22.11. 2017 · Sabrina Ahlgren og Mathias Andersen, lærerstuderende
Trig eleverne til øget forståelse af egen læring og motivation
De første 5-10 minutter af undervisningen kan have stor betydning for elevernes opfattelse af egen læring og motivation. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan anslaget struktureres. Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget i forbindelse med et afsluttende bachelorprojekt på læreruddannelsen.
14.11. 2017 · Heidi Eskelund Knudsen
Samarbejde og faglig progression i historiefaget mellem grundskole og gymnasium
Der ligger i overgangen mellem grundskole og gymnasium et uudnyttet potentiale, hvad angår fagligt samarbejde og didaktisk udveksling mellem historielærere. At det forholder sig således bliver særligt tydeligt, når man fokuserer på spørgsmålet om faglig progression. Artiklen problematiserer, at faglig progression ofte forbindes mere med historiefagets kronologi end med spørgsmålet om elevers kognitive bevægelser mellem vidensniveauer af gradvist stigende kompleksitet.
06.11. 2017 · Lisbeth Aagaard Lykke, museumsinspektør, Maya Frimand Sommer, pædagogisk antropolog
Med pædagogen på tidsrejse
Hvad skal der til for at gøre børn nysgerrige på lokalhistorien og give dem mod på at høre historier fra fortiden? Hvordan skabes god kulturformidling for børn i alderen 3-6 år? Hvordan kan pædagogiske dagtilbud og museer sammen skabe en ramme, som optimerer børns møde med kulturhistorie? Det kan du læse mere om her.
26.10. 2017 · Kirsten Jensen
Tværfaglighed i skolehaven – historie og madkundskab
Skolehaver og historiefaget kan bruge hinanden. Men hvordan? Hvad er det egentlig skolehaverne kan som udeklasserum? Det handler bl.a. om skolehavedidaktik og om at gøre eleverne bedre til at undersøge verdenen og blive klogere på den.
07.08. 2017 · Sally Thorhauge
Hvad sagde Rikke? - om elevernes læring i GYMuSKO pilotprojektet
Folkeskoleelever bruger museer og gymnasieelever bruger museer – hver gruppe for sig. Hvad med en cocktail af museer, gymnasieelever og folkeskoleelever? Giver den type samarbejde mening i et læringsperspektiv? Ja, det gør den faktisk. GYMuSKO projektet har vist vejen.

Se alle artikler