08.03. 2018 · Peter Yding Brunbech, Rikke Alberg Peters
Historiemisbrug – giver det mening? En diskussionsartikel
Giver det mening at tale om ”historiemisbrug” i en undervisningssammenhæng, eller er misbrug en uklar moralsk motiveret dom, vi fælder over det, vi tager afstand fra? Denne artikel er en redigeret diskussion af dette spørgsmål mellem Rikke Alberg Peters og Peter Brunbech.
08.03. 2018 · Marianne Axelsen Leth, Lektor, Læreruddannelsen i Århus, Via-Out
Historie med udeskoledidaktik
Med til udeskole hører gerne oplevelses- og aktivitetsbaseret undervisning. Forfatteren præsenterer nogle centrale begreber fra udeskoledidaktikkens teorier med henblik på at udvide repertoiret i arbejdet med historiefaget i en oplevelses-, aktivitets- og praksisbaseret retning som variation til det vante. Artiklen opsummerer, hvad der i udeskoledidaktikkens optik er godt for bl.a. historielæreren at mestre, når læringsrummet udvides.
06.11. 2017 Lisbeth Aagaard Lykke, museumsinspektør, Maya Frimand Sommer, pædagogisk antropolog Med pædagogen på tidsrejse
10.04. 2017 Jens Aage Poulsen Ømtålelige emner i historieundervisningen?
08.03. 2018 · Rune Christiansen, historiedidaktiker
Er der i dag en historiebrugsdidaktik i folkeskolen - og hvordan ser den i givet fald ud?
Der er efterhånden gået over tre år, siden Forenklede Fælles Mål i 2014 gjorde historiebrug til et helt centralt omdrejningspunkt for historiefaget i den danske folkeskole. Denne artikel zoomer ind på de muligheder og faldgruber, der har vist sig, når historiebrugsbegrebet skal konkretiseres og omdannes til fagdidaktisk virkelighed. Forfatteren forsøger ved hjælp af en mindre, lokal undersøgelse at undersøge, hvor langt vi er kommet med at etablere en egentlig historiebrugsdidaktik i folkeskolen.
08.03. 2018 · Margit Eva Jensen, lektor, ph.d.-stipendiat, Mike Friis Østergaard, historielærer
6. klasses arbejde med historiebrug
Undervisning i historiebrug kan lykkes, når eleverne selv har været historiebrugere ved at konstruere historiske fortællinger med henblik på at få indsigt i fortiden og derpå laver kritiske undersøgelser af andre historiebrugeres fortællinger. Forfatterne foreslår, at historielæreren går induktivt til værks og tager sit udgangspunkt i de læremidler i bredeste forstand, som eleverne har arbejdet med. Læs mere i artiklen.
08.03. 2018 · Jens Aage Poulsen
Historiebrug, monumenter og mindesteder
Nationale mindesmærker, monumenter og andre erindringssteder er blevet brugt med erindringspolitisk sigte. De udtrykker en form for historiebrug, hvor ønsket om synliggørelse og materialisering er afgørende. Læs mere i artiklen om bl.a. erindringssteders betydning og funktion.