Så er freden forbi

Problemstilling

Er det muligt at opnå varig fred i verden?

Præsentation og begrundelse

Verdenshistorien rummer mange krige og konflikter. Det er i grunden interessant, hvorfor vi mennesker trods erfaringer og historisk indsigt, gang på gang kaster os ud i at føre krig, der hver gang koster både menneskeliv og ressourcer. Man fristes næsten til at konkludere, at krig er et grundvilkår for mennesker. Men hvad er det egentligt, der gør, at vi har så svært ved at sikre freden? Hvorfor viser historien om og om igen, at krig er kommet for at blive?

Forløbet tager udgangspunkt i de store krige og fredsforhandlinger, der har været siden Den Westfalske Fred i 1648 og til og med afslutningen på 2. verdenskrig i 1945. Eleverne skal arbejde med brud og kontinuitet i forhold til krigstid og fredstid og dermed opnå forståelse for det vanskelige i at opnå varig fred i verden. De skal også arbejde med de årsager, der ligger til grund for krigene og bruge disse til at forstå brud og kontinuitet.

Eleverne skal arbejde med 6 kanonpunkter opnå såvel og får med disse skabt en kronologisk forståelse som sammenhængsforståelse. Det gælder både i forhold til at tilegne sig viden om det enkelte kanonpunkt, men også i forhold til at forstå de principper, der ligger til grund for inddelingen af historie samt tendenser i samtiden.

Forløbet fremmer elevernes historiske bevidsthed, idet de får en større forståelse for ”krigens natur” og kan forholde sig til den, som et grundvilkår for menneskeligheden. Begreberne ”Krig og fred” bliver i forløbet bearbejdet både i et fortids-nutids og fremtidsperspektiv.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling

• Eleven kan forklare brug af principper for inddeling af historien til at få et historisk overblik
• Eleven har viden om faktorer, der ligger til grund for principper for inddelingen af historien

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

Materialer

 • Andersen, Tanja: Spørgsmål til eksperterne (Bilag 1a)
 • Andersen, Tanja: Kanonpunkterne (Bilag 1b)
 • Andersen, Tanja: Årsager og konsekvens (Bilag 2)
 • Andersen, Tanja: Nutidige og fremtidige krige (Bilag 3)
 • Jensen, Henrik: Civilisationernes sammenstød, Kristeligt Dagblad, 2. august 2007, http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/civilisationernes-sammenst%C3%B8d
 • Ebbed Foged, Kim Mølgaard Nielsen og Palle Roslyng Jensen: Samfundsstudier, side 61: ”Kulturkonflikter – er det fremtiden?” (om ”Samuel Huntingstons teori”)
 • Jensen, Jakob Horn: 11. september 2001, set d. 6. marts 2016 på http://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/historiske-emner/krige-og-konflikter-efter-1990/11-september-2001/
 • TV2 Nyhederne: Nyhederne den 11. september (klip på 5 min), https://www.youtube.com/watch?v=id56r8iLeYc
 • Fenger-Grøndahl, Malene, journalist: 11. september 2001, iBureauet/Dagbladet Information. 2011, http://www.faktalink.dk/titelliste/sept
 • Wikipedia: Terrorangrebet d. 11. september 2001, sidst opdateret d. 10. feb. 2016, https://da.wikipedia.org/wiki/Terrorangrebet_den_11._september_2001 (brug kun indledningen, da det ellers bliver for meget for eleverne)
 • Lammers, Karl Christian: Murens fald, set d. 6. marts 2016 på http://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/historiske-emner/den-kolde-krig/murens-fald/
 • Samson, Jesper: Berlinmuren. iBureauet/Information. September, 2015. http://www.faktalink.dk/titelliste/berlinmuren/hele-faktalinket-om-berlinmuren
 • Pilgaard, Sune: Berlin Muren 1961-1989, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=DfYKdUeHg68
 • Nørregaard, Hans Christian: Murens fald, Den Store Danske, http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/DDRs_historie/Murens_fald