Kvindesyn

Problemstilling

Hvilket syn på kvinder har præget det politiske liv i Danmark?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Vi hylder meget ofte 5. juni 1849 som den dag, hvor Danmark fik demokrati, men mange er samtidig enige om, at Danmark først fik demokrati senere, nemlig i 1915 efter systemskiftet og kvindernes valgret.
At kvinderne ikke fik stemmeret i 1849 skyldes en generel opfattelse i samfundet af kvinden som enten værende under manden, eller blot at hun var skabt til noget andet end politik. Det var mange års kvindesyn, der skulle brydes, og det er denne proces, der er vigtig for eleverne at forstå, som en del af deres historiske bevidsthed. Det er samtidigt også vigtigt for dem at forstå, at kvinderne med deres stemmeret i 1915 ikke blev ligestillede med deres mænd på andre områder. Der skulle endnu flere kampe til, og kvindernes rettigheder har været en del af den politiske dagsorden i mere end hundrede år, naturligvis i større eller mindre omfang.

Med udgangspunkt i kvindernes valgret skal eleverne i dette forløb arbejde med forskellige kvindesyn i historien. Gennemgangen starter med ’Adam og Eva’ og derfra arbejder eleverne med forskellige nedslagspunkter i kvindehistorien og afslutter med at undersøge, hvordan det står til med ligestillingen i dag.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan anvende principper for inddelingen af historien til at få et historisk overblik
• Eleven har viden om principper for inddeling af historien
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger
• Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger
• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

Materialer