Folkedrab. Hvordan og hvorfor?

Problemstilling

Hvordan og hvorfor opstår folkedrab?

Præsentation og begrundelse

Det 20. århundrede har ikke uden grund fået den kedelige betegnelse ”Folkedrabets århundrede”. Over 100 mio. mennesker har mistet livet som følge af folkedrab. Men hvad er det egentligt der gør, at folkedrab opstår? Og hvorfor knytter begrebet sig særligt til den 20. århundrede?

Forløbet her sigter mod at skabe en forståelse for de bagvedliggende årsager til folkedrab, samt at karakterisere folkedrab.

Dette undervisningsforløb er både en øvelse i at læse kilder og en måde at starte et større forløb op på. Her er det dog udelukkende illustreret som det førstnævnte, men kan sagtens udvides ved at arbejde mere i dybden med kilder og artikler på folkedrab.dk.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

Materialer

  • Dansk Institut for Internationale Studier: ”Folkedrab.dk. Oplysning og undervisning om folkedrab”,www.folkedrab.dk. Hjemmeside udviklet som en del af projektet ”Undervisning i og folkeoplysning om Holocaust og folkedrab”.
  • Skabelon fra eQuizShow, video om hvordan man laver en online Jeopardy: http://equizshow.com/