FN’s mål

Problemstilling

Hvad vil FN gøre ved verdens største udfordringer?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

I forløbet arbejder eleverne med FN´s verdensmål. De skal først arbejde med de såkaldte Millennium Mål eller 2015-målene, som de også kaldes. Her skal de tilegne sig viden om målene og evaluere målene ved at lave statistik, der illustrerer graden af opnåelse.
Efterfølgende arbejder eleverne så med de nye ”17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling”, hvor de skal dykke ned i et eller to af målene og lave en præsentation af målet, herunder dens berettigelse og tiltag.
I forløbet skal eleverne anvende programmet easel.ly til undersøgelse og formidling.

Som et af de gennemgående tanker bag FN´s Verdensmål om bæredygtig udvikling ligger der en intension om, at målene nås gennem udbredelse af målenes eksistens. Derfor er det også vedkommende, at eleverne arbejder med de 17 mål i undervisningen, så de på den måde kan blive opmærksomme på, at der dagligt arbejdes på at forbedre verden, men også at de selv har en andel i projektet. Det kan være i form af videndeling, små forandringer i deres egen hverdag eller mere langsigtede projekter i deres liv, der er rettet imod at ville yde en større og måske afgørende betydning for den bæredygtige udvikling.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

• Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden
• Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i

SAMFUNDSFAGLIGE METODER
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

• Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
• Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
• Eleven kan tolke enkel statistik
• Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger

Materialer