Den historiske roman

Problemstilling

Hvordan kan fiktive historiske romaner bruges som led i den almindelige historieundervisning på mellemtrinnet?

Præsentation og begrundelse

Ofte bliver den historiske børne- og ungeroman både indkøbt, rost og belønnet med priser af voksne læsere (fx bibliotekarer og undervisere). Samme begejstring ses sjældent hos bøgernes egentlige målgruppe, hvor genren hurtigt forsvinder i konkurrence med genrer som fantasy, gysere og andre spændingsbøger. Medvirkende årsag til dette paradoks er, at historielæreren ikke præsenterer disse bøger for eleverne. Dette forløb for mellemtrinnet forsøger at inddrage den store mængde af gode historiske romaner for børn og unge, der findes på bibliotekernes hylder, og placere disse i sammenhæng med undervisningen i faget historie. Der er dog mange gode grunde til at gøre sig umage med udvælgelsen af historiske romaner i forbindelse med historieundervisningen. Det skyldes at mange af de spændende bøger med fortiden som udgangspunkt er historisk tvivlsomme om ikke decideret ahistoriske. Se evt. lærerbilaget sidst i bilagsrækken.

Hvordan kan vi få læseglæde og fiktion til at mødes med historiefaglighed og bindende færdigheds- og vidensmål? Forløbet bringer begreber som kritisk læsning, problemstillinger (både historiske og almene!), historiske kilder og kronologisk overblik i spil. Derudover øver det eleven i at fremlægge mundtligt. Hvis muligt, kan forløbet udvides i samarbejde med dansklæreren og danskfagets arbejde med genrelæsning.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
• Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering

KILDEARBEJDE
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkningen af fortiden
• Eleven kan identificere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger

• Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse historiske problemstillinger
• Eleven har viden om kildekritiske begreber

• Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål
• Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie
• Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie

Materialer

  • Skyggebjerg, Anne Karlskov. Den historiske roman for børn. Teori, udvikling og analyse. Dansklærerforeningens forlag, 2008 (ISBN 978-87-7996-223-1) Forkortes AS
  • Diverse historiske romaner for børn og unge fra skolebiblioteker og/eller folkebiblioteker