Myte; løgn eller sandhed?

Problemstilling

Hvad er forskellen på en løgnehistorie og en myte, og hvorfor ender nogle myter med at fremstå som sandheder i samfundsdebatten?

Præsentation og begrundelse

Mytebegrebet er brugt i mange forskellige sammenhænge og på tværs af de kulturbærende fag. Med dette korte forløb bliver begrebet defineret, og eksempler på forskellige moderne og historiske myter præsenteres. Eleverne vil arbejde med forskellige tekst- og billedkilder og vurdere deres indhold, troværdighed og brugbarhed. Endelig vil de skulle finde egne kilder, problemstillinger og udarbejde et digitalt produkt. Dermed kan forløbet også ses i sammenhæng med den forestående nye prøveform i de kulturbærende fag.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte
• Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv

Materialer