04.05. 2017 · Marie Bonde Olesen, Peter Yding Brunbech
Lærerstuderendes møde med omverdenen
Projektet Learning Museum blev gennemført i 2011-2013 med det formål at styrke samarbejdet mellem museer og læreruddannelser. Projektet var en succes, der har inspireret flere senere samarbejder, men selve den model for samarbejde, som projektet udviklede, er blevet sværere at implementere efter reformen af læreruddannelsen i 2013, bl.a. som følge af modulisering og kompetencemålstyring. Dette er en af konklusionerne i undersøgelsen Learning Museum Genbesøgt, der er udarbejdet for HistorieLab af Nordisk Center for Kulturarvspædagogik (NCK).
10.04. 2017 · Jens Aage Poulsen
Ømtålelige emner i historieundervisningen?
I anmeldelser og omtaler af Zandvliets spillefilm ”Under sandet” fra 2015 er det ofte fremhævet, at tyske soldaters rydning af miner langs den jyske vestkyst i sommeren 1945 har været en mørkelagt skamplet i dansk historie, som først med spillefilmen er bragt frem i lyset. Men hvad er op og ned i den historie? Og hvordan håndteres disse udfordringer i historieundervisningen?
08.10. 2014 Peter Yding Brunbech Film, fortid, historie og 1864
20.05. 2016 Heidi Eskelund Knudsen Fortid kontra Historie
08.05. 2015 Heidi Eskelund Knudsen Historie er et redegørelsesfag
17.03. 2017 · Line Weldingh, Mette Liv Skovgaard
Nationale kortlægninger belyser udvikling af eksterne læringsmiljøer
Nationalt netværk af skoletjenester har udgivet seks kortlægninger, der kommer med anbefalinger til, hvordan skoler og eksterne læringsmiljøer kan styrke samarbejdet i den åbne skole.
09.02. 2017 · Steen Christian Steensen
Når skoler og museer rigtigt arbejder sammen
Det nationale projekt "Museet i den åbne skole" - om lærende partnerskaber mellem skoler og museer og med delvis kommunal medvirken - satte et foreløbigt punktum med en konference på Hindsgavl Slot i november 2016. Spørgsmålet er, hvad der nu skal ske.
02.01. 2017 · Rikke Alberg Peters
Konspirationsteorier i historieundervisningen, sådan!
Konspirationsteorier er et spændende emne at tage op i historieundervisningen i de ældste klasser, men der mangler gode undervisningsmaterialer, og mange lærere føler sig på bar bund, når eleverne slippes fri i projektarbejdet.

Se alle artikler