Fra enevælde til demokrati

Problemstilling

Hvordan fordeler man bedst magten i et samfund?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Kronologisk overblik og forståelse for periodeinddelinger er en vigtig forudsætning for, at eleverne opnår en sammenhængsforståelse i faget, og her er kanonpunkterne netop tænkt som trædesten for eleverne. Med en overordnet forståelse for de enkelte kanonpunkter kan eleverne altså udvikle en grad af sammenhængsforståelse og kronologisk overblik.
I forløbet arbejder eleverne med fire kanonpunkter, som de arbejder med i forhold til kronologi og periodeinddeling. Der er vægt på at eleverne får viden om kanonpunkterne gennem bevægelse og leg, da færdighedstræning ellers kan være svært at motivere eleverne til.
Der er dog også sørget for, at eleverne skal kunne forklare sammenhænge og aktivt bruge deres viden i fremstilling af en tidslinje, som skal fremlægges for klassekammerater.

Forløbet kan bruges selvstændigt eller som opstart til forløbene ”Enevælde – hvornår?” og ”Magt”.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare brug af principper for inddeling af historien til at få et historisk overblik
• Eleven har viden om faktorer, der ligger til grund for principper for inddelingen af historien
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion

Materialer