Hellig krig

Problemstilling

Er ”Hellig krig” et moderne begreb?

Præsentation og begrundelse

Det tværfaglige forløb ”Hellig krig” tager udgangspunkt i, at der er et behov for, at vi forholder os til de religiøse konflikter og trusler, der har præget verden siden 11. september 2001.

Eleverne skal i forløbet tilegne sig grundlæggende viden om Islam og korstog. Middelalderens korstog knyttes til moderne former for Hellig Krig med særligt fokus på 11. september og Islamisk Stat. Forløbet inddrager historie og kristendom i et tværfagligt forløb, der er udformet således, at eleverne hovedsageligt arbejder selvstændigt i deres eget tempo. Det betyder også, at der ikke skelnes mellem om lektionen er øremærket historie eller kristendom. Det ægte tværfaglige arbejde fungerer uden disse skel. Dette forudsætter dog, at eleverne får udleveret hele forløbet og materialeoversigten fra starten således, at de selvstændigt kan arbejde med aktiviteterne i de fire moduler. Nogle af opgaverne er individuelle, andre kræver samarbejde, og i nogle tilfælde må eleverne enten vente på at andre bliver klar, og/eller fortsætte, indtil andre bliver færdige.

Erfaringsmæssigt giver det ikke de store udfordringer, da eleverne altid kan finde en eller flere, der arbejder nogenlunde i deres tempo. For at undgå, at eleverne kommer bagud må læreren løbende være opmærksom på, hvor langt den enkelte elev er kommet og derefter gå i dialog om, hvorfor arbejdet ikke skrider så hurtigt og derefter finde en løsning. På den måde fungerer forløbet også rigtig godt til at udvikle eleverne selvstændighed, koncentration og ”ansvar for egen læring”.

De fleste af materialerne, der anvendes i forløbet, er fra Clio Onlines portaler, men forløbet fungerer også uden disse materialer. Læreren skal blot finde alternative materialer i andre læremidler. Det drejer sig primært om islam og om korstogene, som der findes en del materialer om.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder
• Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag


INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
KRISTENDOM
Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
• Eleven kan reflektere over kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark
• Eleven har viden om hovedtræk i kristendommens historie og folkekirken

IKKE-KRISTNE RELIGIONER OG ANDRE LIVSOPFATTELSER
Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer
• Eleven kan reflektere over hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser med betydning for Danmark
• Eleven har viden om hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser

• Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber og værdier i verdensreligioner og livsopfattelser
• Eleven har viden om centrale grundbegreber og værdier inden for verdensreligioner og livsopfattelser

Materialer