrelse, og hvem retter den sig mod? Hvorfor har kært barn også mange andre navne som for eksempel formidlingstjeneste, uddannelsestjeneste eller læringsafdeling, og hvordan fungerer det i praksis? Læs mere i artiklen som er det danske bidrag i en nordisk kortlægning af skole-kultursamarbejde. Kortlægningen er en del af et større projekt i samarbejde med NCK – Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik, og projektet er støttet af blandt andre Nordisk Kulturfond.
21.03. 2018 · Jens Pietras, lektor, Professionshøjskolen Absalon
En undersøgende og problemorienteret historieundervisning
Et traditionelt vidensorienteret historiedidaktisk fagsyn har længe været - og er stadig i nogen grad - det dominerende og mest udbredte. Men faget historie, historieundervisning og læring, er andet og mere end et fortidsstudium med kanoniserede vidensområder. I artiklen udfoldes et mere kompetenceorienteret alternativ, som skal aktivere og motivere eleverne med henblik på at styrke og kvalificere deres historiske kompetencer.