Hvad nu hvis

Problemstilling

Hvad nu, hvis Danmark havde handlet anderledes under Napoleonskrigene?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Eleverne skal i dette forløb arbejde kontrafaktisk med begivenhederne under Napoleonskrigene med særlig vægt på Englænderkrigene. Eleverne skal i deres kontrafaktiske arbejde også forholde sig objektiv til den faktiske historie og begrunde de faktiske valg, set med samtidens øjne.

Eleverne arbejder med det interaktive undervisningssite ”Historielaboratoriet”, hvor de arbejder med forskellige former for aktiviteter. Forløbet indeholder også en del lærerstyret undervisning, der skal sikre, at eleverne forstår sammenhængene og får en dybere forståelse for de enkelte begivenheder uden at de samtidigt skal fordøje en stor mængde tekstmateriale. Der sikres i forløbet en afveksling mellem tavleundervisning og elevernes egen refleksion og samarbejde.

At arbejde med kontra-faktisk historie og forstå samtiden på dennes betingelser er en vigtig forudsætning for, at eleverne udvikler en historisk bevidsthed. Det er så nemt at være bagklog eller se ned på fortidens mennesker, og det sker nemt, hvis man ikke har opnået forståelse for samtiden. Det vægtes derfor højt i forløbet, at eleverne reflekterer på baggrund af viden, og at de identificerer sig med de parter, der traf de store og tunge beslutninger under Englænderkrigene.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

• Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger nutidsforståelser og fremtidsforventninger
• Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger
• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion

Materialer