Sammen om verdensfred

Problemstilling

Kan FN skabe verdensfred?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk på www.historiekanon.com.

Præsentation og begrundelse

Eleverne får i dette forløb en forståelse for, at fred og fredelig sameksistens har været en del af den politiske dagsorden i Europa de seneste 200 år. De arbejder med den udvikling, der har været fra Wienerkongressen til oprettelsen af FN med det fælles sigte at skabe varig fred i verden. At der har været flere af disse forsøg understreger en vigtig pointe, nemlig at varig fred og sameksistens er svært.

Elevernes arbejde med forløbet bygger på en videntilegnelse om Weinerkongressen, Folkeforbundet og Forenede Nationer. Herefter skal de arbejde med det historiske grundlag for menneskerettighederne, som de bagefter arbejder dybdegående med. Først i form af drøftelse af rettighederne i samspil med klassekammerater og afslutningsvis i form af et debatindlæg, hvor de giver udtryk for egne holdninger.

At give eleverne en forståelse for menneskerettigheder er en væsentlig del af deres dannelse, både i deres hverdags- og samfundsliv. Det er vigtigt at kunne forstå menneskerettighederne og deres oprindelse samt de udfordringer, der er forbundet til dem, for at de på sigt kan udvikle handlekompetence i forhold til at bidrage til at menneskerettighederne overholdes.

Bemærk at videomaterialet har fået nyt link, og i stedet kan ses på https://www.projektm.dk/historiekanon

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
• Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.)
• Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven
• Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden
• Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i

SAMFUNDSFAGSLIGE METODER
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
• Eleven kan finde relevante kilder
• Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier

Materialer

  • Andersen, Tanja: Wienerkongressen, 2017 (bilag 1)
  • Andersen, Tanja: Versaillesfreden og Folkeforbundet (bilag 2)
  • Andersen, Tanja: Forenede Nationer, 2017 (bilag 3)
  • Andersen, Tanja: Fra Wien til New York, 2017 (bilag 4)
  • Andersen, Tanja: Vejen til menneskerettigheder (bilag 5)
  • Andersen, Tanja: Menneskerettighederne (bilag 6)
  • Kjær, Sidse: Den Danske Historiekanon, 2016, projektM.dk, https://www.projektm.dk/historiekanon
  • Fotos: Wikimedia.org (bilag 4)