OPSTART – Kom indenfor

Velkommen til dette Massive Open Online Course (MOOC) om 'Historie i spillefilm'. MOOC'et vil give dig kompetencer til at analysere historiske spillefilm, reflektere over deres påvirkning af vores historiebevidsthed og undervise i emnet.


Hvorfor ‘Historie i spillefilm’?

SpillefilmMeget tyder på, at film, vi har set, har stor betydning for, hvordan vi forestiller fortiden. Hvis man f.eks. beder en elev forestille sig, hvordan en ridder ser ud, er der stor sandsynlighed for, at det billede han får inde i hovedet, stammer fra en film.

På samme måde med en soldat fra Anden Verdenskrig eller et barn fra dengang hans bedsteforældre var små.Film er nemlig rigtig gode til at give os billeder inde i hovedet, som vi husker. De er endda så gode til det, at vi nogle gange husker filmbilleder bedre end ting, vi selv har oplevet.

Film kan lære os rigtig meget historie på en spændende og underholdende måde. Men det er også vigtigt at vide, at film altid præsenterer historien på bestemte måder, og at de er velegnede til nogle ting, mens de kan være problematiske til andre.

Det er derfor vigtigt at kende til, hvordan disse film konstrueres, så man kan gennemskue, hvordan de fremstiller historien og påvirker vores historiebevidsthed.

Det er f.eks. godt at vide, at en historisk spillefilm typisk opbygges med en helt og en skurk, at den har god underlægningsmusik, og den skal laves som en fortælling med konflikt, spændingsopbygning og klimaks . Alt sammen noget der er vigtigt for en god film, men måske også noget, der ikke har så meget med fortiden at gøre.

Dette MOOC er designet til at give en grundviden om historiske film som genre og at sætte dig til at reflektere over brugen af historie i disse film. Kurset sætter især fokus på forholdet mellem filmene og den fortidige virkelighed, som de giver sig ud for at gengive, samt på, hvordan film påvirker vores historiebevidsthed. Endvidere præsenteres du for metodiske tilgange, forskningsresultater og analyseredskaber, der klæder dig på til at gennemføre undervisning i emnet.

 


Læringsmål

MOOC’et som helhed er rettet mod følgende læringsmål:

 • Jeg kan redegøre for, hvad der kendetegner historiske spillefilm som genre, og for, hvordan denne type film forholder sig til fortid, historie og virkelighed.
 • Jeg kan analysere historiske spillefilm som udtryk for den kollektive historiebevidsthed (erindring).
 • Jeg kan forklare, hvordan historiske spillefilm både påvirker og er udtryk for den kollektiv historiebevidsthed (erindring).
 • Jeg kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor historiske spillefilm eller klip fra dem bruges som centrale læremidler.

 


Kursets opbygning, omfang og målgruppe

Kurset består af tre moduler:

 1. Film, virkelighed og historie
 2. Films påvirkning af vores historiebevidsthed
 3. Spillefilm i historieundervisningen

Alle modulerne er opbygget med klare læringsmål og består af korte tekster, videoer og opgaver. Til hvert af disse elementer er der en klar instruktion, der angiver, hvordan du anbefales at gribe øvelsen an. Bemærk, at der grundlæggende er to typer opgaver, dels videnstest, der knytter sig til bestemte videoer og tekster, og dels samarbejdsopgaver, hvor du i fællesskab med de øvrige kursister diskuterer konkrete emner i forummet nederst på modul-siderne.

De to første moduler, der anslås til at tage henholdsvis ca. 1 t. 30 min. og 45 min. at gennemføre, giver en grundlæggende teoretisk og metodisk ramme for emnet ‘Historie i spillefilm’.

Det tredje modul har et omfang på ca. 2 timer. Modulet introducerer til, hvordan man kan gribe spillefilm an i en undervisningssituation samt indeholder en kort indføring i det MOOC, som er produceret til elever i udskolingen og de første år af ungdomsuddannelserne af HistorieLab. Vælger du også at fordybe dig i dette elev-MOOC, skal du dog påregne at bruge længere tid på denne sidste del.

 


MOOC’ets undervisere

De gennemgående undervisere i dette MOOC er:

Peter Yding Brunbech, Centerchef på HistorieLab, historiker og ph.d.

Jens Aage Poulsen, Lektor, historiedidaktiker, cand. pæd., Master i IKT og læring

 


MOOC’et er desuden udviklet af:

 

Nikolaj Petersen - officielt foto til MOOC

 

Projektleder, tekst- og opgaveforfatter: Nikolaj Petersen, adjunkt, cand. mag. og Master

 

 

 

Poul Kjær Lauridsen - tilrettet

 

Filmproducer: Poul Kjær Lauridsen, lektor

 

 

 

Lone Guldbrandt Tønnesen - tilrettet

 

MOOC-konsulent: Lone Guldbrandt Tønnesen, lektor

 

 

 

 


Hvordan får man mest muligt ud af MOOC’et?

For at få det optimale udbytte af kurset anbefaler vi, at du:

 1. tager noter til videoerne, mens du ser dem.
 2. tager noter under læsningen af artiklerne og evt. printer artiklerne, da det ofte er svært at læse længere tekster på en skærm
 3. gennemfører videnstestene for at se, om du har fået de vigtigste pointer med- og i den forbindelse sørger for at læse responsen på dine svar grundigt, frem for at gå hurtigt videre til næste spørgsmål
 4. deltager i samarbejdsøvelserne i forum, hvor du kan udveksle iagttagelser og ideer med de øvrige kursister om film og vinkler på undervisningen.

Bemærk, at  forum-diskussionerne baserer sig på gensidig inspiration mellem jer som kursister. Underviserne deltager som udgangspunkt ikke i diskussionerne. Forummet er tænkt som et virtuelt læringsrum, hvor I sammen opbygger en forståelse ved at skrive og kommentere på hinandens indlæg.

Hvis diskussionerne skal blive frugtbare, kræver det med andre ord, at I tager ansvar for debatten ved selv at bidrage. Som belønning får I til gengæld mange andre interessante vinkler på emnet og et personligt netværk, som I også kan bruge, efter at I har afsluttet MOOC’et.

 

God fornøjelse med kurset!