Fastelavn er mit navn

Problemstilling

Hvorfor fejrer vi fastelavn i Danmark, og hvilke historiske traditioner ligger bag?

Præsentation og begrundelse

De fleste børn, der vokser op i Danmark, har en eller anden erfaring med fastelavn. Det er blevet en årlig tilbagevendende fest for alle landets yngste børn. En tid hvor man kan klæde sig ud og få forskellige lækkerier serveret. Bag fastelavnen og dens mange traditioner ligger der dog en lang historie, som kan være givtig for eleverne at kende. Der er også en direkte sammenhæng mellem historie og religion, hvilket naturligvis er årsagen til, at netop disse to fag i dette korte forløb har en oplagt mulighed for tværfaglighed. Gennem hele forløbet er omdrejningspunktet følgende tre spørgsmål:

• Hvorfor klæder børn sig ud en gang om året og ”slår katten af tønden”?
• Hvor gammel er fastelavnen og hvordan har den ændret sig gennem årene?
• Hvordan hænger fastelavn og religion sammen?

Forløbet er tværfagligt i historie og kristendomskundskab.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenarier

INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
BIBELSKE FORTÆLLINGER
Eleven kan fortælle om centrale bibelske fortællinger
• Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger
• Eleven har viden om centrale bibelske fortællinger

Materialer

  • Hartmann, Niels, Fastelavn. Gyldendal – De små fagbøger (ISBN 978 87 02 09483 1), 2010
  • 1955 Ravnsborg Tværgade 4A Fastelavn i gården, filmklip fra Youtube (1.23 min), uploadet 13. nov. 2009. Klip brugt i 1. Modul/bilag 1, https://www.youtube.com/watch?v=xXCFghq9bDQ