Forenede Nationer

Problemstilling

Hvad er formålet med FN, og hvad har FN udrettet?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Dette korte forløb er tænkt som en introduktion til FN og fungerer således som fundament for arbejdet i forløbene ”Sammen om verdensfreden” og ”FN´s mål”, der også er tilgængelige på HistorieLabs undervisningsforløb.

Eleverne skal i dette forløb opnå en grundlæggelse forståelse for FN: Dens historie, opbygning og funktion gennem bevægelse, undersøgelse og formidling ved brug af it-baserede præsentationsværktøjer. Da FN´s funktion i en global verden bliver endnu tydeligere i takt med den øgede globalisering, er det vigtigt, at eleverne får en basal viden om FN som organisation. Samtidigt er de globale udfordringer og opgaver, der varetages af FN, relevante for elevernes liv, både i deres nutid og i deres fremtid.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

• Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden
• Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i

Materialer