Kanonen er ladet med…

Problemstilling

Hvad er der i historiekanonen?

Præsentation og begrundelse

Da elevernes arbejde med kanonpunkterne strækker sig over mange år, må man formode, at de har brug for at få genopfrisket disse.

Dette forløb giver 5 forskellige bud på, hvordan eleverne kan repetere og arbejde med historiekanonen gennem spil, leg og bevægelse. Det forudsættes, at eleverne i større eller mindre omfang har arbejdet med samtlige eller de fleste kanonpunkter, da der ikke arbejdes i dybden med det faglige indhold for de enkelte kanonpunkter.

Der er flere forskellige bud på, hvordan man i korte forløb af 1 lektions varighed kan arbejde med historiekanonen. Eksempel 1 og 4 bygger på kronologi, eksempel 2 og 3 bygger på at identificere kanonpunkterne, mens eksempel 5 bygger på inddeling efter principper.

Forløbet kan også bruges til at skabe en overordnet viden om de enkelte kanonpunkter. Her egner eksempel 1 sig bedst, da den i modsætning til de andre ikke kræver den samme forforståelse. Herefter kan man vælge at bruge en eller flere af de andre fire eksempler.

Der lægges i alle fem eksempler op til, at kanonpunkterne skal fungere som trædesten og bidrage til absolut kronologi og hjælpe dem på vej i forhold til at kunne inddele efter principper for overblik. I sig selv er forløbene ikke kompetenceudviklende, men giver en god viden, der kan skabe grobund for kompetenceudvikling i andre forløb. Den enkelte lærer bør frit udplukke de aktiviteter, der fremmer et særligt formål og/eller er tilpasset elevgruppen baseret på deres forforståelse og viden.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

Materialer

  • Tanja Andersen, Tidslinjeopgave (Bilag 1). Tekstdelen er kopieret direkte fra vejledningen til historie.
  • Tanja Andersen, Vendespil (Bilag 2)
  • Tanja Andersen, Rend efter kanonen (Bilag 3)