Skiltekrig i grænselandet

Problemstilling

Hvordan kan ord på et byskilt i 2015 skabe selvtægt og ophedet debat i den sønderjyske landsdel?

Præsentation og begrundelse

Siden 2009 har man i Flensborg kunnet opleve byskilte på både tysk og dansk. Med dette tiltag viser den tyske majoritet en accept og inklusion af det danske mindretal i grænselandet. Da man forsøgte tilsvarende med byskilte på både dansk og tysk i sønderjyske byer i 2015, opstod der ophedet debat og decideret hærværk. Dermed kunne den danske majoritet ikke på samme måde vise det tyske mindretal samme respekt. Hvordan kunne det komme så vidt? Hvilke historiske forklaringer kan lægges til grund, og i hvilke andre sammenhænge har man set tilsvarende ”skiltekrige”?

Med dette forløb vil eleverne blive udfordret på historiebrug, dilemmaer, holdninger og indblik i et grænseland, der siden krigen 1864 har udfordret sameksistensen blandt tysk- og dansksindede.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
• Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

• Eleven kan sætte historiske begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

INDEN FOR FAGET TYSK:
KULTUR OG SAMFUND
Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur
• Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis
• Eleven har viden om væsentlige elementer af tysktalende landes kulturer

INDEN FOR FAGET SAMFUNDSFAG:
SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
• Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper
• Eleven har viden om kultur og kulturbegreber

Materialer

  • TV SYD: ”Syd for grænsen hedder det både Flensborg og Flensburg” – TV-indslag fra TV Syd d. 22. april 2015 (8.33 min.), http://www.tvsyd.dk/node/25342
  • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig: ”Det danske mindretal i Sydslesvig – hvad er det for noget?” – fra hjemmesiden Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig, http://mindretallet.dk/mindretallet-2/
  • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg: ”Dansk i Sydslesvig 1920-1945” – dokumentarfilm fra Youtube 15. maj 2012, https://www.youtube.com/watch?v=FYtPVVv6PBE (de 5 først og de 5 sidste min)
  • Jydske Vestkysten: ”Geil tog byskilte på tysk i egen hånd” – artikel fra Jydske Vestkysten 22. april 2015, http://www.jv.dk/artikel/1997800:Haderslev--Geil-tog-byskilte-paa-tysk-i-egen-haand
  • Lauritsen, Michael & Bang, Ulrik Stadler: ”Tysk mindretal efter at Tønder dropper tyske skilte: Det er godt nok ærgerligt” – artikel fra DR hjemmeside 24. april 2015, http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/tysk-mindretal-efter-toender-dropper-tyske-skilte-det-er-godt-nok-aergerligt
  • Mostrup Jensen, Mads: ”Efter hærværk: Slut med dansk-tyske byskilte” – artikel fra Berlingske Tidende d. 26. april 2015, http://www.b.dk/nationalt/efter-haervaerk-slut-med-dansk-tyske-byskilte#
  • Thulstrup, Mads Kamp: ”De glemte danskere” – dokumentarfilm (59.05 min.) – findes som streamet mulighed flere steder fx på mindretallet.dk, http://mindretallet.dk/dokumentarfilm/
  • Sperling, Anna von: ”Israel vil kun have hebraiske byskilte” – artikel fra Information d. 14. juli 2009, http://www.information.dk/197482
  • Karker, Andreas: ”Føtex: Skilte på arabisk er sund fornuft” – artikel fra BT d. 23. januar 2015, http://www.bt.dk/politik/foetex-skilte-paa-arabisk-er-sund-fornuft
Kommentarer